Fakta om overenskomstforhandlinger

FAOS udarbejder nogle fakta-ark om forhandlingerne. Der vil komme flere til, efterhånden som forhandlingerne skrider frem. Teksterne kan downloades i pdf fra listen:

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2018
Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter typisk i efteråret inden overenskomsterne skal fornyes. Her diskuteres kravene til de nye overenskomster med medlemmerne i de faglige organisationer. Derefter koordineres de i forhandlingsfællesskaberne på det statslige, kommunale og regionale område. Dette faktaark giver en oversigt over væsentligste datoer i de offentlige forhandlingsforløb.

Oversigt over de centrale OK-forhandlingsborde på det offentlige arbejdsmarked
Ved de centrale forhandlingsborde forhandles generelle spørgsmål samlet for alle offentligt ansatte i lønsystemet. Der er her tale om tre hovedområder: Stat, kommuner og regioner. I dette faktaark finder du en oversigt over forhandlere og organisationer på disse tre områder.

Hierarkiet i det offentlige aftale-system
I dette faktaark kan du læse om hierarkiet i det offentlige aftalesystem. På arbejdsgiversiden udgøres hierarkiet af: 1) Finansministeren og Moderniseringsstyrelsen, 2) KL og 3) Danske Regioner. Tilsvarende består hierarkiet på lønmodtagersiden af følgende parter: 1) Centralorganisationernes Fællesudvalg og 2) Forhandlingsfælleskabet.

Konflikter og indgreb i overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor
Dette faktaark beskriver de mest centrale konflikter og indgreb i overenskomstforhandlingerne fra 1960’erne til frem til OK 2018.

Forligsinstitution og den offentlige sektor
Forligsinstitutionens hovedopgave er at minimere risikoen for konflikter på arbejdsmarkedet i forbindelse med overenskomstfornyelsen på de forskellige områder. Forligsinstitutionen er parternes instrument til at sikre overenskomstløsninger i situationer, hvor parterne alene har vanskeligt ved, at nå et resultat. I dette faktaark kan du læse mere om Forligsinstitutionens rolle og beføjelser i den offentlige sektor.

Brug af lockoutmidlet i offentlige konflikter
Dette faktaark gennemgår brugen af lockout i offentlige konflikter fra 1973 og frem til i dag. Gennemgangen af konflikterne i den offentlige sektor i de seneste 30 år viser, at lockout er blevet anvendt i forbindelse med flere overenskomstfornyelser.