Resume af overenskomstforhandlingerne 2020

FAOS følger begivenhederne i OK-forløbet, og resumeet opdateres dagligt fra december 2019. Så vidt muligt lægger vi vores resume ud senest kl. 12.00 alle hverdage. Læs resumeet i omvendt kronologisk rækkefølge nedenfor.Denne side dækker forløbet i overenskomstforhandlingerne 2020

20. april
Industriens overenskomster er sejlet sikkert i havn, og det glæder forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen, der også er formand i CO-industri, som forhandler overenskomsten med DI på vegne af 230.000 ansatte i industrien. ”Det glæder mig meget, at medlemmerne, der arbejder i industrien, har stemt overenskomsten hjem. I Dansk Metal har vi hele tiden anbefalet et ja, fordi der i overenskomsten er markante forbedringer for arbejdstagerne”, siger forbundsformanden og hentyder blandt andet til overenskomsternes mulighed for at bruge Fritvalgs Lønkontoen på forskellige tidspunkter i livet. Det skriver Dansk Metal i en pressemeddelelse mandag.

Dansk Byggeri skriver mandag, at man glæder sig over det markante ja til de nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Resultatet skaber ro, og det er der brug for.

Der er noget, der slet ikke fungerer i FH-systemet, mener malersvend og tillidsmand Tommy Lauritsen oven på et skuffende OK20-resultat. ”Vi var mange, der stemte, og vi stemte klart nej. Vores forhandlere stod fast på medlemmernes krav, og de kæmpede vores kamp. Alligevel ender vi igen med et dårligt resultat. Der er altså noget, der ikke fungerer”, siger Tommy Lauritsen dagen efter det endelige resultat af OK20, der blev offentliggjort torsdag. Det skriver Malerforbundet mandag. 

Hos Dansk Byggeri er der tilfredshed med, at årets overenskomstforhandlinger endte med et ja. Administrerende direktør Lars Storr-Hansen frygter dog, at en langvarig coronakrise kan koste lønstigninger i byggeriet. Det skriver A4 Arbejdsliv mandag.

17. april
Lizette Risgaard var ikke og er ikke i tvivl om, at beslutningen om at fortsætte OK20 på trods af coronakrisen, var den rigtige. Også selvom det reelt fratog fagforbund muligheden for konflikt. Det skriver A4 Arbejdsliv fredag.

Det skaber glæder hos Dansk Byggeri, at det blev et ja til de nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Dette skriver Dagens Byggeri torsdag.

Tæt på 95 % har stemt ja til HK Privats nye overenskomster. Stemmeprocenten har heller aldrig været højere. 64,8% af de 51.962 stemmeberettigede deltog i urafstemningen. Det skriver HK Privat torsdag.

RetailNews skriver torsdag, at stemmedeltagelsen ved OK20 er historisk høj i HK Handel, og at næsten 95 procent af stemmedeltagerne har stemt ja til nye overenskomster.

Dansk Metals medlemmer har med et massivt flertal stemt ”ja” til de nye overenskomster på det private område. Hele 91,6 pct. af de afgivne stemmer var et ”ja”. Hos forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen, der også er formand for CO-industri, som forhandler overenskomsten med DI på vegne af 230.000 ansatte i industrien, er der stor tilfredshed med resultatet. Det skriver Dansk Metal i en pressemeddelelse torsdag.

Samlet set er tilslutningen stor til den nye overenskomst, men der er store forskelle på de enkelte områder, og ét sted er modstanden enorm. Det gælder blandt andet på "Byggeri" under 3F. Her har et relativt beskedent flertal på 54 procent stemt ja, mens 46 procent har stemt nej. Kigger man på alle 3F-områder - Industri, Transport, PSHR og Grøn Gruppe - er der 68 procent til ja mod 32 procent nej'ere. Det skriver Dagens Byggeri torsdag.

Selvom det blev et overvældende ja til nye overenskomster på det private arbejdsmarked, går et lille mindretal ikke tilfredse fra bordet. Processen efter coronakrisen har været ufin, lyder det fra 3F Hovedstaden. Det skriver 4A Arbejdsliv torsdag.

Trods et klokkeklart nej til overenskomsten fra Dansk Jernbaneforbundet og Malerforbundets medlemmer, kommer de to forbund ikke ud i en konflikt med arbejdsgiverne. Det skyldes de såkaldte sammenkædningsregler, som betyder at det er det samlede resultat blandt alle forbundenes medlemmer, der er afgørende for resultatet. Det skriver Netavisen Pio torsdag.

Det er meget positivt, at der ikke kommer en storkonflikt på det private arbejdsmarked, siger beskæftigelsesministeren om overenskomstresultatet. Den danske model har vist sit værd og det danske samfund bliver heldigvis ikke kastet ud i en ny storkonflikt, lyder det fra ministeren, skriver Netavisen Pio torsdag.

De økonomiske fremtidsudsigter er i april det stik modsatte af, hvad de var under overenskomstforhandlingerne i februar. Det vil ramme virksomhederne, men både erhvervsliv og fagforeninger håber på hurtig bedring. Det skriver Finans torsdag,

16. april
Et stort flertal af lønmodtagerne har stemt ja ved urafstemningen om overenskomsterne for de kommende tre år. 79,8 pct. stemte ja, 20,2 pct. stemte nej og stemmeprocenten blev 57,6. ”Jeg er meget tilfreds med, at lønmodtagerne har stemt ja til de klare forbedringer, der er opnået i OK20”, siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard. Det skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation torsdag. Afstemningsresultatet kan læses her.

I dag har fagbevægelsens medlemmer stemt ja til de nye overenskomster. I alt har 57,6 procent af de stemmeberettigede i Fagbevægelsens Hovedorganisation afgivet deres stemme, og af dem har 79,8 procent stemt ja. Hos arbejdsgiverne har 100 procent stemt ja. Det skriver Dansk Arbejdsgiverforening i en pressemeddelelse torsdag.

De nye overenskomster for privatansatte er vedtaget. Samlet har hele 80 procent stemt ja. I 3F har et stort flertal af medlemmerne også godkendt aftalerne: 68 procent vender tommelen opad. Det skriver 3F torsdag.

Det bliver et stort ja fra FOA til overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked. 92 procent af medlemmerne stemte ja mod 8 procent nej-stemmer. ”Jeg er meget glad for det overbevisende ja, som vidner om stor tilfredshed blandt medlemmerne med de resultater, vi har nået i forhandlingerne,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen. Dette skriver FOA torsdag.

Fire ud af fem af Blik og Rørs medlemmer har stemt ja til de nye overenskomster. Det er resultatet af afstemningen om OK2020 med en rekordhøj stemmedeltagelse på 60 procent. Det skriver Blik&Rør torsdag. 

Stemmerekord da 95% af TL’s medlemmer stemte ja til de nye private overenskomster. TL har godt 7.000 stemmeberettigede medlemmer, der arbejder med teknik, design og byggeri. 55% af dem stemte. Ved OK14 var det 35%, og ved OK17 var det 45%. Det skriver Teknisk Landsforbund i en pressemeddelelse torsdag.

Selvom 81 procent af Malerforbundets medlemmer stemte nej til OK20, blev det et samlet ja til OK20. Det skriver Malerforbundet torsdag. 

Ligesom et flertal af fagbevægelsens medlemmer stemte elektrikerne i Dansk El-Forbund ja til de nye overenskomster. Elektrikernes stemmeprocent blev på 64, mens den samlede stemmeprocent i FH-familien blev på 58. Det skriver Dansk el-forbund torsdag.

Med en samlet stemmeprocent på lidt over 70 % og et flot JA til samtlige seks nye overenskomster, er chefforhandler Jim Jensen meget tilfreds med OK20. Det skriver NNF torsdag.

Journalisten skriver torsdag, at et stort flertal har stemt ja til de nye overenskomster, som gælder for 2.000 DJ-medlemmer. Aftalen dækker en stribe dagblade i hele landet og bl.a. Watch Medier, Politiken Nicher og Ritzaus Bureau. 92 procent har stemt for, imens fem procent har stemt imod. Tre procent har stemt blankt. Stemmeprocenten er på 49,6, oplyser Dansk Journalistforbund. 

15. april
70 procent af Malerforbundets medlemmer har afgivet deres stemme til OK20. Det viser fornyet engagement og styrke, siger forbundsformand. Dette skriver Malerforbundet onsdag.

3. april
Med OK20-forligene får børnefamilier og seniorer mulighed for mere frihed. Desuden får alle flere penge på fritvalgskontoen. ”Øremærket forældreorlov til barnets anden forælder stiger fra fem til otte uger. Det er et stort skridt på vej mod lige­stilling. Mange kvinder går glip af forfremmelser og karriere i forhold til mænd, fordi de tager 90 procent af orloven. De nye overenskomster er med til at bekæmpe det problem,” siger TL’s formand, Lone Engberg Thomsen. Det skriver Teknisk Landsforbund torsdag.

"Jeg anbefaler et ja til den nye overenskomst. For det er et rigtig stærkt forlig med markante forbedringer, og der er noget for alle. Både for lærlinge og elever, der ofte er nye på arbejdsmarkedet, for dem, der er midt i deres arbejdsliv, og for dem, der snart skal på pension." Det skriver Svend Skov Jensen, afdelingsformand for Metal Bjerringbro Silkeborg i Midtjyllands Avis torsdag.

