30. september 2011

LO og fremtiden for den danske model

- en vurdering af udfordringer og omverdensbetingelser for LO's udvikling

Forskningsnotat af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (september 2011)

Formålet med notatet er at vurdere LO's fremtidige udfordringer. Som en væsentlig aktør i den partstyrede aftalemodel kan LO's situation ikke vurderes isoleret. Det er kun muligt at afdække de fremtidige udfordringer ved at undersøge dels de relationer med andre aktører, LO indgår i, dels de eventuelle ændringer i omverdensbetingelserne, som påvirker LO's handlemuligheder. Notatet indeholder en sådan relationel analyse.

For det første afdækkes relationen mellem de to dominerende hovedorganisationer LO og DA. For det andet undersøges relationen mellem LO og det politiske system - både nationalt og internationalt. For det tredje analyseres relationen mellem LO og medlemsforbundene. For det fjerde kigger notatet nærmere på relationen mellem LO og de to andre hovedorganisationer, FTF og AC. Og endelig inddrages for det femte LO-fagbevægelsens relationer til de ideologisk alternative 'gule' organisationer.

Forskningsnotatet er offentliggjort som et bilag til en rapport fra LO's kongresudvalg: Nyt LO version 2.0 - Ansvar, roller, opgaver og samarbejde i kongresperioden 2012-2015.

Download forskningsnotatet (pdf)

Download LO-rapporten (pdf)