3. februar 2017

Tre nye lektorer på FAOS

FAOS har fået tre nye lektorer. Nana Wesley Hansen, Christian Lyhne Ibsen og Jens Arnholtz er fra 1. februar ansat som lektorer ved FAOS. Alle tre har både skrevet deres ph.d.–afhandling og efterfølgende været ansat i adjunktstillinger ved FAOS.

Nana Wesley Hansen forsker i overenskomster og kollektivt samarbejde i den offentlige sektor. I 2015 udgav hun bogen Kollektivt samarbejder under kommunernes effektivisering. Bogen er en unik analyse af, hvordan samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i det offentlige – det såkaldte MED-system – kan være en magtfaktor, der både kan styrke og svække beslutningsprocesser.
Nana Wesley Hansen følger (i samarbejde med Mikkel Mailand) de offentlige overenskomstrunder på sektorniveau og udvikler løbende forskningsbaserede analyser på området.
Derudover arbejder Nana Wesley Hansen også med rekruttering af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere til Danmark. Her følger hun politikudviklingen og gennemfører analyser af rekrutteringen i praksis.

Christian Lyhne Ibsen forsker i udviklingen af overenskomstsystemer på det private arbejdsmarked og arbejdsmarkedsorganisationers rolle i samfundsøkonomien. Han er i øjeblikket i gang med et forskningsprojekt, der undersøger, hvorfor virksomheder er medlemmer af arbejdsgiverorganisationer. Projektet undersøger svenske og danske arbejdsgivere i udvalgte brancher i den private sektor. Christians forskning er blandt andet udkommet i Socio-Economic Review, British Journal of Industrial Relations og International Journal of Human Resource Management. Christian har i forbindelse med sin ph.d. opholdt sig på Massachussetts Institute of Technology og skal til efteråret 2017 opholde sig på Harvard University i forbindelse med sit nuværende projekt om arbejdsgiverorganisationer.

Jens Arnholtz forsker i, hvordan det europæiske arbejdsmarked skabes. Han fokuserer således både på europæisk arbejdsmigration og EU-regulering på arbejdsmarkedsområdet.
I 2016 færdiggjorde Jens Arnholtz (i samarbejde med Søren Kaj Andersen) projektet Udenlandske arbejdstagere og arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen. Projektet tegnede et nuanceret billede af udstationerede byggearbejderes løn- og arbejdsvilkår i Danmark, ligesom det analyserede adfærd og motiver blandt udenlandske virksomheder i branchen. Jens’ nuværende forskning fokuserer på EU-regulering på arbejdsmarkedsområdet. Her er der særlig fokus på reguleringen af udstationering indenfor det indre marked og på EU´s stigende indblanding i national lønregulering. Jens modtog i 2015 en Sapere Aude forskertalent bevilling fra Det Fri Forskningsråd.