Søren abstract – Københavns Universitet

Kapitel 5. Different Pathways to the Decentralisation of Industrial Relations: Denmark and Australia Compared

Af Søren Kaj Andersen, Sarah Kaine og Russell Lansbury

Søren Kaj Andersen, Sarah Kaine og Russell Lansbury undersøger i artiklen
'Different Pathways to the Decentralisation of Industrial Relations: Denmark
and Australia Compared', hvordan decentraliseringen af
kollektive forhandlinger i Danmark og Australien har fulgt forskellige veje
i løbet af de seneste tre årtier. Udgangspunktet for decentraliseringen af
de kollektive forhandlinger i de to lande er vidt forskelligt. Arbejdsmarkedsreguleringen
i Danmark er fortrinsvist baseret på en voluntaristisk
model domineret af aftaleregulering, mens arbejdsmarkedsreguleringen i
Australien primært kendetegnes ved lovregulering. Analysen viser, at de
overordnede institutionelle rammer for aftaleregulering i de to lande har
haft betydning for decentraliseringsprocessen – herunder hvilke konsekvenser
decentraliseringen har haft for organiseringen af arbejdsmarkedet
som helhed. I Danmark er overenskomstdækningen og organisationsgraden
fortsat relativt høje, mens begge dele er faldet markant i Australien.

Læs mere om bogen her