Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde

FAOS afholdt seminar torsdag den 30. august 2012


En stadig voksende gruppe af lønmodtagere og arbejdsgivere omfattes ikke af de overenskomstbærende arbejdsmarkedsorganisationer, ligesom stadig flere ikke dækkes af kollektive overenskomster og dermed står udenfor den såkaldte danske model. I forhold til den danske model, som via overenskomster regulerer væsentlige dele af arbejdsmarkedet, når det gælder løn og arbejdsvilkår, kan de således betragtes som outsidere. Omvendt er der også en gruppe af insidere, nemlig dem der stadig dækkes af overenskomsterne og er medlem af arbejdsmarkedsorganisationerne – og som dermed er sikret bestemte løn- og arbejdsvilkår.

Men er det et problem, at en stadig større gruppe står uden for den danske model – og for hvem er det et problem? Er de, der står uden for modellen, per definition dårligere stillet – og hvilke udfordringer skaber det for arbejdsmarkedets parter, når en stadig større andel af lønmodtagere i Danmark frivilligt eller ufrivilligt står uden for modellen?

På seminaret præsenterede Trine P. Larsen, Steen E. Navrbjerg og Nana W. Hansen nogle hovedresultater fra FAOS-antologien Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde. Antologien belyser overenskomstdækningen og organisationsgraden for bestemte lønmodtagergrupper, men går også bag om disse tal og analyserer, hvilke svagheder og muligheder der på længere sigt kan vise sig i forbindelse med den danske model.

Efter de faglige præsentationer var der en paneldebat med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Oplægsholderne
Foto: Steen Kelså

Program


Kl. 14.30-14.40: Velkommen
Trine P. Larsen, FAOS

Kl. 14.40-15.00: Den danske model og dens insidere og outsidere
Trine P. Larsen, FAOS

Kl. 15.00-15.20: Frivillige og ufrivillige outsidere i den danske model – atypiske ansatte, uorganiserede og gule lønmodtagere
Steen E. Navrbjerg, FAOS

Kl. 15.20-15.40: Polakker en ny outsidergruppe på arbejdsmarkedet
Nana W. Hansen, FAOS

Kl. 15.40-15.55: Spørgsmål fra salen

Kl. 15.55-16.15: Pause

Kl. 16.15-16.40: Paneldebat: Arbejdsmarkedets parters syn på insider/outsider-problematikken og dens udfordringer
Gunde Odgaard, Sekretariatsleder for BAT-Kartellet og Simon Tøgern, Formand for HK privat

Kl. 16.40-16.55: Spørgsmål fra salen

Kl. 16.55-17.00: Tak for i dag