Tidslinje

 • Sep

  DA og FH indgår aftale om forårets decentrale OK-forhandlinger

  27. september 2019

  DA og FH er enige om, at overenskomsterne på DA/FH-området indgås og fornys gennem et decentralt forløb, og at en sikring af reelle forhandlinger på alle områder forudsætter en god og effektiv koordination af forhandlingsforløbet fra hovedorganisationernes side.

 • Dec

  FAOS afholder presseseminar om OK2020

  3. december 2019

  Centerleder ved FAOS Søren Kaj Andersen, lektor Nana Wesley Hansen og informationskoordinator Mikkel Krogh præsenterer FAOS' OK20 temaside og optaktsnotat til OK20.

 • Dansk Byggeri og 3F holder pressemøde

  9. december 2019

 • Jan

  Pressemøde i Industriens Hus skyder forhandlingerne i gang

  8. januar 2020

  Overenskomstforhandlingerne går for alvor igang. DI og CO-industri forhandler Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

 • Feb

  Industrien forhandler

  Parterne i industrien forsøger som de første at nå et forlig.

 • Rettidig opsigelse af overenskomster

  7. februar 2020

  Af DA og FH's klimaaftale fremgår det, at der den 7. februar, er frist for at opsige gældende overenskomster, herunder tiltrædelsesoverenskomster. Fristen gælder dog kun, såfremt der ikke er aftalt særlige opsigelsesvarsler mellem de enkelte overenskomstparter. Der er enighed om, at de nævnte overenskomstforhold kan opsiges ved skrivelse hovedorganisationerne imellem.

 • DI og CO-Industri har indgået forlig

  9. februar 2020

  Pressemøde industriens forligDI og CO-Industri har indgået en tre-årig overenskomstaftale. Aftalen indholder bl.a. stigning i løn og bidrag til fritvalgskontoen, længere øremærket barsel til fædre, bedre vilkår til langtidssyge medarbejdere og større valgfrihed ved pensionsbidrag efter pensionsalderen. Overenskomsten gælder fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023

  Læs mere om aftalen her:
  Dansk Industri: Fokus på tryghed, fleksibilitet og fortsat konkurrencekraft

  CO-Industri: Industriens overenskomster giver mere til alle

 • Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået ny treårig overenskomst.

  17. februar 2020

  Mandag morgen indgik Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) en ny overenskomst for 43.000 ansatte i finanssektoren. Aftalen indeholder bl.a. lønstigning på 6 procent, initiativer til forbedring af trivslen i overenskomstperioden, at finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kurser og videreuddannelse og at tandforsikring gøres permanent. Aftalen er treårig og løber frem til 31. marts 2023.

  Læs mere om aftalen på Finansforbundets hjemmeside: Overenskomst på plads for 43.000 finansansatte

 • 3F Transport og Dansk Industri (DI) har indgået forlig.

  21. februar 2020

  Efter knap seks ugers forhandlinger indgik 3F og Dansk Industri sent fredag forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder. Forliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren. Aftalen indeholder bl.a. bedre arbejdsmiljø, opgør med usikre ansættelsesvilkår og lønstigninger.Aftalen er treårig og løber frem til 31. marts 2023.

  Læs mere om aftalen på DI's hjemmeside: DI og 3F Transport indgår overenskomstaftale for transportområdet

 • HK Handel og HK Privat har indgået overenskomstaftale med henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Mode & Textil.

  25. februar 2020

  Efter otte lange forhandlingsdage er HK HANDEL og Dansk Erhverv blevet enige om en ny overenskomstaftale for ansatte omfattet af Landsoverenskomsten for Butik. Aftalen indebærer bl.a. et lønløft på 10 procent over de næste tre år. Der er tale om forhøjelse af mindstelønnen på godt 400 kroner, forhøjelse af forskudttidstillæg og en forhøjelse af Fritvalgs Lønkontoen. Den 26. februar landede HK Privat en aftale med Dansk Mode & Textil. Aftalen indeholder op til 9 ugers uddannelse, hvis man bliver sagt op, pensionsordning for elever og en fritvalgskonto, der stiger fra 4 til 7 %.Aftalerne er treårige og løber frem til 2023.

