Psykosocialt arbejdsmiljø – Københavns Universitet

Psykosocialt arbejdsmiljø - en samarbejdsopgave på arbejdspladsen

Speciale af Anna Ilsøe (2004)

Problemer med det psykosociale arbejdsmiljø er vanskelige at regulere fra centralt hold, og derfor udviser arbejdsmarkedets parter en stigende interesse for at styrke reguleringen af det psykosociale arbejdsmiljø ude på den enkelte arbejdsplads. I denne afhandling argumenteres der for, at de lokale parter på offentlige DJØF-arbejdspladser ofte oplever problemer med at forvalte det psykosociale arbejdsmiljø, men også at det er muligt for de lokale parter at institutionalisere et samarbejde på området, hvis de rette betingelser er til stede.

Afhandlingen bygger på et case-studie med i alt 11 interview med ledere og tillidsrepræsentanter fra fire forskellige DJØF-arbejdspladser samt fem interview i relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på det offentlige område. Teoretisk trækker afhandlingen på Giddens strukturationsteori og Cleggs og Flanders institutionelle IR-teori.

Analysen af case-studiet peger på, at institutionaliseringen af en lokal forvaltning af det psykosociale arbejdsmiljø afhænger af følgende seks faktorer: Arbejdsmiljølovgivningen, placeringen af forvaltningen, det formelle samarbejdes styrke, det psykosociale arbejdsmiljøs tilstand, medarbejdersidens kompetencer og ressourcer og forandringsviljen hos den øverste ledelse. De første tre faktorer ser ud til at have størst betydning i de tidlige stadier af institutionaliseringen, mens de sidste tre faktorer har størst betydning for den videre udvikling. Flertallet af faktorerne reguleres via aftaler, hvilket peger på et behov for en større bevågenhed over for psykosocialt arbejdsmiljø i fremtidige kollektive forhandlinger.

Download hele specialet (pdf)