26. februar 2021

Syv blogs om arbejdsliv og ledelse under corona-krisen

I syv blogs fortæller Steen E. Navrbjerg og Dana Minbaeva om udviklingen i 2020, hvor mange oplevede, at de pludselig skulle arbejde hjemme og ledes virtuelt. De to forskere igangsatte et forskningsprojekt i marts 2020 om virtuel ledelse under krisen, og har siden fulgt udviklingen via interviews og surveys.

Da regeringen lukkede Danmark ned 11. marts 2020, ændredes stort set alles arbejdsforhold sig på et splitsekund. Det gjaldt også for FAOS. Som arbejdsmarkedsforskere overvejede vi, hvad dette havde af konsekvenser for vores forskningsområder. Ret hurtigt fandt vi, at ledelse og arbejdsliv måtte ændre sig markant, når mange hundrede tusinde medarbejdere fra dag til anden pludselig skulle arbejde hjemme og ledes virtuelt. Deraf opstod projektet Virtuel ledelse under corona-krisen, som er udført i et samarbejde mellem Dana Minbaeva fra CBS og Steen E. Navrbjerg fra FAOS, og finansieret af Innovationsfonden.

Et centralt element i projektet var, at forskningen skulle være praksisorienteret, og at resultaterne skulle formidles så hurtigt som muligt. Derfor skrev vi løbende blogs og kronikker – den første blot 14 dage efter projektet startede den 15. april. Disse korte, praksisorienterede tekster er vidnesbyrd om, hvad corona også er for os alle: En uventet og anderledes krise, som vi alle har måttet tilpasse os lynhurtigt, og som har givet en udfordringer, men også en række spændende muligheder. Det er disse blogs udtryk for – aktuelle og praksisnære, beskrivende udfordringer og løsninger – nogle af blogsne baseret på interview, der var lavet blot timer før bloggen blev skrevet.

De syv blogs afspejler ganske godt krisen; den første fra 1. maj 2020 har titlen ’Det går godt nok’; den næste handler om de udfordringer, som det virtuelle møde udgør; en tredje om at lige dele held og forberedelse er fundamentet for god ledelse under corona-nedlukningerne osv. Der er dog også blogs, der mere overordnede diskuterer, om vi nu er i gang med en revolution af vores arbejdsliv, når medarbejdere faktisk producerer lige så godt ved hjemmearbejde – og når det virtuelle møde er ledelsesredskabet under nedlukningerne.

Læs de syv blogs her

Læs mere om projektet 'Virtuel ledelse under Corona-krisen'

Emner