27. maj 2020

Webinar om Virtuel Ledelse under Corona-krisen: Kvalitative Resultater

Corona-epidemien har på ekstremt kort tid ændret mange menneskers arbejdsformer. I løbet af få dage har mange skullet finde måder at arbejde hjemmefra, nye arbejdslivsbalancer har skullet findes, og ledere har måttet finde nye måder at lede på, når medarbejdere ikke møder fysisk ind. Det har et nyt projekt kigget nærmere på og forskerne kan nu fortælle om de foreløbige resultater.

  • Hvad sker der med medarbejdernes produktivitet, når de arbejder hjemme?
  • Hvilke typer ledere klarer sig bedst under corona-krisen?
  • Hvilke projekter og arbejdsfunktioner kan klares lige så godt virtuelt som ved fysiske møder?
  • Har corona-krisens nye arbejdsorganisering (nogle arbejder hjemme, andre er på arbejdet) forskudt balancer mellem medarbejdergruppe?
  • Hvor betydningsfuld er uformel information – og hvor bliver den information af, når mange arbejder hjemme?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst på webinaret af Steen E. Navrbjerg fra FAOS ved Københavns Universitet og Dana Minbaeva, Copenhagen Business School. Forskerne giver også bud på, hvilke former for ledelse og samarbejde, der vil have blivende effekt efter corona-krisen. Webinaret bygger på de foreløbige resultater af forskningsprojektet 'Covid-19: Virtuel ledelse under corona-krisen'.

Webinaret finder sted den 25. juni 2020 kl. 9.00 – 10.30

Oplægsholdere: Lektor Steen E. Navrbjerg og professor Dana Minbaeva.
Moderator: Professor Thomas Ritter

TIlmeld dig her

Et link til Zoom vil blive fremsendt den 22. juni.  Efter seminaret vil deltagerne få tilsendt slides samt en sammenfatning af resultaterne.

Kontakt Steen E. Navrbjerg for yderligere oplysninger om projekt og webinar.

Steen E. Navrbjerg er lektor på FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds – og Organisationsstudier på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Han har gennem mere end 25 år forsket i den danske model, særligt i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på virksomhedsplan samt betydningen af nye ledelsesformer for dette samarbejde.

Dana Minbaeva er professor på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School. Hendes forskningsområde er strategisk HR og international ledelse.

Thomas Ritter er professor på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School. Han har igennem corona-krisen arbejdet med analyse af forretningsmodeller og appelleret til erhvervsledere om at tænke post-corona tiden ind i deres krisehåndtering.

Projektet 'Covid-19: Virtuel ledelse under corona-krisen' er finansieret af Innovationsfondens COVID 19 særbevilling.