19. november 2014

Stilhed efter storm - Forventninger til OK2015

Forskningsnotat af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand

Notatet gennemgår baggrunden for 2015-forhandlingerne, forhandlingsstrukturen samt forhandlingstemaer og mulige knaster på det statslige, kommunale og regionale område. Med titlen "Stilhed efter stormen" signaleres, at en relativt udramatisk forhandlingsrunde ses som det mest sandsynlige udfald.

Men selv med udramatiske forløb og smalle forlig, er der væsensforskellige udfaldsrum for forhandlingerne. Forskningsnotatet opridser derfor tre forskellige scenarier for forhandlingerne. Et af scenarierne er et rent vedligeholdelsesscenarie, hvor den gældende overenskomst bliver vedligeholdt uden væsentlige nyskabelser eller kvantitative forbedringer af eksisterende aftaler. Et andet scenarie kaldes perspektivscenariet. Det er også et relativt smalt scenarie, for den økonomiske ramme er nu engang smal. Men i modsætning til i vedligeholdelsesscenariet indeholder perspektivscenariet en udbygning af tryghed og velfærdsgoderne, som fx pension, efteruddannelse og barsel, og/eller aftaler på nogle af de ovenfor utraditionelle overenskomstemner. Det sidste scenarie, konfliktscenariet, er det mindst sandsynlige.

Læs forskningsnotatet (pdf)

Læs desuden FAOS' analyser af og fakta om OK 2015 på vores temaside.