Et eksplorativt mixed methods-studie af frygt og håb i en arbejdslivskontekst blandt offentligt ansatte arbejdere

Speciale af Ane Stær Nissen & Christian Vedersø Østergaard, vejledt af Jonas Toubøl

Over hele Europa er fagforeningers medlemstal faldende. Det på trods af,at Akademikernes medlemstal er stigende.

Samtidig er de ideologisk alternative organisationer, som populært kaldes de gule gået frem i medlemstal. Det er derfor LO-­fagforeningerne, der står tilbage som de store tabere. Det er ikke kun privatansatte men også offentligt ansatte arbejdere, der i stigende grad vælger fagforeningen fra. Danmarks tredjestørste fagforening FOA, der organiserer størstedelen af de offentligt ansatte arbejdere, har således haft et fald i medlemstal på ca. 8% fra 2005 til udgangen af 2013.

Specialet sætter fokus på denne problematik med afsæt i følgende problemformulering:

Hvilken betydning oplever offentligt ansatte arbejdere, at fagforeningen har i arbejdslivet, og hvordan kan et indblik i frygt og håb i offentligt ansatte arbejderes arbejdsliv gøre fagforeningen bedre i stand til at tiltrække og fasholde dem?

Læs specialet i sin helhed her (pdf)