12. december 2011

Snævre forligsmuligheder på et presset arbejdsmarked

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen (december 2011)

Der er ligesom ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2010 udsigt til nok en runde med historisk lave lønstigninger. Store jobtab på det private arbejdsmarked og beskedne forventninger til de kommende års vækst, har skabt et stramt fokus på en fortsat forbedring af konkurrenceevnen. På lønmodtagersiden anerkender man den økonomiske og konkurrencemæssige udfordring, men understreger samtidig at målet er at sikre reallønnen.

Dette notat gennemgår optakten til de overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, der formelt går i gang umiddelbart efter nytår.

Ud over krisen har optakten til de kommende forhandlinger været præget af udmeldinger og diskussion om trepartsforhandlinger; om hvornår de skal igangsættes, og hvad der skal forhandles om. Yderligere kom den nye S-SF-R-regerings finanslov også til at inddrage emner, som ellers har været nævnt i forbindelse med kommende trepartsforhandlinger. Dette gennemgås i notatet.

Herefter er fokus i notatet rettet mod de temaer, som ud over lønudviklingen er blevet fremført særligt af de faglige organisationer op til forhandlingsstarten. Endvidere beskrives væsentlige forhold i relationerne mellem de forhandlende organisationer, og de forholdsvis snævre forligsmuligheder, som tegner sig i den aktuelle situation, bliver afslutningsvis opridset.

Download hele forskningsnotatet (pdf)