Brug af individuelle løntillæg i et arbejderkollektiv

Hvad sker der når et lønsystem, der har optimering af medarbejdernes motivation og performance som sit primære mål, møder et arbejderkollektiv, der består af timelønnede medarbejdere ? Og hvilke udfordringer kan der opstå mellem ledelse og tillidsrepræsentanter og mellem medarbejdere og tillidsrepræsentanter i en forhandlingsproces af et nyt lønsystem?
Det undersøger Signe Uhrenholdt Madsen i dette speciale, der er vejledt af Anna Ilsøe fra FAOS. Specialet tager afsæt i en kort og præcis problemformulering:  

Hvordan påvirker individuel kvalifikationsløn arbejderkollektivet?

For at svare på ovenstående sætter opstiller Signe Uhrenholdt Madsen følgende tre forskningsspørgsmål:
1. Hvad er ledelsens motivation og strategier for at indføre et nyt lønsystem i virksomheden?
2. Omkring hvilke elementer/i hvilke situationer konstitueres arbejderkollektivet hhv. stærkt og svagt?
3. På hvilket niveau i virksomheden har forhandlingerne om det nye lønsystem fundet sted, og hvilke aktører og krav har påvirket forhandlingsprocessen?

Specialet er baseret på et kvalitativt casestudie på en stor dansk industrivirksomhed, som har indført et nyt lønsystem. Et lønsystem hvor en del af medarbejdernes samlede løn nu afhænger af en individuel kvalifikationsløn, der bygger på en individuel vurdering af både medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer, som medarbejderne forhandler individuelt med deres nærmeste arbejdsleder.

Specialets analyse viser bl.a., at medarbejderne ikke oplevede, at det nye lønsystem påvirkede deres kollegiale fællesskab eller samarbejdet imellem dem. Men nogle af medarbejderne giver udtryk for en bekymring for, at det nye lønsystem kan betyde en opsplitning af arbejderkollektivet i svage og stærke medlemmer, fordi det nye lønsystem tilgodeser medarbejdere, som er ”gode til at snakke”. Andre medarbejdere er bekymret for, at det nye lønsystem betyder, at medarbejdere fedter for ledelsen for at opnå en højere løn, hvilket man ikke ser positivt på. Analysen viser dog også, at nogle medarbejdere oplever, at det nye lønsystems indbyggede individuelle elementer i højere grad end virksomhedens tidligere lønsystem har et mere præcist blik for den enkelte medarbejderes indsats og kvalifikationer, hvilket kan føre til en mere retfærdig og præcis vurdering af deres arbejde.

Læs hele specialet her