Søren Nielsen-Gravholt undersøger i dette speciale, hvorvidt arbejdsløses placering på det danske arbejdsmarked spiller en rolle for deres jobsøgning.

Udgangspunktet for specialet er udspillet fra Dagpengekommissionen, som SR-regeringen nedsatte i juni 2014. Denne kommission havde til hensigt at undersøge, hvordan det mere end 100 år gamle dagpengesystem i Danmark kan fremtidssikres. Sigtet med dette speciale er at undersøge teorien bag Dagpengekommissionens arbejde.

Første del af specialet undersøger, hvorvidt der er arbejdsmarkedssegmentering i forhold til arbejdsløses jobskiftestruktur på det danske arbejdsmarked. Her identificeres 35 arbejdsmarkedssegmenter, hvoraf 57 procent af al job mobilitet foregår indenfor. Eksempelvis finder læger i en ekstrem høj grad arbejde som læger efter at have været arbejdsløse. Resultaterne peger samlet set på, at der er en segmentering i forhold til jobskiftestrukturen blandt arbejdsløse på det danske arbejdsmarked.

Anden del undersøge, hvorvidt arbejdsløse har mere varieret jobskifte på det danske arbejdsmarked end folk i beskæftigelse. Her identificeres for beskæftigede 40 arbejdsmarkedssegmenter, hvori 77 procent af al job mobilitet foregår indenfor. Det vil sige, at de arbejdsløse har mindre sandsandsynlighed, end de beskæftigede, for at finde arbejde inden for det samme arbejdsmarkedssegment. Eksempelvis skifter sygeplejersker job til sygeplejersker i 90 procent af tilfældene, mens 74 procent arbejdsløse sygeplejersker får job som sygeplejersker efter at have været arbejdsløse. Resultaterne peger altså på, at de arbejdsløse er mere villige til at søge væk fra eget segment for at finde sig et arbejde. Der altså mere fleksible end beskæftigede i forhold til at søge og finde job.

Samlet set peger specialet på, at arbejdsmarkedet i høj grad må være præget af uformelle og formelle barrierer for jobsøgning. Disse barrierer er forskellige alt efter, hvilket segment den arbejdsløse befinder sig indenfor. Derfor er det vigtigt at inddrage segmentspecifikke forhold såsom lovgivning, uddannelse, sociale relationer og identitet. Den generaliserede version af jobsøgningsteorien, som Dagpengekommissionen anvender, har derfor sine mangler i forhold til at forstå mobilitet på arbejdsmarkedet og har derfor en begrænset effekt i sit forsøg på at indkapsle alle dele af det segmenterede danske arbejdsmarked.

Læs hele specialet her (pdf)