HRM and IR in multinational corporations in Denmark: uneasy bedfellows? – Københavns Universitet

FAOS > Publikationer > Videnskabelige artikler > 2009 > HRM and IR in multinat...

04. september 2009

HRM and IR in multinational corporations in Denmark: uneasy bedfellows?

Artikel af Steen E. Navrbjerg & Dana Minbaeva

Når multinationale virksomheder opererer i forskellige lande, må man ved koordineringen og tilrettelæggelsen af personalepolitikken - eller HRM - tage højde for de lokale forhold. Som udgangspunkt sætter arbejdsmarkedsrelationerne i de enkelte lande rammerne for, hvilke former for HR et multinationalt selskab kan implementere. Men spørgsmålet er i stigende grad, om de stadigt stærkere multinationale selskaber kan ændre de eksisterende arbejdsmarkedsrelationer - direkte eller indirekte.

Artiklen belyser udviklingen i fire danske virksomheder over en 10-årig periode. Dette longitudinale studie viser, at ingen af de multinationale selskaber, som overtager danske virksomheder, søger at påvirke de lokale arbejdsmarkedsrelationer direkte. Men ved at bruge deres ledelsesret på måder, som adskiller sig fra de nordiske arbejdsmarkedsrelationer, påvirkes samarbejde og forhandling mellem ledelse og medarbejdere i datterselskaberne. Analysen viser, at særligt skiftet fra en stakeholder-tilgang til ledelse, hvor der tages hensyn til alle interessenter på virksomheden, til en shareholder-tilgang, hvor der primært tages hensyn til ejere og aktionærer, påvirker samarbejdsklimaet i den enkelte virksomhed.

Artiklen åbner dermed for en debat om, hvorvidt udenlandsk ejerskab og de anderledes ledelsesformer, som følger med, på sigt kan ændre samarbejdsforhold på virksomhederne og dermed også det kollektive aftalesystem, som vi kender det. Ikke mindst er det et afgørende spørgsmål, om det danske kollektive aftalesystem er gearet til nye ledelsesformer, der udfordrer et system med relativt stor grad af decentralisering.

Artikel i The International Journal of Human Resource Management, vol. 20, nr. 8, august 2009.