2001 – Københavns Universitet

Videnskabelige artikler 2001

Fra centraliseret decentralisering til multiniveauregulering
Jørgen Steen Madsen, Søren Kaj Andersen & Jesper Due
Paper til IIRA 6th European Congress, Oslo, 25.-29. juni 2001

Why Deregulate Labour Markets?
Mikkel Mailand
Anmeldelse af Gösta Esping-Andersen & Marino Regini (2000), Arbejdsliv, årgang 1, nummer 3, 2001

Social Partnerships in Europe - GERMANY The roles of employers and trade unions
Søren Kaj Andersen, Lene Askgaard Hyldtoft & Mikkel Mailand
Rapport til The Copenhagen Centre, Copenhagen, november 2001

Fleksibilitet og solidaritet - nye arbejdsorganiseringers betydning for samarbejde og forhandlinger
Steen E. Navrbjerg
Tidsskrift for Arbejdsliv, årgang 3, nummer 3, s. 65-85, Odense 2001

Et kritisk tilbageblik på lønreformen i det offentlige
Lene Askgaard Hyldtoft
Nordisk Administrativ Tidsskrift, nummer 3, København, oktober 2001

Employers' associations and unions in the public sector
Berndt Keller, Jesper Due & Søren Kaj Andersen
Carlo Dell'Aringa, Giuseppe Della Roca, Berndt Keller (red.): Strategic Choises in Reforming Public Service Employment, s. 71-97, Palgrave 2001

NNF og fremtidens organisations- og aftalesytem
Jesper Due, Mikkel Mailand & Jørgen Steen Madsen
Notat til NNF's Landbrugsgruppens udvidede gruppebestyrelsesmøde den 11.
september 2001

Social Partnerships in Europe - THE NETHERLANDS. The roles of employers and trade unions
Søren Kaj Andersen & Mikkel Mailand
Rapport til The Copenhagen Centre, Copenhagen, juli 2001

Social Partnerships in Europe - THE EUROPEAN LEVEL. The roles of employers and trade unions
Søren Kaj Andersen & Mikkel Mailand
Rapport til The Copenhagen Centre, Copenhagen, juli 2001

Social dialog i Øst- og Centraleuropa - stor ståhej for ingenting?
Mikkel Mailand
Økonomi & Politik, nummer 4, s. 42-53, København, december 2001

Flexibility, HRM and work place solidarity - a study of five Danish SME's
Steen E. Navrbjerg
Paper præsenteret ved Human Resources Global Management Conference, Barcelona, juni 2001

Social Partnerships in Europe - DENMARK. The roles of employers and trade unions
Mikkel Mailand & Søren Kaj Andersen
Rapport til The Copenhagen Centre, Copenhagen, maj 2001

Social Partnerships in Europe - SPAIN. The roles of employers and trade unions
Mikkel Mailand & Søren Kaj Andersen
Rapport til The Copenhagen Centre, Copenhagen, maj 2001

Social Partnerships in Europe - UNITED KINGDOM. The roles of employers and trade unions
Mikkel Mailand & Søren Kaj Andersen
Rapport til The Copenhagen Centre, Copenhagen, maj 2001

Social dialogue in the Baltic Sea region - the state of the art
Jesper Due & Mikkel Mailand
Emilio Gabaglio, Reiner Hoffmann (eds.): European Trade Union Yearbook 2000, ETUI, Bruxelles, 2001

Denmark
Jørgen Steen Madsen, Carsten Jørgensen & Jesper Due
Danish country report in Giuseppe Fajertag (ed): Collective bargaining in Europe - 2000, ETUI, Bruxelles, 2001

Denmark - Towards Multi-level Regulation
Nikolaj Lubanski, Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Carsten Strøby Jensen
György Széll (red): European Labour Relations, vol. 2, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, april 2001

Arbejdsgiverorganisering - et komparativt perspektiv, Danmark, Finland, Norge, Sverige
Carsten Strøby Jensen
Arbejdgivere i Norden - En sociologisk analyse af arbejderorganisering i Norge, Sverige, Finland og Danmark, s. 373-418, København 2001

Arbejdsgiverorganisering i Danmark - et institutionssociologisk perspektiv på arbejdsgiverorganisationernes betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel
Carsten Strøby Jensen, Jørgen Steen Madsen & Jesper Due
Arbejdgivere i Norden - En sociologisk analyse af arbejderorganisering i Norge, Sverige, Finland og Danmark, s. 83-153, København, februar 2001

Social Dialogue in the Baltic Sea Countries
Mikkel Mailand, Jesper Due & Victor Makarov
The Baltic Sea Region Sector Programme on Labour-Market Policy, s. 74-138, rapport til Conference on Social Dialogue i Warszawa 25.-26. oktober 2000

Aktivering - mål eller middel
Cecilie Wehner
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (bacheloropgave), juni 2001