16. november 2011

Hvem organiserer sig? Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

Rapport af Christian Lyhne Ibsen, Jørgen Steen Madsen & Jesper Due (2011)

Det er efterhånden velkendt, at der er blevet færre medlemmer af de danske fagforeninger og a-kasser igennem de seneste årtier. Organisationsgraden på det danske arbejdsmarked er derfor faldet støt - selv når arbejdsstyrken skrumper, som det skete, siden krisen i 2008 satte ind.

Faldet i medlemmer er særligt gået ud over LO's medlemsforbund og a-kasser, hvorimod AC - og indtil midten af 2000'erne også FTF - har fået flere medlemmer, fordi befolkningen i stigende grad er beskæftiget uden for LO's område. Denne effekt, der primært er et resultat af uddannelsesmæssige forhold, kan dog ikke forklare den samlede nedgang for LO's medlemsforbund, som i stigende grad ligger i konkurrence om lønmodtagerne med alternative a-kasser og fagforeninger, de såkaldte gule fagforeninger, som sjældent er overenskomstbærende. Der er altså opstået et såkaldt gratisproblem på det danske arbejdsmarked, hvor en del af de ansatte, som nyder overenskomstens goder, ikke vil være med i de faglige organisationer og igennem fællesskabet betale for varetagelsen af lønmodtagerinteresser.

Men hvem er det, der organiserer sig - eller ikke organiserer sig? Hvad forklarer beslutningen om medlemskab af fagforening og a-kasse? Hvem melder sig ind i de gule fagforeninger? Og ser vi samme tendenser i de andre nordiske lande?

I en tidligere LO-dokumentation fra 2010 med titlen Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model analyseredes udviklingen af medlemskab af fagforeninger og a-kasser med henblik på at give et overordnet billede af de danske medlemmer. Denne rapport tager et spadestik dybere, idet resultaterne fra den foregående LO-dokumentation analyseres til bunds med nye metoder, og vi tilføjer nye data. Med andre ord undersøger vi, hvilke faktorer der kan forklare, hvorfor man bliver - eller ikke bliver - medlem af fagforening og a-kasse. Derudover fokuserer vi skarpt på organisering af medlemmer af LO's medlemsforbund versus de gule over tid. Hvilke grupper er i stigende grad gået over til de gule, og hvor står LO's medlemsforbund stadig stærkt? Til sidst breder vi blikket ud på vores nordiske nabolande for at se, hvorvidt de danske trends også kan findes i Sverige, Norge og Finland, samt hvad der kan forklare forskellene mellem landene.

LO-dokumentation nr. 3/2011, København, november 2011.

Download rapporten (pdf)