1. april
Finansforbundets medlemmer har stemt JA til overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, skriver Finanssektorens Arbejdsgiverforening tirsdag i en pressemeddelelse.

Jernbanearbejdernes Landsklub anbefaler et nej til OK20, skriver Arbejderen tirsdag.

30. marts
Nu stemmer medlemmerne af 3F, Dansk Metal, HK og alle de øvrige fagforeninger om OK20. Der er to muligheder: Ja eller nej. Stemmer du ja, får du din nye overenskomst med virkning fra den 1. marts i år. Stemmer du nej, bliver Danmark ramt af en storkonflikt. Det skriver OK Fakta fredag.

Et flertal i 3F BJMF’s bestyrelse anbefaler kollegaerne at stemme nej til OK20, skriver 3F BJMF fredag. Under parolen ”Sammen om OK20” har vi stået sammen med vores dygtige forhandlere, på tværs af fag og branche, for et overenskomstresultat vi kunne se os selv i. Desværre lykkedes det ikke, og vi blev alle underlagt en afskrivning af Industriforliget i forskellige afskygninger.

27. marts
OK20-forhandlingerne er slut. Aftalerne bliver nu sendt til afstemning blandt medlemmerne, som dermed bestemmer, om overenskomsterne kan vedtages, eller om Danmark skal sendes i konflikt. For 93 procent af lønmodtagerne lykkedes det for deres organisationer at nå en aftale med arbejdsgiverne. Forligsmand Jan Reckendorff har på den baggrund sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udarbejdet et samlet mæglingsforslag, der nu sendes til afstemning – og hvor også en overenskomstfornyelse for de sidste syv procent indgår. Det skriver CO-industri torsdag.

Klinikassistenter skal ikke stemme nu alligevel, skriver HK Privat torsdag. Tandlægerne har afvist det forlig, deres egne forhandlere har færdiggjort med HK Privat. Så tandklinikassistenterne skal ikke stemme nu. Helt uacceptabelt, siger HK Privats næstformand, Anja C. Jensen.

“En enig bestyrelse i Malernes Fagforening Nordjylland siger klart nej til den forligsmandsskitse, vi har modtaget.” skriver Malernes Fagforening Nordjylland i en udtalelse bragt i Arbejderen fredag.

Mæglingsskitsen og dens indhold har ikke afhjulpet de problemer, vores medlemmer står med ude på arbejdspladserne. På enkelte af PSHR-områderne er der dog tiltag, der godt kan bruges, og som vi har nikket til. Vi konstaterer dog, at de massive problemer, medlemmerne har rejst, generelt ikke er i nærheden af at være løst. Så derfor bliver det et nej herfra til det samlede forlig. Det skriver PSHR Gruppen i 3F Aalborg i en udtalelse bragt i Arbejderen torsdag

“Manglende løsninger på social dumping og en for lille økonomisk ramme samt dybt kritisable forhandlingsforhold gør, at vi anbefaler, man stemmer nej ...” skriver Murersvendenes Klub Aarhus i en udtalelse bragt i Arbejderen torsdag.

26. marts
FOAs hovedbestyrelse siger ja til de nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Med stemmerne 48 mod 2 har FOAs hovedbestyrelse godkendt de nye overenskomst-aftaler og det mæglingsforslag, som forligsmand Jan Reckendorff fremsatte tidligere i dag. Det skriver FOA i en pressemeddelelse onsdag.

Det lykkedes ikke for Danske Malermestre og Malerforbundet at blive enige om en ny overenskomst. Men de er omfattet af forligsmandens samlede mæglingsforslag for de næste tre år, skriver BygTek onsdag.

25. marts
Slagterne i de private slagterbutikker har fået en ny 3-årig overenskomst. Medarbejderne får ret til seniorordning pæne lønstigninger og flere andre forbedringer som:

 • Opsigelsesvarsel forlænget med to uger efter fem års ansættelse
 • Lønstigning på kr. 3,20 i 2020 + kr. 3,20 i 2021 + kr. 3,15 i 2022
 • Fritvalgsordningen stiger med 1% i 2020 + 1% i 2021 + 1% i 2022.
 • Periode med løn under sygdom udvidet fra 6 uger til 8 uger + 2 arbejdsdage, samt stigning i betaling svarende til lønstigningen)

Det skriver NNF tirsdag.

"Det korte svar er, at jeg ikke tror, det får nogen betydning," lyder det fra arbejdsmarkedsforsker, efter Arbejdere i Bevægelse anbefaler at stemme nej til det samlede overenskomstresultat, skriver Solidaritet tirsdag.

Der er mange ting, der aldrig før er sket disse dage. Og nu har 83 hovedbestyrelsesmedlemmer gennem et videomøde nikket ja eller nej til de aftaler, der skal danne rammerne for hundredtusinder 3F’eres arbejdsvilkår de kommende tre år. Overordnet er det blevet til en anbefaling til 3F’s medlemmer om at stemme ja, og 80 procent af hovedbestyrelsesmedlemmerne stemte for. Kun i Privat Service, Hotel og Restauration anbefaler gruppebestyrelsen at stemme nej med et snævert flertal, skriver Fagbladet 3F tirsdag.

24. marts
Det lykkedes ikke for Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark at opnå enighed om en ny overenskomst, og parterne bliver derfor omfattet af det mæglingsforslag, som Forligsmanden udarbejdede i weekenden efter at have konsulteret DA og FH, skriver Danske Malermestre i en pressemeddelelse mandag.

De nye overenskomster afspejler højkonjunktur og høj beskæftigelse. De kommer som en hund i et spil kegler i den aktuelle situation. Arbejdsmarkedets parter bør overveje en udskydelse af overenskomsterne. Det skriver Berlingske i en leder mandag.

23. marts
Pæne lønstigninger, større valgfrihed samt bedre muligheder for forældreorlov. Det er nogle af de forbedringer, lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan se frem til, hvis de stemmer ja til den mæglingsskitse, FH og DA i dag er blevet enige om i Forligsinstitutionen. ”Jeg synes, vi har nået et meget fint resultat”, siger FH's formand Lizette Risgaard. Mæglingsskitsen, fastsætter vilkårene for ca. 7 procent af lønmodtagerne, der arbejder på overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige. Skitsen omfatter derudover lønmodtagerne, hvor parterne selv har indgået forlig. Ud over pæne lønstigninger, større valgfrihed vedr. løn, barsel, pension og ferie og mere ligestilling under forældreorloven, er der også udsigt til bedre betaling ved sygdom. Desuden får lærlinge og elever med mæglingsskitsen pensionsindbetalinger fra de fylder 18 år. Forligsmanden forventer at fremsætte det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts 2020, hvorefter det skal til urafstemning blandt medlemmerne. Resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 16. april 2020 kl. 12.00, skriver FH i en pressemeddelelse lørdag.

Thomas Strømsholt er imponeret over bygningsarbejdernes overenskomstaftale i en "umulig" situation. Men kampen for højere løn til de lavestbetalte fortsætter, siger han. Det skriver Fagbladet 3F lørdag.

Danske Rederier har i dag mødtes virtuelt med Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening for at drøfte den aktuelle situation. Parterne havde under den konstruktive dialog også kort lejlighed til at drøfte OK 2020, og var enige om indtil videre at suspendere forhandlinger om fornyelse af officersoverenskomster indtil situationen har normaliseret sig, og det igen bliver muligt at mødes, skriver CO-SEA fredag.

HK Privat er efter lange forhandlinger blevet enige med Danske Mediers Arbejdsgiverforening om en overenskomstaftale, der sikrer ca. 2.000 HK’ere på dagbladene mere på fritvalgskontoen, 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn og en stigning i tilskuddet til kompetencefonden på næsten 53 procent, skriver HK Privat i pressemeddelelse fredag.

20. marts
Forliget er indgået i nødværge. Stem nej! Så klar lyder opfordringen fra 3F Aalborg Byggegruppens bestyrelse til sine medlemmer efter 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri har indgået forlig med forligsinstitutionens mellemkomst. ”Det er i nødværge, at vores forhandlere har indgået et forlig,” siger en frustreret formand for Byggegruppen i Aalborg, Reidar Kogstad. Coronakrisen har fået den betydning, at 3Fs forhandlere ikke har kunnet stå fast på et krav om at hæve mindstelønnen. En forhandling var eneste udvej i et samfund, der er lukket ned. Men bestyrelsen i Aalborg mener, at forligsinstitutionen skulle have udskudt forhandlingerne. Det skriver Nordjyske Stiftstidende fredag.

OK-aftalen mellem Blik- og Rør, Dansk Metal og Dansk Byggeri lukkes kort tid inden, man ellers ville være blevet samlet op af mæglingskitsen, og det er man godt tilfreds med. Selvom der var flere ønsker, som ikke blev indfriet, er Blik og Rørs forhandler Stig Søllested godt tilfreds med, at det lykkes at lukke en aftale, inden man blev samlet op af mæglingsskitsen. ”Det har været svært at få det, vi gerne ville. Jeg vil sige det sådan - vi er ikke gået glip af noget, men der er heller ikke kommet noget ekstra. Lige præcis denne overenskomst har nogle hængepartier blandt andet i forhold til fuld løn under sygdom og princippet om at have ret til at få opmålt arbejdet i tidligere entreprenørvirksomheder, og det er vi ikke lykkes med at få ind i aftalen. Men det er min og forhandlingsudvalgets klare opfattelse, at vi er bedre stillet med den her aftale, end hvis vi var kommet under mæglingsskitsen,” fortæller han.

