21. september 2020

Nyt forskningsprojekt om digitale arbejdsplatforme

Nyt ambitiøst forskningsprojekt skal over de næste år kortlægge, hvordan og i hvilket omfang digitale arbejdsplatforme bidrager til beskæftigelse og karriereveje på det danske arbejdsmarked. Projektet ledes af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS og er finansieret af bevilling fra VELUX FONDEN på 6 millioner kroner.

Hvad betyder digitale arbejdsplatforme som Uber for arbejdsmarkedet? Oplever den enkelte freelancer platformsarbejdet som en trædesten ind på arbejdsmarkedet – eller en blindgyde – og udvikles der forskellige karriereforløb på forskellige typer af platforme? Dette er nogle af hovedspørgsmålene i projektet ’Den digitale økonomi på arbejde – integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder’.

Med udgangspunkt i individdata fra danske registre analyseres arbejdsmarkedstilknytning før, under og efter platformsarbejdet - og ved hjælp af digitale data høstet fra udvalgte arbejdsplatforme på det danske arbejdsmarked undersøges udviklingen i arbejdet på platformene over tid.

”Målet er at undersøge samspillet mellem platformsarbejde og karriereforløb over tid – og kortlægge mulige karriereveje set fra den enkelte platformsarbejders og fra den enkelte platforms perspektiv. Hvad er de gode og de onde cirkler? På baggrund heraf vil vi udforme nye begreber om segmentering og integration i hybride arbejdsmarkeder, hvor man kombinerer flere forskellige former for beskæftigelse,” siger lektor Anna Ilsøe.

Trædesten til arbejdsmarkedet

”Surveydata viser, at det især er randgrupperne på arbejdsmarkedet og nytilkomne som unge og udlændinge, der tjener penge via arbejdsplatformene. Vi ønsker i dette projekt via registerdata at udforske, om det giver disse grupper en beskæftigelsesmæssig gevinst på sigt,” siger Anna Ilsøe.

Tidligere undersøgelser viser også, at platformsarbejde ofte er en supplerende indtægtskilde, der kombineres med andre former for indtægter eller beskæftigelse. Digitale arbejdsmarkeder er altså hybride arbejdsmarkeder, hvor man kan have flere former for beskæftigelse på samme tid. Dette kalder på en ny måde at studere arbejdsmarkedsintegration og segmentering, da processerne kan foregå parallelt og spille sammen på uforudsete måder.

”En vigtig del af projektet bliver at udvikle begreber, der kan indfange nye former for integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder, som er en voksende tendens – også uden for platformene. Hvilke begreber kan vi bruge for at forstå og analysere den udvikling? Dette håber vi at kunne give et bud på,” siger lektor Trine Larsen.

Projektets resultater vil også bidrage til uddannelsen af nye kandidater på Københavns Universitet, som således får gavn af den nyeste viden om udviklingen på de digitale arbejdsmarkeder.

”Viden om det digitale arbejdsmarked er efterspurgt, og projektet er et godt eksempel på grundforskning, der bidrager direkte til vores nye uddannelser i Sociologi og i Social Data Science," siger Benedikte Brincker, Institutleder ved Sociologisk Institut.

Anna Ilsøe og Trine Larsen fra FAOS leder projektet, som udføres i samarbejde med Jakob Demant, Sociologisk Institut, og Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, samt to Phd.-studerende. Fem forskellige typer af arbejdsplatforme – rengøring, transport, hotel, It-specialister og kontorarbejde – analyseres i projektet.

Projektet er finansieret af en kernegruppebevilling fra VELUX FONDEN.

Læs mere om projektet på VELUX Fondens hjemmeside eller i projektbeskrivelsen.

FAOS søger to ph.d.-studerende til forskningsprojektet

Emner