10. november 2014

NordMod 2030 slutrapport

Det fællesnordiske forskningsprojekt ’Forvitring eller fornyelse i Norden 2014-2030’, forkortet ’NordMod’, har haft som formål at identificere og diskutere, hvilke udfordringer de nordiske velfærdsstater kan forvente i årene frem mod 2030, og hermed bidrage til, at der bliver udformet strategier til at videreudvikle de nordiske modeller.

Fafo udgiver nu projektets hovedrapport, hvori resultaterne sammenstilles, og hovedkonklusionerne drages. Slutrapporten er resultatet af samarbejdet mellem 13 nordiske velfærds- og arbejdsmarkedspolitiske forskere, heriblandt Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne-Ibsen, FAOS. 

Projektet er finansieret af SAMAK, en samarbejdsorganisation for LO-fagbevægelserne og Socialdemokratierne i Norden, og Foundation for European Progressive Studies.

Fredag den 14. november afholdes i Oslo en konference som afslutning på arbejdet, bl.a. med deltagelse af Søren Kaj Andersen, FAOS.