8. marts 2012

Post-accession migration in construction and trade union responses in Denmark, Norway and the UK

Artikel af Line Eldring (Fafo), Ian Fitzgerald (Northumbria University) & Jens Arnholtz (FAOS)

Artiklen skitserer de udfordringer, fagforeninger i Danmark, Norge og England er blevet stillet over for med ankomsten af bygningsarbejdere fra de nye EU-medlemsstater. Den sammenligner, hvordan byggefagforeninger i de tre lande har forholdt sig til disse udfordringer i deres interaktion med myndigheder, arbejdsgivere og arbejdsmigranterne selv. Organisering er blevet set som et afgørende middel til at undgå lavtlønskonkurrence og social dumping i alle tre lande. Artiklen analyserer således de strategier, som fagforeningerne har udviklet for at rekruttere de nye arbejdsmigranter som medlemmer. Analysen viser, at fagforeningerne i alle tre lande har lavet en række nye tiltag og nyskabelser inden for organiseringsstrategier, og at der er ligheder mellem de strategier, der bruges i de tre lande. Alligevel lader deres indsats til at have ført til meget forskellige resultater i forhold til organisering af arbejdsmigranterne, hvilket kan forklares ved specifikke institutionelle forskelle mellem landene.

Artikel i European Journal of Industrial Relations, vol. 18, nr. 1, marts 2012.