Forskningsområde 2 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 2

Arbejdsmarkedsorganisationerne

Forskningsområde 2

Tilslutningen til de overenskomstbærende fagforeninger i Danmark har været dalende over de seneste 20 år. Spørgsmålet er, hvad udviklingen betyder for arbejdsmarkedsorganisationerne på det danske arbejdsmarked – centralt såvel som lokalt. De overenskomstbærende fagforeninger kan miste legitimitet som forhandlingsmodpart – både i forhold til arbejdsgiverne under overenskomstforhandlingerne og i forhold til staten i trepartssamarbejdet og trepartsforhandlingerne. Arbejdsgiverorganisationerne har haft større held med at rekruttere nye medlemmer, men spørgsmålet er, hvorfor arbejdsgiverne melder sig ind. Undersøgelser har peget på, at arbejdergiverne især er optaget af den daglige service og erhvervspolitisk lobbyvirksomhed, mens overenskomstdækningen og kollektive forhandlinger har mindre betydning. Trods arbejdsgivernes stigende organi-sationsprocent står en betydelig andel af de private virksomheder stadig uden for overenskomstsystemet, og vi savner et overblik over, hvilke motiver der ligger til grund for dette. Organisationsstrukturen og organiseringsstrategier på lokalt niveau er afgørende for den samlede medlemsrekruttering i mange fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. Analyser af regional- og lokalafdelinger (samt samarbejdet med tillidsvalgte) hører også under dette forskningsområde.

Der er defineret fem problemstillinger og et følgeforskningsemne under dette forskningsområde. Se de enkelte problemstillinger: 


Disse problemstillinger vil være omdrejningspunktet for følgende projekter: