Når overenskomsten føles rigtig – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > Når overenskomsten føl...

27. januar 2011

Når overenskomsten føles rigtig

Artikel af Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen

Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB's, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB. Artiklen omhandler udviklingen i TIB's overenskomster gennem de sidste 25 år med et særligt fokus på centrale emner i overenskomsterne; arbejdstid, lønnen og moderniseringen af prislisten, arbejdsmarkedspension, uddannelse og i de senere år social dumping. Jubilæumsskriftet er også en markering af, at TIB nu er fusioneret med 3F.

Artikel i "Træets folk. En historie om snedkere, tømrere og træindustriarbejdere i 125 år", TIB nr. 10, december 2010.

Download hele artiklen (pdf)