Hovedpunkterne i aftalen

 •     SH-fritvalgs kontoen øges fra 9,9 til 12,9 procent over tre år. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte øget frihed til bl.a. børnefamilier. Herunder barns 2. sygedag og børns læge besøg.
 •     3 ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder , så der i alt er 16 ugers forældreorlov.
 •     Løn under sygdom øges fra de nuværende 4 uger til 7 uger.
 •     Bedre vilkår og uddannelsesmuligheder til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanters vilkår.
 •     Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år.
 •     Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde til fremme af den grønne omstilling.
 •     Stigning af mindsteløn med 7,50 kr.
 •     Årlig regulering i overenskomstperioden af satser for lærlinge med 1,7 procent.
 •     Årlig regulering i overenskomstperioden af alle satser for overarbejde og øvrige genetillæg med 1,6 procent.
 •     Samtidig reguleres Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde og Rørprislisten i overenskomstperioden med samlet 6,3 procent.

Det skriver Blik&Rør torsdag.

Efter godt to ugers konstant forhandling har Dansk Sygeplejeråd indgået forlig for alle 35 overenskomster, som har været til fornyelse ved OK20. Alle de forlig, der er indgået, rummer pæne lønstigninger, forhøjelse af den særlige opsparing, fokus på ligestilling og familieliv samt en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

 • Lønstigningerne ligger på 7,5 pct., men de kan være fordelt forskelligt på overenskomsterne mellem løn, særlig opsparing og pension.
 • Der er indført mulighed for at holde fri ved barns 2. sygedag og til børns lægebesøg – enten uden løn eller med udbetaling fra særlig opsparing, hvis den er en del af overenskomsten.
 • Forældreorloven udvides med 3 uger øremærkes til far eller medmor
 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
 • Feriefridagene tilpasses den nye ferielov.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd torsdag.

19. marts
Der er ikke lykkedes Forligsmanden at få Malerforbundet og Danske Malermestre og Dansk Byggeri til at nå frem til en overenskomstaftale. Dermed er overenskomstforhandlingerne for Malerforbundet endeligt brudt sammen. ”Vi nægter at give køb på medlemmernes krav” forklarer forbundsformand Martin B. Hansen, efter overenskomstforhandlingerne brød sammen i Forligsinstitutionen onsdag eftermiddag. Det skriver Malerforbundet onsdag. 

Aldrig har forhandlingsklimaet ændret sig så hurtigt, som da covid-19 inficerede slutspillet ved OK20. "Corona eller ej - jeg stemmer nej," lyder parolen efter byggeriets panik-forlig. Men budskabet vil drukne ved en urafstemning, hvor lønmodtagerne mest af alt vil være optaget af at beholde deres job, skriver Altinget i en analyse onsdag.

18. marts
Malerforbundets forhandlere mødes onsdag morgen med forhandlerne fra Dansk Byggeri og Danske Malermestre for at genoptage overenskomstforhandlingerne, skriver Malerforbundet tirsdag.

3F-forhandlernes strategi for OK-forhandlingerne blev ændret drastisk på grund af coronakrisen. Palle Bisgaard kalder forløbet for en ”bizar situation”. ”Vi har jo fået et andet forlig, end det vi gik efter. Vi gik efter et markant løft i bunden af overenskomsten på vores område – og det har vi ikke fået,” siger Palle Bisgaard, næstformand i 3F Byggegruppen, til Netavisen Pio tirsdag.

Selvom coronavirusset har sat byggeriets forhandlinger i en ekstraordinær situation, afviser Lars Storr-Hansen, at Dansk Byggeri har brugt sygdommen som presbold i forhandlingerne med 3F. ”Situationen er alt for alvorlig til, at vi har spekuleret i den slags. Der sidder heldigvis professionelle parter på begge sider af bordet. Det, der er sket, er, at vi har set, hvordan tingene har udviklet sig, og det har skabt en fælles forståelse af, at der kun var en vej frem, og det var at indgå et forlig” skriver A4 Arbejdsliv tirsdag.

Arbejdsgiverforeningen Danske Slagtermestre mener, at forudsætningerne for de nyligt indgåede overenskomster for 230.000 ansatte i industrien er bristet med den nuværende coronakrise. Nu opfordrer Danske Slagtermestre til, at DI og CO-Industri øjeblikkeligt suspenderer aftalen. Det skriver Dansk Handelsblad tirsdag.

Flere af murerne i 3F ser det nye overenskomstforlig som et nederlag i kampen mod social dumping. Flere ved allerede, at de vil stemme nej, skriver Netavisen Pio tirsdag.

Knap 2.000 turistchauffører, handicapchauffører, bus-stewardesser og en mindre gruppe taxichauffører har fået en ny tre-årig overenskomst, de snart kan stemme om. Den er indgået mellem 3F Transport og arbejdsgiverne i Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd. Og overskrifterne i den nye aftale er:

 • Lønstigninger på mindst 2.200 kroner om måneden over de næste tre år, hvis man arbejder 37 timer. Lønstigningen er fordelt på 1.500 kroner direkte på timelønnen og 700 kroner ekstra på den særlige opsparing, der kan udbetales som løn eller bruges som ekstra pensionsopsparing eller til frihed.
 • Styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne.
 • Afdækning af og arbejde med løsninger på udfordringerne med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne i samarbejde mellem 3F Transport og arbejdsgiverne.

Sådan skriver Fagbladet 3F tirsdag.

Efter pres fra Forsikringsforbundet melder tandforsikrer sig klar til overenskomst. Dansk Tandforsikring vil gerne tegne overenskomst, efter at Forsikringsforbundet har opfordret arbejdsgiverne til kun at tegne tandforsikringer i overenskomstdækkede selskaber, skriver Finanswatch tirsdag.

17. marts
I går den 16. marts meddelte jeg, at jeg torsdag den 19. marts agter at indlede centrale forhandlinger med DA og FH om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed. Jeg skal derfor anmode om en skriftlig orientering i dag den 17. marts kl. 18, om alle de fornyelser af overenskomster, der forhandles uden min medvirken, som endnu ikke har ført til forlig. Orienteringen til mig skal omfatte forhandlinger mellem overenskomstparter, som både er medlem af DA og FH, og overenskomstparter, der er medlem af enten DA eller FH og som har overenskomst med parter, der ikke er medlem af FH eller DA. Det skriver forligsmanden idag i en pressemeddelelse.

Dansk Byggeri blev tidligt tirsdag morgen enige med 3F Byggegruppen om en treårig overenskomstaftale. Den betyder, at virksomhederne nu kan fokusere på at bringe virksomheder og medarbejdere sikkert gennem den alvorlige krise, Danmark befinder sig i på grund af coronavirus. Efter indgåelsen af ovennævnte forlig skynder Dansk Byggeri sig nu med at forsøge at indgå tilsvarende aftaler om overenskomstfornyelse med de øvrige forbund – Dansk Metal, Blik og Rør, Dansk El-forbund, BJMF og Malerforbundet. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

 • Mindstebetalings- og minimallønssatser hæves med 2,50,- kr. pr.
 • Genebetalings satser forhøjes med 1,6%
 • Maksimumsatserne ved løn under sygdom, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, graviditets- og barselsorlov forhøjes med 2,50- kr.
 • Elev- og lærlingesatser forhøjes med 3 x 1,7%. Der indføres i lighed med andre overenskomstområder en særlig opsparing til elever på i alt 3%
 • Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen forhøjes med 1,0%
 • Forældreorlovsperioden udvides med tre uger til i alt 16 uger
 • Der indføres en bestemmelse om, at medarbejdere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, ikke kan opsiges indenfor de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom
 • Det er aftalt, at parterne skal undersøge mulighederne for, at virksomheder i forbindelse med medarbejdernes afskedigelse

Det skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse tirsdag.

”Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale med Dansk Byggeri. Men jeg vil også være helt ærlig: Det her resultat er ikke, hvad vi kæmpede for. Det er, hvad der har været muligt i den situation, vi står i. Og der er bestemt også gode ting at sige om forliget” siger byggeformanden. Inden corona-virussen landede som en bombe over byggeriets forhandlinger, var det kravet om et markant indgreb mod social dumping, der stod øverst på dagsordenen. Byggeriets forhandlere krævede et markant løft af lønnen i bunden af overenskomsterne for at hjælpe de lavest betalte bygningsarbejdere, skriver Fagbladet 3F tirsdag.

Forlig for 4000 kantinearbejdere klar. Det krævede en tur forbi Forligsinstitutionen, men i weekenden blev 3F PSHR og Dansk Industri enige om en ny overenskomst for landets kantiner. Fuld løn under uddannelse og fagtillæg til flere er nogle af punkterne i den nye overenskomst, dette skriver Fagbladet 3F mandag.

