26. juni 2014

Vejen ud af krisen

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen

Alle de store forhandlingsområder nåede i mål med aftaler, herunder også byggeriet, der i 2012 var kørt fast i spørgsmål om social dumping. Endvidere blev det til treårige overenskomstfornyelser, hvilket i sig selv er et signal om tro på en positiv udvikling de kommende år. Yderligere blev forhandlingsresultaterne bekræftet af, at der på lønmodtagersiden kom det største ’ja’ til aftalerne siden årtusindskiftet og det samtidig med, at den ellers stødt faldende stemmeprocent blev vendt til en stigning. Samlet styrker det aftalesystemets legitimitet.

I dette forskningsnotat opridser vi hovedresultaterne af overenskomstforløbet 2014 på de vigtigste forhandlingsområder og gennemgår resultatet af urafstemningen. På enkelte overenskomstområder tager vi også fat på særlige efterspil, der har været i månederne siden aftalefornyelsen. I en afsluttende perspektivering ser vi nærmere på de uoverensstemmelser, der fortsat er mellem arbejdsmarkedets parter om tiltag mod social dumping.

Læs forskningsnotatet (pdf)