15. juni 2009

Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring; Strategier og resultater i Norge og Danmark

Artikel af Line Eldring & Jens Arnholtz Hansen

Norge og Danmark har modtaget langt flere arbejdsindvandrere end de andre nordiske lande efter EU-udvidelsen i 2004. Den store tilstrømning har skabt nye udfordringer for fagbevægelsen i begge lande, ikke mindst inden for byggebranchen.

I denne artikel er der fokus på den indsats, byggefagforeningerne i de to lande har ydet for at organisere arbejdsindvandrerne. På trods af mange lighedstræk mellem de danske og norske arbejdsmarkeder og fagforeningernes strategier kan der konstateres væsentlige forskelle, når det gælder virkningen af fagforeningernes strategier i forhold til den nye arbejdsindvandring. Mens norske byggefagforeninger har haft succes med at rekruttere medlemmer blandt de nye arbejdsindvandrere, er dette ikke tilfældet i Danmark.

Artikel i Søkelys på arbeidslivet 1/2009, årgang 26.