16. marts
Forligsmanden indleder centrale forhandlinger. Forligsmand Jan Reckendorff har i dag haft et møde med DA og FH om de igangværende overenskomstforhandlinger. Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse: "Jeg har i dag modtaget en ny status for forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Der er på nuværende tidspunkt indgået forlig på overenskomstområder, der omfatter flere end 81 pct. af de involverede lønmodtagere. Jeg deltager fortsat i forhandlinger på en række områder, hvor der er anmodet om min bistand. Det fremgår i øvrigt af status, at der i dag og i morgen forhandles på en række områder om fornyelse af overenskomster uden min medvirken. Såfremt disse forhandlinger ikke fører til forlig senest tirsdag den 17. marts kl. 12.00, må parterne forvente med kort varsel at blive indkaldt til forhandling i Forligsinstitutionen på onsdag den 18. marts, med mindre andet aftales med Forligsinstitutionen.Jeg agter torsdag den 19. marts at indlede centrale forhandlinger med DA og FH om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed. Det skriver Forligsinstitutionen i en pressemeddelelse mandag.

Efter rekordhurtige forhandlinger i løbet af weekenden lancerer regeringen og arbejdsmarkedets parter nu en hjælpepakke, der skal sikre, at danske lønmodtagere ikke mister deres job på grund af coronaudbruddet. Ved hjælp af den nye trepartsaftale vil private virksomheder blandt andet kunne få kompensation fra staten, der dækker op til 75 procent af de fyringstruede medarbejderes løn. ”Hvis der er stort fald i aktivitet, og produktionen står stille, har vi meget stor forståelse for, at man har behov for at sende sine medarbejdere hjem. Men lad være med at fyre dem. Hold igen med fyresedlerne,” lød bønnen fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun flankeret af finansministeren og parterne præsenterede hjælpeaftalen i Statsministeriet. Den midlertidige lønkompensation kommer til at gælde fra 9. marts til 9. juni. Det skriver Altinget søndag.

Når store dele af Danmark er lukket ned, er det uacceptabelt af overenskomstforhandlingerne fortsætter, mener faglig klub. Lørdag morgen var hovedindgangen til Forligsinstitutionen muret til. På muren hang en seddel, hvor der stod: "LUKKET PGA. CORONA! HILSEN MURERE OG MURERARBEJDSMÆND". På Facebooksiden Murer og Murerarbejdsmændenes faglige klub er billeder af aktionen lagt på. Ifølge folkene bag har de fået tilsendt et skriv sammen med billederne: "Forligsen er lukket! Vi har i nat valgt at lukke forligsen for at sætte en midlertidig stopper for de forhandlinger som foregår derinde. Det gør vi fordi, at Danmark lige nu står i en corona krise. Samtlige offentlige institutioner er lukket og selv vores fagforeninger er i kriseberedskab. Vi mener at det skaber et unfair og dårligt grundlag for en god forhandling. For mens hele samfundet er ramt af corona og tager ansvar for krisen, spænder det også ben for at vi kan mobilisere vores kolleger, at vi kan have en ordentlig dialog og at vores forhandlere og forhandlingsudvalg kan mødes uden større bekymringer. Det skriver Dagens Byggeri søndag.

3F-lokalformænd raser: Folketinget bør trykke på pauseknap i OK20. Forligsmand “spiller hasard” med sikkerheden ved at genoptage OK-forhandlinger midt i corona-krise. Folketinget bør gribe ind. Det mener tre 3F-lokalformænd. Det skriver Piopio fredag.

Lørdag morgen klokken 9 begynder forhandlingerne om en ny overenskomst på restaurationsområdet igen, efter at de blev afbrudt af corona-krisen onsdag aften. Det er samtidig med, at corona-fyringer af kokke, tjenere og receptionister uden for overenskomstforhandlingerne har tvunget 3F, Horesta og Dansk Erhverv til hurtigt at samarbejde i en presserende situation og indgå en række særaftaler om hjemsendelser af medarbejdere. Det skriver Fagbladet3F lørdag.

Teknisk Landsforbund og DIO II har natten til søndag indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere. Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer:

 • Forøgelse af den særlige opsparing med 3% i perioden.
 • Den anden forælder får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov med løn.
 • Børneforældre får ret til ekstra fri ved barns sygdom samt ved lægebesøg med barn – dog uden løn, men med mulighed for udbetaling fra den særlige opsparing.
 • Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.
 • Bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Forbedring af pensionsvilkår for elever over 25 (voksenelever).

Formand for FPU Lene Ertner er godt tilfreds med forliget. Det skriver Teknisk Landsforbund søndag.

Forhandlingerne om en ny overenskomst for 65.000 hotel- og restaurationsmedarbejdere er brudt sammen. Det fortæller forhandlingsleder for 3F, John Frederiksen, til Fagbladet 3F. Forhandlerne fra 3F’s gruppe for Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR) mødtes med arbejdsgiverorganisationerne Horesta og Dansk Erhverv lørdag morgen. Et par timer senere gik de hver til sit: ”Det, der er buddet fra vores arbejdsgivermodpart, er, at vi alene kan tale om det, der er lavet på gennembrudsforliget. Det lever ikke op til de forventninger, vi havde på vores medlemmers vegne om, hvad der skulle sikre branchen og faget i fremtiden.” Det skriver Fagbladet3F lørdag.

Forligsmanden har – noget overraskende – indkaldt Dansk Jernbaneforbund og Dansk Industri til fortsatte forhandlinger om Jernbaneoverenskomsten lørdag. Forhandlingerne brød sammen torsdag i sidste uge. Parterne mødtes derfor hos forligsmanden tidligere på ugen – dog uden resultat. Fredag aften valgte forligsmanden at indkalde til nye forhandlinger lørdag. Grundet risikoen for coronavirus skal forhandlingerne dog foregå uden vores forhandlingsudvalg. Dansk Jernbaneforbund stiller sig undrende overfor fremgangsmåden i den nuværende situation. Men vi møder naturligvis op, når vi indkaldes. Det skriver Dansk Jernbaneforbund lørdag.

13. marts
Forligsmændene har i dag besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked, udsættes i yderligere 2 uger. Der henviser til § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingerne inden for de 2 uger måtte blive erklæret for afsluttet uden resultat. Det skriver Forligsmanden i en pressemeddelelse.

Byggeriet indkaldt til fortsatte OK-forhandlinger. Det skriver Arbejderen. Ud over byggeriet, så mangler hotel- og restaurationsområdet også stadig at komme på plads. Det samme gør Dansk Jernbaneforbunds forhandlinger med Dansk Industri om en ny Jernbaneoverenskomst. de forhandlinger skulle have fundet sted fredag, men er ifølge Arbejderens oplysninger udskudt.

12. Marts
Forligsmand Jan Reckendorff har i dag rådført sig med DA og FH om situationen i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger i lyset af det aktuelle beredskab mod coronavirus/covid-19. Forligsmand Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse: "Jeg valgte i går aftes at afbryde forhandlingerne i Forligsinstitutionen midlertidigt som følge af regeringens tiltag mod coronavirus/covid-19. Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig. Jeg har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter.Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring. Forhandlingerne fortsætter således i regi af Forligsinstitutionen og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Forligsinstitutionen har fortsat ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte 2 mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand. Forhandlinger, der allerede er indledt, vil blive indkaldt. Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH lørdag den 14. marts 2020, kl. 14.00." Det skriver Forligsmanden i en pressemeddelelse torsdag.

3F og Horesta i ny aftale: Ansatte kan tvinges på ferie. En ny aftale mellem 3F og virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen gør det muligt at tvinge medarbejdere hjem på ferie. Det skriver Ekstrabladet torsdag. (Aftalen er ikke en del af de igangværende overenskomstforhandlinger, men er en aftale, der er lavet på baggrund af Corona-situationen, red. FAOS)

Rengøringsansatte kan blive midlertidig opsagt. Med omgående varsel kan rengøringsvirksomheder sende medarbejdere hjem. 3F og arbejdsgivere er enige om, at der er tale om force majeure. Det er 3F og arbejdsgiverorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv netop blevet enige om i en ny aftale. Parterne er enige om, at der er tale om en force majeure-situation jævnfør overenskomsten §15, stk. 5. Det skriver Fagbladet3F. (Aftalen er ikke en del af de igangværende overenskomstforhandlinger, men er en aftale, der er lavet på baggrund af Corona-situationen, red. FAOS)

Endnu en af Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster er faldet på plads. Natten til 12. marts indgik parterne på Industri og VVS-overenskomsten forlig efter 18 timers forhandling. Mere i løn, forbedrede vilkår for sygemeldte og stærkere værn mod social dumping er nogle af de tiltag, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, 3F og Tekniq-Arbejdsgiverne natten til den 12. marts blev enige om, da de fornyede Industri- og VVS-overenskomsten. Det skriver Blik&Rør torsdag.

Knap 1.000 fiskere har fået ny overenskomst. Ny overenskomst i fiskeriet sikrer blandt andet 20 procent i pensionsindbetaling til alle - inklusiv lærlinge over 18 år, fem ugers ekstra sygeløn til fiskere med arbejdsskader og en lønstigning. Det er blandt de vigtigste overskrifter i den overenskomst, som 3F Transport, Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation netop har landet for en treårig periode. Det skriver Fagbladet3F torsdag.

Ny overenskomst for sygeplejersker på privathospitaler. Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv er blevet enige om ny overenskomst for privathospitalerne og klinikker. Det skriver DSR torsdag.

