30. november 2010

Polakker i Danmark - Det nye B-hold

Artikel af Nana Wesley Hansen & Jens Arnholtz Hansen

De sociale og økonomiske forskelle mellem Polen og Danmark gør det rent lønmæssigt attraktivt for polske lønmodtagere at tage arbejde i Danmark, men det er straks langt sværere at måle på de arbejdsmiljømæssige forhold, som polakkerne oplever, mens de opholder sig her i landet.

I 2008 igangsatte FAOS en større interviewundersøgelse af polske lønmodtageres løn, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn. I undersøgelsen stod det klart, at langt hovedparten af de polske lønmodtagere på det danske arbejdsmarked er glade for deres job i Danmark, og et stort flertal mener, deres job er godt lønnede. Sidstnævnte er heller ikke så mærkeligt i betragtning af, at gennemsnitslønnen for en dansk lønmodtager i maj 2004 var syv gange højere end gennemsnitslønnen for en polsk lønmodtager - en forskel, som ikke siden har udlignet sig væsentligt. Polakkerne er imidlertid ofte overkvalificerede til de job, de har i Danmark, hvilket nok forklarer, hvorfor det kun er 30 pct. af polakkerne, der synes, de får brugt deres kvalifikationer i deres nuværende job i Danmark. Sammenligner man polakkernes opfattelse af deres arbejdsmiljø mere generelt med danske lønmodtageres, står det også klart, at de fleste polakker oplever at have betydeligt dårligere vilkår end den gennemsnitlige danske lønmodtager.

Artiklen blev bragt i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 6-7, 17. juni 2009