27. september 2010

Omdrejningspunktet i den danske model

- Forligsinstitutionen 100 år: 1910 - 2010

Forskningsnotat af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (september 2010)

Forligsinstitutionen er omdrejningspunktet i den danske model, og herunder er fremsættelsen af mæglingsforslag med den sammenkædede afstemning, der sikrer en samlet løsning - med den amerikanske IR-forsker Walter Galensons formulering - "... den afgørende fase i de kollektive overenskomstforhandlinger." Det er vanskeligt at forestille sig aftalesystemet på det private arbejdsmarked uden Forligsinstitutionen, der derfor kan ses som en sammenholdsfaktor for den danske model.

Det er konklusionen i dette forskningsnotat, der skildrer hovedtrækkene i Forligsinstitutionens historie fra den forsigtige start i 1910 og den markante udvidelse i 1930'erne, hvor forligsmandens sammenkædningsret blev fastlagt. Notatet er skrevet i anledning af Forligsinstitutionens jubilæumsarrangement den 23. september 2010, hvor Jesper Due holdt en tale, der indholdsmæssigt er gengivet her. Notatet sammenligner derudover Forligsinstitutionens funktion på det private og det offentlige arbejdsmarked i forbindelse med en vurdering af institutionens fremtid.

Download hele forskningsnotatet (pdf)