11. marts
Blandt tillidsfolk og fagforeninger på 3F Industris område vokser utilfredsheden med industriforliget. Det sker i takt med, at flere får sat sig ind i det konkrete indhold af alle protokollaterne i aftalen. Arbejderen har tidligere skrevet, at bestyrelserne for industrigrupperne i 3F Aalborg og 3F Randers siger nej til industriforliget, og at formanden for 3F Horsens også er kritisk overfor aftalen. I sidste uge meddelte branchebestyrelsen i 3F Esbjerg Industri, at de også siger nej til industriforliget. Der var tale om en hundrede procent enig branchebestyrelse bestående af tillidsvalgte ude på arbejdspladserne, der anbefaler et rungende nej til forliget på industriens område, oplyser Bjarne Kirkeby, der er leder af branchebestyrelsen. Det skriver Arbejderen onsdag.

Byggeriet nærmer sig første deadline for konflikt. Vi står langt fra hinanden, siger topforhandler om situationen. Det skriver Fagbladet 3F onsdag.

Vi har fået trukket industriforliget ned over ørerne og fået for små lønstigninger og for lidt på pensionen, mener formanden for cirka 5000 elektrikerlærlinge. Dansk El-Forbund Ungdom anbefaler et nej til den nye overenskomst, skriver Arbejderen tirsdag.

HK Privat og HK Handel har netop fornyet funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med DI. Omkring 10.000 ansatte kan se frem til en stigning på fritvalgskontoen, mere forældreorlov med fuld løn og undervisning i bæredygtighed og digitalisering, skriver HK Privat tirsdag.

FOA og Vikarbureauernes Brancheforening har tirsdag skrevet under på aftale, som giver vikarer på plejeområdet mere i løn og pension. Aftalen giver en lønstigning for timelønnede vikarer på i alt 6,8 procent over de næste tre år – samtidig stiger pensionen fra 7,2 procent til 9 procent pr 1. marts 2022, skriver FOA i en pressemeddelelse tirsdag.

10. marts
Reddere ansat ved private firmaer som Falck A/S og Responce har fået ny overenskomst, der blev præsenteret tirsdag, som blandt andet afskaffer forhadt rådighedsordning, en lønstigning på mindst 2.400 kroner om måneden og mere frihed i arbejdslivet. Det er de vigtigste overskrifter i ny overenskomst, der er faldet på plads for landets godt 4.000 privatansatte reddere. Det skriver Fagbladet 3F tirsdag.

Teknisk Landsforbund og Dansk Erhverv Arbejdsgiver har mandag formiddag indgået aftale om en ny treårig overenskomst for teknikere. Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer:

 • Forøgelse af fritvalgskontoen med 3% i perioden.
 • Den anden forældre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov med løn.
 • Børneforældre får ret til ekstra fri ved barns sygdom samt ved lægebesøg med barn – dog uden løn, men med mulighed udbetaling fra fritvalgskontoen.
 • Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.
 • Bedre mulighed arbejdsmiljørepræsentanternes deltagelse i TL’s arbejdsmiljøuddannelser.
 • Ret til tilpasningsforhandlinger for nyindmeldte virksomheder der allerede har overenskomst ved indmeldelse i Dansk Erhverv.

Det skriver Teknisk Landsforbund mandag.

Det er ikke lykkes at indgå et forlig ved dagens mægling i Forligsinstitutionen. Derfor er forhandlingerne nu afbrudt og vi afventer nu yderligere fra Forligsmanden, skriver Dansk Jernbaneforbund mandag. 

9. marts
Sammen med 3F Industri er HK Privat blevet enige med arbejdsgiverorganisationen Grakom og Danske Mediers Arbejdsgiverforening om mere fritvalg, 3 ugers ekstra betalt barsel og bedre adgang til uddannelse i en ny 3-årig overenskomstaftale for 3.000 bogbindere og trykkere. Det skriver HK Privat mandag.

HK Privat og Dansk Erhverv har indgået et overenskomstforlig for grafikere og fotografer, som er ansat i reklamebureauer. Overenskomsten er HK Privats mindste overenskomst med Dansk Erhverv og omfatter omkring 700 medarbejdere. Det skriver HK Privat mandag.

Tekniq Arbejdsgiverne skriver lørdag i en pressemeddelelse, at det, efter mere end et døgns uafbrudte forhandlinger, lykkedes for Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne at blive enige om en ny elektrikeroverenskomst. Hovedpunkterne i den nye treårige overenskomstaftale på el-området er:

 • Mindstebetalingen forhøjes med virkning fra 1. marts 2020 med 2,50 kroner, fra 1. marts 2021 med 2,50 kroner og fra 1. marts 2022 med 2,50 kroner.
 • Lærlingesatser reguleres med virkning fra 1. marts 2020 med 1,7 pct., fra 1. marts 2021 med 1,7 pct. og fra 1. marts 2022 med 1,7 pct.
 • Satserne for overarbejde, forskudt tid mv. reguleres med virkning fra 1. marts 2020 med 1,6 pct., fra 1. marts 2021 med 1,6 pct. og fra 1. marts 2022 med 1,6 pct.
 • Betalingsfaktoren i Elbranchens akkordsystem EBA reguleres med virkning fra 1. juli 2020 med 2,0 pct., fra 1. marts 2021 med 2,1 pct. og fra 1. marts 2022 med 2,2 pct.

Desuden er der aftalt fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.
Elektrikeroverenskomsten dækker 1.500 virksomheder med godt 18.500 medarbejdere og gælder frem til 1. marts 2023.

Lørdag skriver Reddernes Landsklub, at der, efter 8 timers forhandlinger i “Forligsen”, er indgået forlig på Falck CF, Falck Provins og Responce områderne. Indholdet i forliget frigives først på tirsdag kl. 10.00, grundet forligsmandsloven.

Kost og Ernæringsforbundets medlemmer i Grønland har netop stemt JA til en ny fireårig overenskomst, der rummer klare forbedringer af løn, pension og barsel. Det skriver Kost og Ernæringsforbundet fredag.

HK Privat og Dansk Erhverv er blevet enige om en 3-årig overenskomst for 2.500 HK’ere i IT-branchen. Aftalen øger blandt andet værdien af fritvalgskontoen, sikrer 3 ugers mere lønnet forældreorlov til den anden forælder og tilfører flere midler til kompetenceudvikling. Dette skriver HK Privat fredag.

Sent fredag aften indgik socialpædagogerne en ny overenskomstaftale med Dansk Erhverv. Aftalen omfatter alt pædagogisk personale på private opholdssteder, botilbud og dagbehandlingstilbud. Aftalen indeholder bl.a.:

 • Fritvalgskontoen øges i overenskomstperioden fra to til fem pct. Pengene kan udbetales som fx løn, pension, løn under barns sygdom eller ferie.
 • Forbedret betaling for aften- og weekendarbejde.
 • Mulighed for yderligere fridag ved barns sygdom
 • Mere forældreorlov: Mulighed for 8 ugers barsel med løn til en anden forælder end moderen.
 • Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter, så de kan deltage i møder og kurser med fuld løn.

Det skriver Socialpædagogen Online fredag.

Teknisk Landsforbund og Dansk Mode & Textil har fredag den 6. marts indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere. Det skriver Teknisk Landsforbund fredag. 

Det tog lidt længere tid end forventet, men fredag eftermiddag kunne Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv også slå en sløjfe på en ny overenskomst for håndværksbagerne. Det skriver Fødevareforbundet NNF fredag. 

HK Privat og Færgerederierne er blevet enige om to overenskomster for 400 ansatte på færgerne - både på land og til vands. Aftalen omfatter blandt andet 2 procents lønstigning hvert år, et årligt løft af fritvalgskontoen på 1 procent og 3 ugers ekstra betalt forældreorlov til den anden forælder. Dette skriver HK Privat fredag.

Landets elektrikere og VVS-folk har fået nye overenskomster med flere elementer designet til at bekæmpe løndumping. Spørgsmålet er nu, skriver A4 Arbejdsliv i en analyse, om aftalerne kan bruges til at kickstarte de fastkørte forhandlinger på byggeriet og Malerforbundets område.

6. marts
Sent torsdag aften kunne forhandlerne fra Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv skrive under på en ny overenskomst for de bagere og slagtere, der er ansat i landets supermarkeder. Det skriver Fødevareforbundet NNF fredag.

HK Privat og Tandlægeforeningen er blevet enige om en ny 3-årig overenskomst, der sikrer tandklinikassistenterne en månedlig lønstigning. Derudover stiger fritvalgskontoen fra 4 til 7 procent, og der bliver bedre muligheder for efteruddannelse. Det skriver HK Privat torsdag.

Efter at have forhandlet natten og formiddagen igennem afbrød forhandlerne fra 3F's byggegruppe og Dansk Byggeri torsdag eftermiddag forhandlingerne om ny overenskomst efter 20 timer i Forligsinstitutionen.Pausen i forhandlingerne er angiveligt af teknisk karakter, og der er således ikke tale om et egentligt sammenbrud. Det understreges af, at parterne har aftalt et nyt møde i Forligsinstitutionen fredag kl. 14. Det skriver Licitation fredag.

Dansk Erhverv og FOA har lavet aftale om løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere. Men de vilkår undergraves ofte, når kommunerne beregner deres tilskud til den handicappede. FOA vil have politisk indgreb. ”Vi er rimeligt tilfredse med det resultat, vi har opnået,” siger FOAs næstformand Thomas Enghausen om de nye overenskomster, FOA netop har aftalt med Dansk Erhverv for handicaphjælpere på BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) og for handicaphjælpere uden for denne ordning. ”Men …,” tilføjer Thomas Enghausen og understreger, at der er tale om et stort MEN i forhold til BPA-overenskomsten. ”Vi er meget bevidste om, at der hænger en stor udfordring over det overenskomstområde. For når kommunerne udmåler deres tilskud til den handicappede, risikerer vi, at det påvirker de resultater, vi opnår ved forhandlingsbordet.” Det skriver FagbladetFOA.

