20. januar 2015

Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede

Når jeg skal runde mit forskningsliv på AAU af og svare på spørgsmålet: Hvad har drevet din forskning? er svaret enkelt. Hvad jeg havde med hjemmefra, tiden og en række tilfældigheder.

Sådan sætter professor, Flemming Ibsen, et foreløbigt punktum for sin karriere på Aalborg Universitet, som startede tilbage i 1976. I dette festskrift fejres Flemmings mangeårige forskning i økonomi og arbejde med en lang række bidrag fra førende danske og internationale forskere. Derudover gengives Flemmings aftrædelsesforelæsning.

Festskriftet behandler en række aktuelle temaer og teorier indenfor arbejdsmarkeds- og samfundsøkonomisk forskning, herunder ændringer i løn- og arbejdsvilkår, fagforeningers fremtid, overenskomstsystemet, makroøkonomi, lønsystemer, virksomhedernes social ansvar samt samarbejde mellem ledelse og ansatte. Alle områder som Flemming har beskæftiget sig med i sin lange forskningskarriere.

Lektor Søren Kaj Andersen og lektor Mikkel Mailand, begge fra FAOS, bidrager med følgende kapitler til festskriftet:

  • Kapitel 8. Reguleringskampen – Tiltag mod social dumping i overenskomster og lovgivning – af Søren Kaj Andersen
  • Kapitel 9. Tabte kampe om medieopmærksomhed og forhandlingsret – overenskomstforhandlingerne 2013 med fokus på forskere og gymnasielærere – af Mikkel Mailand

Christian Lyhne Ibsen, FAOS, har desuden sammen med Laust Kristian Høgedahl ageret redaktør på festskriftet.

Køb bogen hos DJØF