9. december 2012

Vismændene og den danske model

Artikel af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Det Økonomiske Råd (DØR) afholdt i forbindelse med sit 50 års jubilæum en konference den 6. og 7. december 2012, og i den anledning er der blevet publiceret en jubilæumsbog, hvor forskere fra FAOS har bidraget med en artikel om DØR’s historiske rolle i forhold til den danske model for arbejdsmarkedsregulering.

I artiklen fremhæves det, at den danske model samt relationerne mellem DØR og arbejdsmarkedets parter ikke er statiske, og derfor må betragtes som processer. Især ændringer i fagbevægelsens og arbejdsgiverforeningernes ageren har haft afgørende indflydelse for DØR’s rolle i forhold til regulering af arbejdsmarkedet.

Artiklen inddeler DØR’s 50-årige historie i tre perioder med forskellige karakteristika:

1. 1960erne og ’70erne, med indkomstpolitisk diskurs og forsøg på etablering af en permanent trepartsregulering og dermed en begrænsning af parternes selvregulering.

2. 1980erne, en overgangsperiode med den politiske afskaffelse af dyrtidsreguleringen, storkonflikten i 1985, den økonomiske tilpasning og fælleserklæringen i 1987.

3. 1990erne til nu, en periode kendetegnet ved den centraliserede decentralisering, som førte til øget fleksibilitet via udvidede forhandlingsmuligheder på virksomhedsniveau, og som genskabte parternes selvregulering som det bærende princip. Men samtidig med politisk orienterede velfærdsgoder i stigende grad som en del af overenskomsterne.

Den tidlige periode er det primære fokus for artiklen, da den danske aftalemodel på dette tidspunkt stod over for udfordringer, som kunne have givet DØR en afgørende rolle i forhold til regulering af arbejdsmarkedet.

Læs FAOS-artiklen Vismændene og den danske model

Læs mere om Det Økonomiske Råd på deres hjemmeside

Læs mere om eller køb Jubilæumsskrift 2012