23. april 2015

FAOS bidrager til ny Oxford-bog om finanskrisen

Under finanskrisen kom nøgleaktører i forskellige lande frem til vidt forskellige løsninger på de samme problemer. I en ny bog fra Oxford University Press diskuterer Søren Kaj Andersen fra FAOS, hvordan man kan forstå de politiske processer, der lå bag de forskellige valg af løsninger.

Danmark fravalgte succesfuld tysk tilgang
I Tyskland valgte man eksempelvis at øge brugen af arbejdsfordelings-ordninger markant, hvilket var med til at begrænse arbejdsløsheden. Danmark havde i form af de supplerende dagpenge allerede en arbejdsfordelings-ordning klar, men afstod alligevel under krisen fra en mere proaktiv brug af den.

Netop valget og fravalget af arbejdsfordelings-ordninger i udvalgte europæiske lande er i fokus i kapitlet ’ Making Sense of Change and No Change in Employment Policies’, som Søren Kaj Andersen har bidraget med.

Spåkonerne tog fejl af den tyske løsning
De tyske arbejdsfordelingsordninger - hvor de ansatte i stedet for at blive fyret gik på nedsat arbejdstid og fik suppleret lønnen af offentlig understøttelse - blev af økonomiske eksperter indledningsvis spået en grum fremtid.

Eksperterne vurderede, at Tyskland ville ende med en eksplosion i arbejdsløsheden, når de 24 måneder lange 'kurzarbeit'-ordninger udløb. OECD forudsagde, at Tysklands arbejdsløshed ville ramme fem millioner i 2010. Men sådan gik det ikke. I oktober 2010 havde Tyskland kun lidt under tre millioner arbejdsløse.

Bogen hedder 'Sources of National Institutional Competitiveness - Sensemaking in Institutional Change' og indeholder bidrag fra en lang række andre internationalt anerkendte forskere inden for flere forskellige dicipliner.

Læs et dansk resumé af bogen her hos FAOS eller læs mere på Cbs.dk