17. juni 2010

Social dumping

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen & Klaus Pedersen (juni 2010)

Social dumping gik hen og blev et af de helt store temaer i overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked. Samtidig er det første gang at social dumping blev et egentligt tema i forhandlingerne. I dette notat gennemgår vi i første række de nye bestemmelser, der er kommet i de private overenskomster vedrørende social dumping. Målsætningen er at give et overblik over, hvad det er for problemstillinger og konkrete initiativer, der ligger under overskriften 'social dumping'. Derfor kommer vi dernæst også ind på baggrunden for initiativerne, tiltag der allerede kom med i tidligere overenskomstfornyelser samt ikke mindst lovgivning, som har betydning for de problemstillinger om social dumping, som er taget op af arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne. Fokus er især rettet mod byggeriet og transportområdet, fordi tiltag vedrørende social dumping fik en central rolle i forhandlingsresultaterne på disse to områder.

Notatet skal ses i forlængelse af de øvrige publikationer som FAOS har udsendt omkring udenlandsk arbejdskraft i Danmark, herunder det analysearbejde FAOS udførte for Beskæftigelsesministeriet i perioden fra 2007 til 2009 som del af den såkaldte Østaftale vedrørende arbejdstagere fra de nye EU-medlemsstater i Øst- og Centraleuropa.

Download hele forskningsnotatet (pdf)