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne er blevet enige om en ny treårig vvs-overenskomst. Parterne har efter mere end 50 timers intense forhandlinger indgået aftale om en ny treårig overenskomst på vvs-området. Overenskomsten blev torsdag aftes også godkendt af Blik- og Rørarbejderforbundets bestyrelse og dækker 1.100 virksomheder med tilsammen 11.000 medarbejdere. Blandt de vigtigste punker i den nye overenskomstaftale er:

 • Mindstebetalingen reguleres årligt med 2,5 kr. i timen pr. 1. marts 2020, med 2,5 kr. pr. 1. marts 2021 og med 2,5 kr. pr. 1. marts 2022.
 • Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres 1,4 procent pr. 1. oktober, med 2,4 pr. 1 juli 2021 og med 2,5 pr. 1. juli 2022.
 • Lærlingesatserne stiger med 1,7 procent om året.
 • Bidraget til fritvalg reguleres med 1 procentpoint om året, så det samlede bidrag til søgnehelligdagsopsparing og fritvalgskontoen udgør 13 pct. - men med mulighed for at udbetale 3 pct. løbende, så fritvalgsbidraget kan synliggøres i den lokale løndannelse.
 • Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.
 • Etablering af en ny kompetenceudviklingsfond.
 • Desuden er parterne blevet enige om en række fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.

På el-området fortsætter forhandlingerne mellem Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne. Det skriver Dagens Byggeri.

5. marts
Teknisk Landsforbund og Dansk Byggeri har onsdag aften indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere. Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer:

 • Overgang fra særlig opsparing til fritvalgskonto.
 • Forøgelse af fritvalgskontoen med 3% i perioden.
 • Den anden forældre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov med løn.
 • Børneforældre får ret til ekstra fri ved barns sygdom samt ved lægebesøg med barn – dog uden løn, men med mulighed udbetaling fra fritvalgskontoen.
 • Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.
 • Bedre mulighed for arbejdsmiljørepræsentanternes deltagelse i TL’s arbejdsmiljøuddannelser.
 • Udvalgsarbejde om udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold.

Dette skriver Teknisk Landsforbund torsdag.

Fødevareforbundet NNF og DI er blevet enige om en ny 3-årig overenskomst for fødevareindustrien. Chefforhandler Jim Jensen fra Fødevareforbundet NNF kalder forliget for "solidt". Blandt forbedringerne er:

 • Ret til seniorordning
 • 3 % på fritvalgsordning
 • 2 ugers beskyttelse mod fyring ved sygdom
 • Udvidelse af perioden med fuld løn under sygdom
 • Mulighed for brug af fritvalg til barns sygdom og lægebesøg
 • Mulighed for udbetaling af pension til folkepensionister

Skriver Fødevareforbundet NNF torsdag.

I en pressemeddelelse torsdag skriver Dansk Jernbaneforbund, at Forhandlingerne om fornyelse af Jernbaneoverenskomsten tidlig torsdag morgen brød sammen. Dermed lander forhandlingerne om løn- og arbejdsvilkår for overenskomstansatte i DSB, Arriva, Metro og en række private godsselskaber på forligsmandens bord.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet indgik natten mellem onsdag og torsdag en ny treårig overenskomst for ansatte i forsikrings- og pensionsselskaber. Den nye overenskomst gælder for 9.400 ansatte i forsikrings- og pensionsselskaber.
Hovedpunkterne i aftalen er:

 • Aftalen er treårig og løber frem til 31. marts 2023
 • De aftalte lønstigninger er 6 procent i perioden
 • Aftalen indeholder et øget fokus på kompetenceudvikling og trivsel
 • Arbejdsgiverbetalt tandforsikring og sundhedsforsikring
 • Øremærket fædreorlov med fuld løn udvides fra 4 til 5 uger

Dette skriver Forsikringsforbundet torsdag.

Onsdag den 4. marts indgik Blik- og Rørarbejderforbundet aftale om en ny overenskomst med Skorstensfejerlauget for skorstensfejerne i København City, skriver Blik&Rør Arbejderforbundet onsdag.

Forhandlinger om tjenere, kokke, receptionister og kantineansattes overenskomst er brudt sammen. Søndag skal Hotel- og Restaurationsområdet mødes i Forligsen. Det skriver Fagbladet 3F onsdag.

Sent tirsdag aften underskrev Dansk Industri og FOA en ny aftale for ansatte på Pleje og Omsorg overenskomsten i private plejefirmaer. ”Med aftalen sikrer vi en fornuftig lønfremgang, mere frit valg for den enkelte i forhold til, om man vil have mere frihed eller mere i løn og vi er blevet enige med arbejdsgiverne om at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanterne får den fornødne tid og uddannelse,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen. Dette skriver FOA i en pressemeddelelse onsdag.

4. marts
Finansforbundets repræsentantskabsmøde besluttede mandag 2. marts, at den indgåede overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening sendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer, skriver Finansforbundet tirsdag.

Der er for langt mellem parterne på byggeområdet, har forligsmand Jan Reckendorff konstateret - nu skal 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri fortsætte hårdt overenskomstslag i forligsinstitutionen. Der er så lidt fremdrift i byggeriets overenskomstforhandlinger, at forligsmanden nu går ind og overtager forhandlingerne. Dette skriver Fagbladet 3F tirsdag.

3. marts
Teknisk Landsforbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne har mandag aften indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst for teknikere. Arbejdsgiverorganisationerne TEKNIQ og Arbejdsgiverne er fusioneret til TEKNIQ Arbejdsgiverne. I forbindelse med overenskomstfornyelse har parterne derfor aftalt at sammenlægge TL's to overenskomster. Overenskomstfornyelsen medfører bl.a. følgende ændringer:

 • Forøgelse af den særlige opsparing med 3% i perioden.
 • Den anden forældre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov.
 • Børneforældre får ret til ekstra fri ved barns sygdom samt ved lægebesøg med barn – dog uden løn.
 • Medarbejderne inddrages i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.
 • Bedre uddannelsesmuligheder for arbejdsmiljørepræsentanten.
 • Formand for TL’s faglig politisk udvalg Lene Ertner er godt tilfreds med forliget.

Det skriver Teknisk Landsforbund tirsdag.

”Jeg forstår godt, at social dumping i byggeriet frustrerer mange. Men jeg tror ikke på, at vi nogensinde kommer det til livs”. Det siger Henrik Mielke, topchef i byggefirmaet Enemærke & Petersen, efter en uge, hvor virksomheden havnede i stormvejr på grund af sag om løndumping hos en underentreprenør, skriver A4 Arbejdsliv tirsdag.

I en nyhedsanalyse skriver Altinget, at byggeriets overenskomstforhandlinger er brudt sammen. Nu er det forligsmandens tur, men det bliver vanskeligt at mægle et forlig, som ikke vil udløse en massiv nej-kampagne.

HK'ere ansat hos malermestre og glarmestre har fået ny overenskomst, som blandt andet betyder mere fleksibel anvendelse af og flere penge indsat på fritvalgskontoen, 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn og pension til elever fra de er fyldt 18 år. HK Privat er sammen med Danske Malermestre og Glarmesterlauget blevet enige om en ny overenskomst, som gælder for små 200 ansatte. Aftalen er treårig og dækker medarbejdere, som er beskæftiget med administrativt arbejde. Forhandlingsresultatet følger i store træk det store industriforlig, som blev indgået 9. februar i år. Parterne har blandt andet aftalt et løft af den såkaldte fritvalgskonto, der stiger fra 4 til 7 %, og som kan veksles direkte til lønkroner, mere i pension, børneomsorgsdage, barnets 2. sygedag eller barnets lægebesøg eller seniorfridage, skriver HK mandag.  

2. marts
HK Privat og Dansk Byggeri har indgået en ny overenskomst for de ca. 1.200 ansatte i byggebranchen. Lønstigninger til eleverne, en fritvalgskonto, der stiger fra 4 til 7 %, 3 ugers ekstra betalt forældreorlov og uddannelse til opsagte medarbejdere. Det er nogle af de forbedringer, som blev aftalt, da HK Privat og Dansk Byggeri blev enige om en ny overenskomst for de HK-ansatte i byggeriet. Overenskomsten løber i 3 år og omfatter fx administrative medarbejdere og laboranter i virksomhederne. Det skriver HK i en pressemeddelelse fredag.

Omkring 5.000 medarbejdere på landets mejerier har fået ny overenskomst. Højere løn, tillæg til faglærte og tidligere pension til elever er nogle af forbedringerne i den nye aftale om overenskomst for medarbejderne på landets mejerier. Arbejdsgiverne har fået øget fleksibilitet for afløsere. Aftalen om overenskomst blev indgået natten til mandag efter forhandlinger mellem fagforbundene 3F og NNF på den ene side og arbejdsgiverne i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening under DI på den anden. Der er tale om en treårig såkaldt fællesoverenskomst. Det skriver Fagbladet3F mandag.

