I den bedste mening

Speciale af Magnus Skovrind Pedersen & Ronnie Brandt Taarnborg, vejledt af Mikkel Mailand

'I den bedste mening' er et historisk-sociologisk studie af Dansk Magisterforening (DM) og dens strategier til at håndtere udbredelsen af atypisk og prekært arbejde på magistrenes arbejdsmarked fra 1968 og frem til i dag.

Specialet er båret frem af to erkendelsesinteresser. For det første har vi været interesseret i at identificere og kortlægge DM’s strategier til at håndtere atypisk og prekært arbejde, samt at forstå årsagerne til at DM over tid skifter strategi på området. For det andet, at undersøge i hvilken grad DM har været i stand til at forholde sig til forandringer på magistrenes arbejdsmarked og i organisationens omgivelser, samt med dens strategier, at være en medskaber af samme.

Empirisk baserer afhandlingen sig på tre kildetyper: historiske dokumenter, interviews og statistik materiale. Det primære kildemateriale er seks interviews med nøglepersoner i og omkring DM fra 1970 til i dag, og cirka 16 årgange af DM’s medlemsblad fra 1968 til 1998.

Specialet identificerer fire strategier, som DM har benyttet sig af siden 1960’ernes uddannelsesekspansion og stadig benytter sig af den dag i dag. Det er strategierne om reducering, promovering, arbejdsfordeling og forbedring.

Læs specialet i sin helhed her (pdf)