2. december 2016

Forhandlinger under et tøvende opsving

Konkurrenceevne og tryghed - forligsmuligheder under et usikkert opsving

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen

Når man i begyndelsen af det nye år begynder forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsterne på det private arbejdsmarked, er situationen anderledes end ved den foregående fornyelse. Ledigheden er tæt på at være nede på samme lave niveau som før finanskrisen og det på trods af, at den økonomiske vækst har været beskeden. Vi har altså set en genopretning af økonomien. Ikke desto mindre er de økonomiske prognoser noget usikre – ikke mindst på grund af Brexit og valget af Trump. Kommer det til at betyde en begrænsning af frihandel, kan det få konsekvenser for vækst og jobskabelse, når dansk eksport udgør over halvdelen af BNP.

Trods dette er der på lønmodtagerside givet en forventning om ’flere penge på bordet’. Noget tyder på, at forligsmulighederne findes omkring et tryghedstema. Fagforeningerne har i deres forberedelser betonet ønsker om mere og bedre uddannelse til lønmodtagerne, så de er parate til fremtidens arbejdsmarked. Derudover skubber den senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på fagbevægelsens ønsker om bedre forhold for ældre medarbejdere. Det kan ske i form af nedsat tid og tiltag der kan afhjælpe nedslidning. Endelig har fagforeningerne i byggeriet og transportbranchen igen social dumping på dagsordenen.

Uddannelse har historisk været et tema, hvor lønmodtagerne og arbejdsgiverne har kunnet finde fælles interesser. Derimod kan tilbagetrækning og social dumping blive sværere. Førstnævnte handler om arbejdsudbud, og her er arbejdsgiverne ikke interesserede i tiltag, der reducerer udbuddet. Sidstnævnte handler om kædeansvar, hvilket arbejdsgiverne har pure afvist. Kombinationen af stigende forventninger, usikkerhed i økonomien og enkelte temaer, hvor parterne ikke er i øjenhøjde kan forhøje konfliktrisikoen. Omvendt har ingen af parterne behov for at sætte det usikre opsving over styr med en storkonflikt.

Læs forskningsnotatet (pdf)

Notatet blev præsenteret på et presseseminar 2. december 2016
Se slides fra seminaret her (pdf)