21. marts 2013

National Report Denmark - Social Dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis

Forskningsnotat af Mikkel Mailand

Selvom krisen via budgetbesparelser og andre kriserelaterede politikker har påvirket velfærdsydelserne og arbejdsmarkedsrelationerne i den danske offentlige sektor, så har disse tiltag og deres påvirkning været relativt begrænset i både omfang og dybde.

Tiltagene har overvejende været af den ’kvantitative’ type (besparelser), selvom enkelte har omfattet mere ’kvalitative’ (grundlæggende/institutionelle) forandringer. Drivkræfterne bag disse tiltag har ikke kun været ønsket om at forbedre de offentlige finanser, men også ønsket om at øge arbejdsudbuddet.

De kriserelaterede politiske tiltag er ikke de eneste væsentlige drivkræfter bag den offentlige sektors beskæftigelsesniveau og arbejdsmarkedsrelationer i de seneste år. Andre faktorer som den demografiske udvikling og tidligere reformer (særlig Strukturreformen) spiller fortsat også en rolle. Arbejdsmarkedets parter har generelt kun været lidt involveret i udformningen af de kriserelaterede politiske tiltag igennem trepartssamarbejde, mens de har spillet en væsentlig rolle i krisehåndteringen via de kollektive overenskomster på sektorniveau og lokalt niveau.

I forbindelse med krisen er der sket et skift i magtforholdet mellem arbejdsmarkedets parter i den offentlige sektor, men institutionerne for den sociale dialog er stort set uforandrede.

Forskningsnotatet er det danske bidrag til det komparative EU-projekt Managing workforce change: Strengthening Public Services Social Dialogue in an Era of Austerity. Ud over Danmark deltager Tjekkiet, Frankrig, Italien, Holland og Storbritannien i projektet. På baggrund af landestudierne er der udarbejdet en komparativ rapport fra projektet. Både det danske bidrag i form af forskningsnotatet, den komparative rapport og øvrige landestudier samt et konferencepaper kan downloades nedenfor (alle på engelsk).

Læs forskningsnotatet National Report Denmark - Social Dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis

Læs konferencepaperet Public service employment relations in an era of austerity - the case of Denmark