2003 – Københavns Universitet

Videnskabelige artikler 2003

Partsstyring i arbejdsmarkedspolitikken - perspektiver og alternativer
Mikkel Mailand & Jesper Due
Bidrag til Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken af Petersen, L. & P. K. Madsen (red.), SFI, København, 2003

Faglige strategier og udfordringer i den danske vejtransportsektor
Christina J. Colclough & Malene Nordestgaard
Bidrag til Veitransport av gods i et grenseløst europæisk marked: Utfordringer for nordiske fagforbund af Jon Erik Dølvik og Espen Løken (red.), Saltsa, Stockholm, december 2003, ss. 36-63

Aftaleretten i en gråzone
Jørgen Steen Madsen & Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2003

Hvad ved vi om tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår?
Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2003

Danmark: Metalindustriens forandring og den faglige europæisering
Søren Kaj Andersen, Malene Nordestgaard & Christina Colclough
Bidrag til Fackliga strategier fö att möta globalisering inom metallindustrin. En jämförande studie av fyra nordiska länder af P. Blomquist & S.Murhem (red.), SALTSA, Stockholm, 2003, ss. 37-86

Danmark: Vejen mod en erga omnes model
Søren Kaj Andersen
EU og det nordiske spil om lov og aftale - De nordiske lande og de europæiske aftaler/direktiver om deltid og tidsbegrænset ansættelse, ss. 41-72

Labour Markets, Gender and Institutional Change - Essays in Honour of Günther Schmidt
Mikkel Mailand
Anmeldelse af Hugh Mosley, Jacqueline O'Reilly & Klaus Schömann (red.), Arbejdsliv, årgang 5, nummer 3

Social Dialogue in Central and Eastern Europe - Present state and future development
Jesper Due & Mikkel Mailand
Paper to the 13th World Congress of the International Industrial Realtions Association (IIRA), Berlin, 8.-12. september 2003

Onde cirkler og gode viljer - social dialog i Østersøregionen
Mikkel Mailand
Vindue mod Øst, nummer 2, 2003

Denmark
Carsten Jørgensen
Årsrapport i Emmanuel Mermet (red.): Collective bargaining in Europe - 2002, ETUI, Brussels, juni 2003

Employment-related collective bargaining and NAP in Denmark
Carsten Jørgensen & Cecilie Wehner
Collective Bargaining and Employment in Europe 2001-2002, Presses Universitaires de Louvain, Dossier nummer 21, november 2002, IST, Louvain-La-Neuve februar 2003, ss. 83-115

Denmark: The Survival of small trade unions in the context of centralised bargaining
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Bidrag til Restructuring representation. The merger process and trade union structural development in ten countries af Jeremy Waddington (red.), P.I.E. - Peter Lang, Bruxelles, januar 2005

The Europeanisation of Industrial Relations - National and European processes in Germany, UK, Italy and France
Mikkel Mailand
Anmeldelse af Eberwin, Wilhelm, Jochen Tholen & Joachim Schuster (2002), Arbejdsliv, årgang 5, nummer 2

Introduktion
Søren Kaj Andersen
Søren Kaj Andersen (red.) 2003, ss. 19-40

EU og det nordiske spil om lov og aftale
Søren Kaj Andersen
Kapitel 6 i Søren Kaj Andersen (red.) 2003, ss. 115-142

Internationale udviklingstræk og faglig organisering
Christina J. Colclough
Bidrag til antologien Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation. En analyse af de faglige organisationers udfordringer og udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland af Christina J. Colclough (red.), SALTSA - Joint Programme for Working Life in Europe, rapport nummer 4, 2003, ss. 13-30

Sammenlignende analyse og diskussion - strategiske udfordringer
Christina J. Colclough
Bidrag til antologien Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation. En analyse af de faglige organisationers udfordringer og udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland af Christina J. Colclough (red.), SALTSA - Joint Programme for Working Life in Europe, rapport nummer 4, 2003, ss. 123-32

Faglige strategier og udfordringer i den danske telekommunikationsbranche
Christina J. Colclough, Malene Nordestgaard & Søren Kaj Andersen
Bidrag til antologien Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation. En analyse af de faglige organisationers udfordringer og udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland af Christina J. Colclough (red.), SALTSA - Joint Programme for Working Life in Europe, rapport nummer 4, 2003, ss. 31-55

Comparing youth activation policies in Denmark and United Kingdom
Mikkel Mailand & Colin Lindsay
Bidrag til Activating policies for young people in international perspective af A. Serrano (red.), ETUI, Brussels