Knap 4.000 anlægsgartnere, greenkeepere og servicemedarbejdere inden for indendørsbeplantning har fået ny overenskomst. Hos 3F er topforhandleren tilfreds med en stribe forbedringer i den nye overenskomst for anlægsgartnere, greenkeepere og servicegartnere. Arbejdsgiverne har fået indført mulighed for at aftale forskudt arbejdstid. Aftalen om overenskomst blev indgået natten til fredag efter forhandlinger mellem fagforeningen 3F og arbejdsgiverne i Danske Anlægsgartnere. Der er tale om en treårig overenskomst. Det skriver Fagbladet3F fredag.

Fødevareforbundet NNF og DI er blevet enige om en ny 3-årig overenskomst for medarbejderne på landets slagterier. Vi har indgået et stærkt, selvstændigt forlig, lyder det fra chefforhandler Jim Jensen.

-    Ret til seniorordning
-    Stigning på fritvalgordning
-    Højere timeløn
-    Styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten
-    Mulighed for brug af fritvalg til barns sygdom og lægebesøg
-    Mulighed for udbetaling af pension til folkepensionister

Det er blot nogle af de forbedringer, der er kommet ind i slagterioverenskomsten efter Fødevareforbundet NNF og DI tidligt lørdag morgen blev enige om en ny 3-årig overenskomst for slagterindustrien. Det skriver NNF lørdag.

Topforhandlerne i byggeriet misser første deadline for overenskomstaftale, og en konflikt rykker tættere på. De stærkt imødesete overenskomstforhandlinger i byggeriet når ikke i mål før den første deadline på søndag, hvor overenskomsterne formelt set udløber. Det står klart efter intense forhandlinger i løbet af ugen, hvor hovedforhandlerne fra 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri ikke har nærmet sig hinanden i tilstrækkelig grad. Efter de to gennembrudsforlig på industri- og transportområdet er byggeriet det sidste store område, hvor der skal lande et forlig, hvis en konflikt skal undgås. Byggeformand fastholder krav om at løfte løn i bunden, inden han på mandag skal tale med Dansk Byggeri igen. Det skriver Fagbladet3F fredag.

Onsdag den 4. marts begynder forhandlingerne om Jernbane- og Letbaneoverenskomsten mellem Dansk Jernbaneforbund og Dansk Industri (DI). Parterne kender hinanden, fordi de siden 2000 har forhandlet Jernbaneoverenskomsten på vegne af blandt andet personalet ved den private togaktør Arriva. Det skete senest ved OK17, men siden er der sket en hel del, der betyder, at forhandlingerne denne gang adskiller sig fra tidligere, og at Dansk Jernbaneforbund forhandler den private overenskomst på vegne af mange flere medlemmer. Med udgangen af 2017 meldte DSB sig ind i DI og benyttede det som anledning til at opsige over 100 lokalaftaler og "kutymer", som var forhandlet på plads over mange årtier og tidligere regulerede forhold som løn, arbejdstid, medarbejderindflydelse og meget mere. Det skriver Arbejderen fredag.

Tre intensive forhandlingsrunder med lange dage er endt uden klarhed over, hvad medarbejdere i hoteller og restauranter kan forvente sig af årets overenskomstforhandlinger. Nu er parterne brudt op uden aftale om at mødes igen. ”Der skal jo to til at forhandle, men nu er vi gået fra hinanden og har ingen ny dato for, hvornår vi skal mødes igen,” siger gruppeformand for Privat Service, Hotel og Restauration i 3F, Tina Møller Madsen. Hos arbejdsgiverorganisationen Horesta bekræfter direktør Katia Østergaard, at parterne er gået fra hinanden lørdag. Det skriver Fagbladet3F lørdag.

28. februar
Efter 21 timers svære forhandlinger indgik TL forlig om de næste tre års overenskomst. Forliget er forhandlet sammen med Arkitektforbundet, JA og Konstruktørforeningen og gælder for mere end 3200 medarbejdere i arkitektbranchen. 

For TL’s medlemmer er især følgende punkter interessante:

 • En særlig opsparing på 1% om året i perioden.
 • Fædre får øremærket tre ugers ekstra forældreorlov.
 • Mindstelønnen på alle lønbånd stiger med kr. 400 om året i perioden.
 • Børneforældre får ret til en ekstra fridag uden løn ved barns sygdom.

Formand for TL’s fagpolitiske udvalg Lene Ertner er godt tilfreds med forliget. ”Det er et forlig med noget til alle, og TL fik flere mærkesager opfyldt. Jeg er mest tilfreds med gennembruddet for den særlige opsparing og den øremærkede barsel til fædre,” siger Lene Ertner. Det skriver Teknisk Landsforbund fredag.

FAOD og Dansk Industri har efter intense forhandlinger natten til fredag indgået en ny arkitektoverenskomst. Aftalen er for 3 år og sikrer et generelt lønløft til alle med en særlig opsparing, regulering af lønbåndene og minimumslønnen for jobløn og 3 ugers øremærket orlov med løn til faderen. Der er fortsat 3 lønbånd og arbejdstidsreglerne er uændret. Formanden for FAODs private forhandlingsudvalg Sabina Happel er meget tilfreds med resultatet. ”Det er en god og solid aftale, som sikrer det mest centrale for medlemmerne, nemlig generelle lønstigninger til alle samtidig med en pæn regulering af lønbåndene hvert år,” siger Sabina Happel. Det skriver faod.dk fredag.

Dansk Metal og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for AutoBranchens ArbejdsgiverForening har indgået en 3-årig overenskomst omhandlende cirka 150 autovirksomheder og deres mekanikere og karrosseriteknikere. Virksomhederne er også medlem af AutoBranchen Danmark. Overenskomsten tager udgangspunkt i Industriforliget, og er det første forlig efter gennembrudsforliget. Det skriver Motor-Magasinet fredag.

Der er fuld gang i forhandlingerne af HK Privats overenskomster. 6 er aftaler er allerede landet – og flere forhandlinger er i gang netop nu. Aftalerne læner sig op ad industri-forliget, og ansatte kan se frem til 3 % ekstra på fritvalgskontoen, 3 ugers ekstra lønnet forældreorlov og mere uddannelse, hvis man bliver opsagt. Det skriver HK fredag.

Der er nu indgået en overenskomstaftale for medarbejderne på det private rengøringsområde. Efter 26 timers uafbrudte forhandlinger er DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration blevet enige om en tre-årig aftale, der blandt andet sikrer, at normallønssatsen i den samlede periode stiger med 9,55 kroner per time. ”Vi har hentet de penge hjem, vi kom efter,” siger Tina Møller Madsen, der er gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration, i en pressemeddelelse. Det skriver A4 Arbejdsliv torsdag.

Forligsmanden har udsat konflikter om overenskomster i to uger. Forligsinstitutionen har modtaget konfliktvarsler per 1. marts, men forligsmand Jan Reckendorff har valgt at udsætte konflikterne i to uger. De overenskomster, der endnu ikke er fornyet, udløber 1. marts, og forligsmanden opfordrer derfor alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne. Der er aftalt et nyt møde mellem forligsmanden Jan Reckendorff og hovedorganisationerne DA og FH mandag den 2. marts. Det skriver Installationsmedierne torsdag.

27. februar
Der er indgået en ny overenskomst for ca. 700 ansatte hos de danske maskinhandler- og landbrugsmaskinforretninger. Det står klart, efter HK Privat og DM-Arbejdsgiver har givet hinanden hånden på en treårig aftale. Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 %, 3 ugers øremærket orlov til den anden forælder og op til 5 ugers uddannelse, hvis man bliver sagt op. Det er nogle af elementerne i den nye overenskomst mellem HK Privat og DM-Arbejdsgiver. Overenskomsten er treårig og dækker eksempelvis administrative medarbejdere, som blandt andet står for salg, reservedele og udlejning af mejetærskere, traktorer og rendegravere. Det skriver HK i en pressemeddelelse onsdag.

ATL – Transportens Arbejdsgivere og 3F Transport har onsdag morgen indgået en aftale om en treårig overenskomst. Aftalen, som vedrører den største overenskomst på vejgodstransportområdet, omfatter 20.000 lastbilchauffører, eksportchauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttemænd og skraldemænd. Aftalen følger langt hen ad vejen gennembrudsforliget på normallønsområdet, der i weekenden blev indgået mellem DI og 3F Transport. Det skriver Transportmagasinet onsdag.

Efter at have forhandlet i 29 timer, er Blik- og Rørarbejderforbundet nu blevet enige med Skorstensfejerlauget om en fornyelse af overenskomsten. Kl. 14.30 den 26. februar blev Blik og Rør nemlig enige med Skorstensfejerlauget om en ny 3-årige aftale. Hovedpunkterne i den nye aftale er blandt andet:

 • 2 procent i lønstigning om året i tre år.
 • Fire ugers ekstra løn under sygdom, så der samlet set nu er 6 uger med løn.
 • Det samme gælder i tilfælde af ulykke, som nu er hævet fra 6 uger til 10 uger med løn.
 • Der er indskrevet ekstra beskyttelse af medarbejderen under sygdom. I praksis betyder det, at man ikke kan fyres under de første fire ugers sygdom.
 • Alle satser er hævet med 1,6 procent
 • 3 procent ekstra på fritvalgskontoen for både svende og lærlinge.

Det skriver Blik&Rør onsdag.

