16. april 2013

Udfordringen fra øst - Fagforeningsstrategier og den østeuropæiske arbejdskraft

Artikel af Søren Kaj Andersen og Jens Arnholtz

Østeuropæiske arbejdsmigranter med lavere forventninger til løn og arbejdsvilkår har vist sig vanskelige at organisere og er blevet en markant udfordring for den danske fagbevægelse. Fagbevægelsens svar på udfordringen har dels en faglig dimension, der omhandler organisering og overenskomstdækning af østeuropæerne, dels en politisk dimension, hvor der er fokus på, at myndigheder og politikere griber ind over for social dumping. Fagbevægelsen har kun formået at organisere et mindretal af de nye arbejdsmigranter, men derimod haft en vis succes med at få tiltag mod social dumping ind i overenskomsterne (der har dog også været grænser for partssamarbejdet omkring dette emne). Det er også lykkedes fagbevægelsen at få en ganske betydelig politisk bevågenhed omkring social dumping. Det bygger dels på en trepartsdialog om emnet, som i dag nærmest har institutionaliseret sig, dels på den mediemæssige opmærksomhed, der er skabt om østeuropæisk arbejdskraft og begrebet 'social dumping'.

Artiklen er publiceret i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1, april 2013.