23. september 2020

Trepart siden finanskrisen - sammenligning af tre lande

Ny bog analyserer og sammenligner trepartsforhandlinger, og andre former for trepartsrelationer, siden finanskrisen i Danmark, Holland og Østrig. Bogen giver bud på, hvordan den økonomiske krise har påvirket fagforeningers mulighed for at påvirke regulering af arbejde og velfærd gennem trepartsarrangementer. ‘Corporatism since the Great Recession - Challenges to Tripartite Relations in Denmark, the Netherlands and Austria’ er skrevet af Mikkel Mailand og har særligt fokus på årene fra finanskrisen til 2017-18.  

Flere samfundsvidenskabelige studier har beskrevet, hvordan i forvejen svækkede europæiske fagforeninger er blevet yderligere svækket under finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise. I bogen analyseres arbejdsmarkedets parters rolle i regulering af arbejde og velfærd gennem trepartsforhandlinger og trepartssamarbejde i tre små lande med stærke traditioner for inddragelse af parterne (korporatisme). Selv om fagforeningers magtressourcer også i disse lande er svækkede, er hyppigheden af ​​trepartsaftaler ikke reduceret siden finanskrisen. Arbejdsmarkedets parter er stadig stærke nok til at blive involveret af regeringerne – og parterne blåstempler ikke blot regeringers tiltag, men opnår ofte reel indflydelse. Ikke desto mindre har svækkelsen af ​​fagforeninger skabt problemer for korporatismen i Holland, mens det i Østrig primært er den politiske udvikling, der har udfordret korporatismen. I Danmark er korporatismen mindre udfordret. Ved afslutningsvis at brede tidsperspektivet ud til de sidste 30 år viser bogen endvidere, at økonomisk krise generelt er en stærkere forklaringsfaktor for korporatismens udvikling end arbejdsmarkedets parters styrke, regeringens styrke og regeringens ideologi.

Bogen ‘Corporatism since the Great Recession - Challenges to Tripartite Relations in Denmark, the Netherlands and Austria’, der er FAOS’ første monografi på et udenlandsk forlag, kan købes hos Forlaget Edward Elgar. Dele af kapitlet om Danmark blev i 2019 udgivet i FAOS-rapporten ’Trepart under og efter krisen - Hvordan og hvorfor trepartssamarbejdet kom igen’.

Emner