  Læs mere om aftalerne på HK's hjemmeside: Alt du skal vide om ny overenskomst for butiksansatte og Ny overenskomst med Dansk Mode & Textil

 • Dansk Byggeri enige med 3F Byggegruppen om en treårig overenskomstaftale

  17. marts 2020

  Dansk Byggeri har i nat indgået aftale om en fornyelse af følgende overenskomster med 3F for en tre-årig periode:
  - Bygge- og anlægsoverenskomsten
  - 3F/Industrioverenskomsten
  - Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten
  - Bygningsoverenskomsten
  - Gulvoverenskomsten.
  Forligene indgår i det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte til afstemning blandt arbejdsmarkedets parter. Resultatet heraf forventes først efter påske. Efter indgåelsen af ovennævnte forlig skynder Dansk Byggeri sig nu med at forsøge at indgå tilsvarende aftaler om overenskomstfornyelse med de øvrige forbund – Dansk Metal, Blik og Rør, Dansk El-forbund, BJMF og Malerforbundet.

 • Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger

  27. februar 2020

  Ifølge klimaaftalen mellem FH og DA udløber rettidigt opsagte overenskomster d. 1. marts 2020. Forligsmanden har dog fredag den 28. februar udsat de varslede arbejdsstandsninger i 2 uger. Arbejdsstandsningerne kan derfor tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger af Forligsmanden måtte blive erklæret for afsluttet uden resultat.

  Forligsmanden kan to gange udsætte en konflikt i to uger, så ved forhandlingssammenbrud er der tidligst storkonflikt 2. april.

 • Mar

  2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

  13. marts 2020

  Forligsmændene har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked, udsættes i yderligere 2 uger. Der henviser til § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger måtte blive erklæret for afsluttet uden resultat.

 • Dansk Byggeri enige med 3F Byggegruppen om en treårig overenskomstaftale

  17. marts 2020

  Dansk Byggeri har i nat indgået aftale om en fornyelse af følgende overenskomster med 3F for en tre-årig periode:
  - Bygge- og anlægsoverenskomsten
  - 3F/Industrioverenskomsten
  - Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten
  - Bygningsoverenskomsten
  - Gulvoverenskomsten.
  Forligene indgår i det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte til afstemning blandt arbejdsmarkedets parter. Resultatet heraf forventes først efter påske. Efter indgåelsen af ovennævnte forlig skynder Dansk Byggeri sig nu med at forsøge at indgå tilsvarende aftaler om overenskomstfornyelse med de øvrige forbund – Dansk Metal, Blik og Rør, Dansk El-forbund, BJMF og Malerforbundet.

 • Forligsmanden anmoder om status før de centrale forhandlinger indledes

  17. marts 2020

  I går den 16. marts meddelte forligsmanden, at han torsdag den 19. marts agter at indlede centrale forhandlinger med DA og FH om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed. Forligsmanden anmoder derfor om en skriftlig orientering i dag den 17. marts kl. 18, om alle de fornyelser af overenskomster, der forhandles uden forligsmanden medvirken, som endnu ikke har ført til forlig. Orienteringen til forligsmanden skal omfatte forhandlinger mellem overenskomstparter, som både er medlem af DA og FH, og overenskomstparter, der er medlem af enten DA eller FH og som har overenskomst med parter, der ikke er medlem af FH eller DA.

 • Forligsmanden har fremlagt mæglingsskitse

  21. marts 2020

  Forligsmand Jan Reckendorff har fremlagt en skitse til mæglingsforslag om at forny en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked i perioden frem til 1. marts 2023. Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse: "Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 93 pct. af de involverede lønmodtagere. For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige. Herudover indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/FH - området."

  Læs mere i pressemeddelelsen på Forligsinstitutionens hjemmeside her.

 • Urafstemning

  Efter forhandlinger på de forskellige områder sendes overenskomsterne til urafstemning hos medlemmerne.