8. marts 2012

Safety nets or straitjackets?

- Regulating working time in the Danish, German and American metal industries

Artikel af Anna Ilsøe

Fungerer regulering af arbejdstid på nationalt niveau og sektorniveau som en spændetrøje eller et sikkerhedsnet for lønmodtagere, der ønsker fleksibel arbejdstid på deres arbejdsplads? Denne artikel sammenligner lovgivning og kollektive aftaler i metalindustrien i Danmark, Tyskland og USA, hvor rammerne for lokale forhandlinger af arbejdstid er meget forskellige. Historisk set har de kollektive forhandlinger i metalindustrien været trendsættende i alle tre lande, men det har givet vidt forskellige resultater vedrørende arbejdstid. Der argumenteres i artiklen for, at variationer i decentraliseringen af kollektive forhandlinger kan være med til at forklare disse forskelle. Reguleringen af arbejdstid på nationalt/sektor-niveau ser ud til i højere grad at fungere som en spændetrøje i lande med disorganiseret decentralisering end i lande med organiseret decentralisering. Det skyldes, at reguleringen i disorganiserede arbejdsmarkeder danner et sikkerhedsnet under lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår, som de faglige organisationer nødigt vil revidere.

Artikel i European Journal of Industrial Relations, vol. 18, nr. 1, marts 2012.