Lokal løndannelse i den offentlige sektor i Sverige – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > Lokal løndannelse i de...

24. januar 2011

Lokal løndannelse i den offentlige sektor i Sverige

Artikel af Mikkel Mailand

I forbindelse med optakten til overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor har de offentlige arbejdsgivere - KL og særligt Personalestyrelsen - fremhævet Sverige som et land, hvor en meget større del af løndannelsen sker lokalt og ofte aftales direkte mellem ledelsen og den enkelte ansatte på arbejdspladsen udenom tillidsrepræsentanter og faglige organisationer.

Men dette overordnede billede af en mere decentral løndannelse i den offentlige sektor i Sverige dækker over væsentlige forskelle mellem områder inden for den offentlige sektor og mellem grupper af ansatte. Akademikerne er den gruppe, der har den mest individuelle løn. Lønnen er mere decentral i staten end i kommunerne. I kommunerne er de mest individualiserede lønsystemer nu mindre udbredt end for ti år siden.

Der mangler større uafhængige analyser af, hvad effekten af decentraliseringen af løndannelsen i den offentlige sektor i Sverige har været, men både arbejdsgi-verforeningerne og fagforeningerne rapporterer om generel tilfredshed.

Download hele artiklen (pdf)