19. december 2012

Smalle forlig og mulig konflikt

Forskningsnotat af Mikkel Mailand

Overenskomstforhandlingerne 2013 kommer ligesom overenskomstforhandlingerne i 2011 til at foregå under økonomisk smalhals. Men i modsætning til for to år siden er der denne gang en vis sandsynlighed for, at forhandlingerne kan ende i konflikt. Det er ikke mindst markante arbejdsgiverkrav om afvikling af visse arbejdsregler på undervisningsområdet, der gør konfliktscenariet sandsynligt.

Også krav om at reducere i tillidsrepræsentantbeskyttelsen og i senior-relaterede goder vil møde modstand. Men ud over lærernes arbejdstid bliver det nok de statslige arbejdsgiveres krav om afskaffelse af den reguleringsordning, der binder lønudviklingen i den offentlige sektor til lønudviklingen i den private sektor, der bliver den største knast.

Lønmodtagerorganisationerne vil beholde reguleringsordningen, forsvarer generelle lønstigninger og maksimerer de ansattes tryghed. Væk er dog de fleste krav om ’traditionel tryghed’ som eksempelvis længere opsigelsesvarsel og afskedigelsesgodtgørelse.

Nu handler det om at assistere dem, der mister deres job og at investere i de ansattes arbejdsværdi igennem bl.a. kompetenceudvikling. Ligestilling er også et vigtigt lønmodtagerkrav denne gang, ligesom der er opstået et nyt markant tema omkring begreber som tillid, kvalitet, faglighed og psykisk arbejdsmiljø.

Læs hele forskningsnotatet (pdf)