Tidslinje - ifølge køreplansaftaler

 • Dec

  Forhandlingsfællesskabet og KL har udvekslet krav

  12. december 2017

  Forhandlingsfællesskabet og dets medlemsorganisationer har udvekslet overenskomstkrav med KL. Både generelle krav og specielle krav blev udvekslet samtidigt. Herefter kan nye forslag ikke fremlægges i forhandlingerne, men der kan stilles modforslag til krav fra modparten.

 • Der blev udvekslet krav mellem CFU og Finansministeriet - herefter blev forhandlingerne sat på stand by!

  15. december 2017

  Uofficielt er målsætningen traditionelt, at de generelle forhandlinger afsluttes en uge før de kommunale forhandlingers planlagte afslutning. Det tilstræbes, at organisationsforhandlinger om specielle krav herefter kan tilrettelægges således, at de kan afsluttes senest fire uger efter deres begyndelse - 4-ugers vinduet.

  Efter udvekslingen af krav melder samtlige fagforeninger på det offentlige område, at de sætter forhandlingerne på stand by.

  Det betyder, at man vil afholde de planlagte møder med arbejdsgiverne, hvor man præsenterer krav for hinanden, men herefter forhandler man ikke før der er ’reelle forhandlinger’ i gang vedrørende lærernes arbejdstid.

 • Forhandlinger på det kommunale og regionale område skulle efter køreplanen være indledt, men meldes også at stå 'stand by'

  15. december 2017

  På det kommunale område afholdes møder, hvor de enkelte organisationer præsenterer deres krav til forhandlingerne mellem organisationerne og KL. Tilsvarende sker på det regionale område. Herefter sættes også organisationsforhandlingerne på stand by undtagen forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

  Forhandlingerne på organisationsniveauet koordineres for lønmodtagerorganisationerne gennem Forhandlingsfællesskabet.

 • Jan

  Forhandlingerne står fortsat stand by

  1. januar 2018

  Ifølge de oprindelige køreplaner, skulle den første politiske forhandling mellem Forhandlingsfællesskabet og KL have været afholdt d. 5. januar på det kommunale område. På det regionale område var der tilsvarende planlagt et forhandlingsmøde om de tværgående emner den 12. januar. Mellem de politiske forhandlingsmøder foregår der traditionelt løbende uformelle kontakter og et omfattende forberedelsesarbejde på embedsmandsniveau.

  Ingen af disse møder er gennemført. Men man mødes fortsat vedrørende lærernes arbejdstid mellem henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og LC og KL og LC.

 • De offentlige fagforeninger og forhandlingsforbund har foretaget en status på stand by

  12. januar 2018

  Forhandlingerne er fortsat på stand by. Parterne afventer 'reelle forhandlinger' om lærernes arbejdstid.

 • Overenskomstforhandlinger påbegyndes på hele det offentlige område efter 'reelle' forhandlinger om lærernes arbejdstid

  22. januar 2018

  Danmarks Lærerforening har nu meldt ud, at der er indledt reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid mellem organisationerne på undervisningsområdet og Kommunernes Landsforening. Forhandlingsfælleskabet på det kommunale- og regionale område samt CFU på det statslige område kan nu påbegynde forhandlingerne med henholdsvis KL, RTLN og Moderniseringsstyrelsen.

 • Feb

  Tværgående forhandlinger på det kommunale område er fortsat ikke afsluttet

  14. februar 2018

  Forhandlingsfællesskabets forhandlinger med KL skulle være afsluttet, men der forhandles fortsat.

 • Tværgående forhandlinger på det regionale område er fortsat ikke afsluttet

  20. februar 2018

  Forhandlinger om tværgående emner og aftaler mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og RLTN skulle være afsluttet, men der forhandles fortsat.

 • Sammenbrud i forhandlingerne

  23. februar 2018

  Organisationerne melder om sammenbrud i overenskomstforhandlingerne med staten. I de følgende dage meldes der også om sammenbrud i de kommunale og regionale forhandlinger.

 • Organisationernes varsler strejke

  28. februar 2018

  Organisationer på både det kommunale, regionale og statslige område varsler strejke, som kan træde i kraft 4. april 2018.

  Forhandlingerne overgår til Forligsinstitutionen, hvis opgave er at forsøge at forlige parterne og dermed hindre konflikter.

 • Mar

  Staten varsler lockout

  7. marts 2018

  Staten varsler lockout af 120.000 statsligt ansatte, som kan træde i kraft 10. april medmindre forhandlingerne i Forligsinstitutionen leder til en ny overenskomstaftale. Forligsinstitutionen kan udskyde konflikten to gange 14 dage, hvis det skønnes, at det er muligt at nå et forlig.

  Efterfølgende blev der ligeledes varslet lockout i både kommuner og regioner. Lockoutvarslet vedrører ca. 250.000 ansatte i kommunerne og 80.000 ansatte i regionerne.

 • Mar

  Forligsmanden udsætter varslede konflikter 14 dage

  28. marts 2018

  De varslede konflikter i kommunerne, regionerne og staten udsættes med 14 dage. Det meddeler forligsmand Mette Christensen onsdag aften efter en dag med lange forhandlinger på det statslige område.

 • Apr

  Forligsmanden udsætter varslede konflikter yderligere 14 dage

  18. april 2018

  Efter lange forhandlinger valgte Forligsmanden at udsætte de varslede konflikter yderligere 14 dage. Det er herefter ikke muligt at udsætte konflikterne yderligere. Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018. Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at Forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.

 • Apr

  Delforlig indgået på det regionale område

  25. april 2018

  LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening indgik natten til onsdag en ny overenskomst med Danske Regioner. Dermed blev konflikten afblæst på det regionale område for medlemmer af FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne og Dansk Socialrådgiverforening.

 • Apr

  Forlig indgået på det kommunale område

  27. april 2018

  På Store Bededag blev der indgået en aftale for 500.000 kommunalt ansatte, og natten til lørdag landede parterne en aftale for knap 74.000 regionalt ansatte, hvilket betyder, at der nu ligger forlig på hele det regionale område.

 • Apr

  Forlig indgået mellem parterne på det statslige område

  28. april 2018

  Lørdag aften blev der indgået en aftale for 180.000 ansatte i staten. Dermed er der lavet aftaler mellem forhandlingsfællesskaberne og arbejdsgiverne på hele det offentlige område. Forhandlingerne mellem de enkelte faglige organisationer og deres modparter fortsætter og skal være færdige senest 11. maj. Det næste, der skal ske er, at forligsmand Mette Christensen skal sende forligsaftalerne til afstemning i baglandet for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

 • Juni

  Offentliggørelse af afstemningsresultater

  4. juni 2018

  I løbet af maj stemmer medlemmer af de enkelte forbund om forligsresultaterne. Afstemningsresultater må tidligst offentliggøres 4. juni. Den 6. juni skal alle forlig være formelt godkendt. Bliver der stemt nej på enkelte områder vil konflikter kunne træde i kraft på disse områder 11. juni.