Analyser af overenskomstforhandlingerne 2020

FAOS vil løbende kommentere og analysere forhandlingerne i artikler, forskningsnotater mv.

OK20: Livsfaseoverenskomsten udfoldet, dumping uforløst og corona som joker
Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
FAOS Rapport
Juni 2020

OK20: Livsfaseoverenskomst i en coronatid
Nana Wesley Hansen og Søren Kaj Andersen
Analyse bragt i Politiken
Marts 2020

Forligsmuligheder og knaster i gode tider - analyse af optakten til OK20
Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
FAOS Rapport
December 2019