"Det tager jo kun 30 min. at vælte en tillidsrepræsentant"

Fyringsrunder har konsekvenser både for dem, der bliver ramt og dem, der bliver tilbage på arbejdspladsen. Disse konsekvenser gør sig også gældende for tillidsrepræsentanterne. Ved fyrringsrunder har tillidsrepræsentanten en fremtrædende rolle. Og netop den rolle beskæftiger Maria Jørgensen Haddar sig med i dette speciale, der er vejledt af Anna Ilsøe fra FAOS. Kollektive afskedigelser indeholder en række udfordringer for tillidsrepræsentanterne – både faglige, men i høj grad også menneskelige udfordringer. F.eks. er tillidsrepræsentanterne ofte er bevidste om fyringen, inden varslingen er blevet annonceret. Tillidsrepræsentanterne går derved med nogle menneskelige udfordringer, der rækker ud over de gængse menneskelige konsekvenser som usikkerhed, angst, mistillid til ledelse osv. De problematikker og udfordringer en tillidsrepræsentant står overfor i en fyringsrunde er afsættet for specialets problemformulering, der lyder:

Hvordan opretholder tillidsrepræsentanten et stærkt forhandlingsmandat i en fyringsrunde, hvor vedkommende kan blive udfordret på sin loyalitet af arbejderkollektivet og det teknisk økonomiske system?

For at besvare problemformulering opstiller forfatteren følgende fire forskningsspørgsmål:

1. Hvad kendetegner hhv. arbejderkollektivet og det teknisk/økonomiske system, og hvordan kan man forstå den loyalitet, de begge kræver?

2. Hvad karakteriserer en intra-organisatorisk forhandling, og hvad kendetegner koalitionsproblemet?

3. Hvordan opnår tillidsrepræsentanten en koordineret opbakning i en forhandlingsproces?

4. På hvilken måde påvirker spørgsmålet om loyalitet tillidsrepræsentantens evne til at skabe en koordineret medarbejderopbakning?

Specialets analyse viser, at tillidsrepræsentanterne benytter sig af specifikke redskaber i forhandlingssituationen for derigennem at kunne undgå eller mindske risikoen for, at der opstår intra-organisatoriske udfordringer. Disse redskaber identificerer Maria Jørgensen Haddar bl.a. som uformelle samtaler, evnen til at kommunikere samt tillid og erfaring. Endvidere viser analysen, at virksomhedens sociale kapital er en forudsætning, der skal være til stede for, at de ovenstående redskaber skal kunne lykkes. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med fratrædelsesordningerne, som tillidsrepræsentanterne har forhandlet igennem. Det bliver tolket som et tegn på, at redskaberne har været effektive, og at der ikke har været væsentlige intra-organisatoriske konflikter i forhandlingssituationen. Tillidsrepræsentanterne opnår således en koordineret opbakning i en forhandlingsproces ved at anvende de førnævnte redskaber og ved, at de repræsenterede nærer en høj grad af tillid til tillidsrepræsentanten og hans arbejde.

Læs hele specialet her