24. maj 2010

Responses to Growing Unemployment and Mismatch between Skills and Job Openings in EU Member States

Paper af Søren Kaj Andersen

Kina tager i disse år en række skridt for at etablere og udbygge beskæftigelsespolitiske tiltag. Det drejer sig bl.a. om at hæve niveauet for den eksisterende arbejdsløshedsunderstøttelse samt at udbygge understøttelsesordningerne, så langt større grupper bliver omfattet af dem. Udfordringerne her bliver sat i perspektiv af det kinesiske arbejdsmarkeds størrelse: Den globale arbejdsstyrke omfatter knap 3,2 milliarder personer, hvoraf flere end 800 millioner er kinesere. Med andre ord er hver fjerde lønmodtager i denne verden kineser. Omkring 125 millioner kinesere er i dag omfattet af en arbejdsløshedsforsikring.

Ved et internationalt seminar i Beijing den 20.-21. maj fremlagde Søren Kaj Andersen paperet Responses to Growing Unemployment and Mismatch between Skills and Job Openings in EU Member States. Paperet omhandler europæiske erfaringer vedrørende bekæmpelse af ledighed samt kommende udfordringer med at matche arbejdskraftefterspørgsel og kvalifikationer.

Paperet blev præsenteret ved seminaret Mobilising Social Insurance in Support of Effective Employment Programmes. Seminaret er en del af et fælles EU-Kina-program vedrørende samarbejde om sociale reformer, som blev påbegyndt i 2006. Paperet er blevet oversat til kinesisk.

Download hele paperet (pdf)