26. februar
Efter otte lange forhandlingsdage er HK Handel og Dansk Erhverv blevet enige om en ny overenskomstaftale for ansatte omfattet af Landsoverenskomsten for Butik. ”Vi har nået et historisk godt resultat, der indebærer at de lavest lønnede af vores medlemmer kan se frem til et økonomisk løft på omkring 10 procent over de næste tre år. Der er tale om forhøjelse af mindstelønnen på godt 400 kroner, forhøjelse af forskudttidstillæg og ikke mindst en forhøjelse af Fritvalgs Lønkontoen," siger Per Tønnesen. Det skriver HK tirsdag.

”Det har været nogle lange forhandlinger, men det skal det også være. Ud fra de givne forudsætninger vil jeg sige, at vi fra Dansk Erhvervs side er tilfredse med resultatet, men vi må også sige, at aftalen i vores optik er i den dyre ende af skalaen,” siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv. Aftalen ligger på samme økonomiske niveau som de øvrige minimallønsfornyelser på det private arbejdsmarked. Overenskomsten løber fra den 1. marts 2020 – 28. februar 2023, skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse tirsdag.

Hovedpunkterne i den nye overenskomst mellem HK Handel og Dansk Erhverv

 • Løn: Faglærte, ufaglærte og butiksmedhjælpere får en stigning i lønnen på 401 kr. om året de næste tre år
 • Fritvalgskonto: Fritvalgs Lønkontoen forøges i overenskomstperioden fra 4 % til 7 %. Fritvalgs Lønkontoen kan anvendes til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn.
 • Mere forældreorlov: Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den, som har haft barselsorlov, ret til at holde fem uger. Den, der ikke har haft barselsorlov, har ret til otte uger, og de resterende tre uger kan deles mellem forældrene.
 • Mere frihed til børnefamilier: Medarbejdere får fremover ret til ekstra frihed, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn.
 • Faglig anerkendelse: Man vil fremme uddannelsen af faglærte. Derfor kan ufaglærte medarbejdere med mindst 6 års beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde indstilles af virksomheden og tillidsrepræsentanten til faglig anerkendelse. Dette forudsætter, at man tager uddannelse på et videregående niveau.
 • Sikring mod social dumping: I forbindelse med virksomheders brug af udenlandske underleverandører anbefales det, at tillidsrepræsentanten orienteres, og at alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandøren udleveres.

Det skriver DR tirsdag.

HK Privat og Dansk Mode & Textil har netop aftalt ny overenskomst for HK’ere i tekstilbranchen. Den nye overenskomst dækker omtrent 1.000 medlemmer. Helt op til 9 ugers uddannelse, hvis man bliver sagt op, pensionsordning for elever og en fritvalgskonto, der stiger fra 4 til 7 %.  Med den nye overenskomst får medarbejderne mulighed for at bruge opsparede uddannelsesdage. Dage, som de tidligere ville miste ved en opsigelse, siger Vibeke Ansbjerg, faglig sekretær i HK Privat. De ansatte under overenskomsten får en pæn stigning på fritvalgskontoen, der stiger 3 % i løbet af overenskomstperioden. Derudover indeholder den nye overenskomst bedre muligheder for arbejdsmiljørepræsentanterne, der sidestilles med tillidsrepræsentanterne. Perioden med fuld løn under forældreorloven udvides med 3 uger, som er forbeholdt den forælder, der ikke holder barselsorlov. Og som noget helt nyt får elever ret til en pensionsordning, når de har 3 måneders anciennitet på arbejdspladsen. Aftalen læner sig op ad industriforliget. Overenskomsten løber i 3 år, skriver HK onsdag.

25. februar
To lokalforeninger under 3F anbefaler sine medlemmer at stemme nej til den nye overenskomstaftale på transportområdet, skriver DR lørdag.

De nye overenskomster for ansatte i industrien og transporten giver mulighed for 38 seniorfridage årligt – det er næsten nok til at holde en ekstra fridag om ugen året rundt, skriver Altinget mandag.

Forlig på transportområdet sikrer de største lønstigninger siden finanskrisen. Det var dog tissepauser til buschaufførerne, som gjorde mest ondt på arbejdsgiverne. Og så kan aftalen bane vej for opgør med nultimers-kontrakter i andre brancher, lyder det fra Altinget mandag.

De ansatte skal med ny overenskomst have mere i løn, men det er nogenlunde på niveau med forventningerne, fortæller en række bankdirektører til FinansWatch ovenpå ny overenskomst. Det vil dog sætte pres på indtjeningen, lyder det. Dette skriver Finanswatch tirsdag.

24. februar
Efter knap seks ugers forhandlinger indgik 3F og Dansk Industri sent fredag forlig, der blandt andet indeholder bedre arbejdsmiljø, opgør med usikre ansættelsesvilkår og lønstigning. 3F Transport og Dansk Industri (DI) indgik forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder. Forliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren. Det skriver Fagbladet3F.

3F Transport vil især fremhæve fire punkter i den 3-årige aftale, oplyser fagforeningen i en pressemeddelelse:

 • Stigninger i timelønnen på transportområdet betyder, at månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 1.500 kroner over de næste tre år. Oveni kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra 4 til 7 procent til hver enkelt ansats særlige opsparing (fritvalgskonto). I alt giver det en direkte lønstigning på 2.200 kroner om måneden plus gennemslag på pension og feriepenge. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år.
 • Ansatte på transportområdet får et forbedret arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for transportområdets arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til ny teknologi på transportområdets virksomheder.
 • Samtidig er det blevet aftalt, at landets buschauffører sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Det har buschaufførerne stået sammen om og kæmpet hårdt for i flere år. Det betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretsligt og ende i Arbejdsretten. Det er en unik nyskabelse, at arbejdsmiljø, der normalt bæres af lovgivning, skrives ind i overenskomsten.
 • Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) fra 4 til 7 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte. Dels kan midler fra kontoen fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag.

Det skriver Lastbilmagasinet mandag.

Den første aftale på normallønsområdet lover godt for FOAs forhandlinger på det private område. ”Jeg bider især mærke i samlede lønstigninger i perioden på godt 9,5 kroner. Det er en mærkbar fremgang i forhold til den seneste overenskomst på det private område, lyder udmeldingen fra FOA's næstformand,” Thomas Enghausen, i en pressemeddelelse. Den seneste overenskomstfornyelse i 2017 gav i alt lønstigninger på 7,5 kroner. Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn. Både ansættelsesvilkårene og arbejdsmiljøet bliver også styrket med den nye aftale. Aftalen indeholder på samme måde som på industriområdet, at en større andel af lønnen går til fritvalgskontoen, hvor den enkelte medarbejder selv kan bestemme, om pengene skal gå til mere løn, pension eller ferie. Samtidig gives der mere til børnefamilierne i form af 3 ugers mere betalt forældreorlov øremærket til den anden forælder. Det skriver A4 NU.

20. februar
Dansk Industri og 3F Transport har indkaldt forhandlingsudvalg til slutforhandlinger i dag for at forsøge at opnå gennembrudsforlig. Efter intensive forhandlinger mellem DI og 3F Transport har parterne indkaldt deres forhandlingsudvalg i dag torsdag klokken 14.30 for at forsøge at opnå gennembrudsforlig på Fællesoverenskomsten, der dækker lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. ”Det bliver hårde forhandlinger. Sådan er det altid, og det er er der ikke noget nyt i. Det tager tid at overbevise arbejdsgiverne om, hvad der er rigtigt. Vores opgave er at kæmpe for de ting, som vores medlemmer har bedt os om at fokusere på,” siger formand for 3F Transport Jan Villadsen. Jan Villadsen pointerer, at hovedfokus ligger på ordentlige, anstændige og værdige arbejdsforhold. Det skriver Fagbladet3F.

Onsdag aften indgik Dansk Metal og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for AutoBranchens ArbejdsgiverForening en 3-årig overenskomst omhandlende cirka 150 autovirksomheder og deres mekanikere og karrosseriteknikere. Virksomhederne er også medlem af AutoBranchen Danmark. Det skriver Autobranchen Danmark.

Fem tillidsrepræsentanter fra industrien: Vi siger ja tak til vores nye overenskomst. I stedet for at piske en stemning op bør vi stå sammen i fagbevægelsen, så vi kan sikre byggeriet et lige så godt resultat som industriens. Det skriver fem tillidsrepræsentanter i et debatindlæg i Politiken.

Mens der lige nu forhandles overenskomst for landets bygningsarbejdere, kan fagforeningen 3F konstatere, at papirstakkene med sager om underbetaling og andre former for snyd er højere end nogensinde før. 3F Byggegruppen, der organiser omkring 57.000 bygningsarbejdere, oplever nemlig en uformindsket stigning i de såkaldte 48 timers-møder, der er første skridt i sagsgangen, når fagforeningen opdager brud på overenskomsten. I 2019 havde 3F Byggegruppen 415 48 timers-møder med arbejdsgivere, der er mistænkt for at snyde med overenskomsten, og det er det højeste antal, siden systemet blev indført i 2010. For fem år siden, i 2015, var tallet 287. Det skriver Fagbladet3F.

19. februar
Alle Finansforbundets 43.000 skal ikke regne med at få en lønstigning på 6 pct., som er en del af den nye overenskomst, der blev indgået mandag, sådan skriver Finanswatch mandag. Som noget nyt skal der nemlig forhandles om en del af stigningen lokalt.

Mandag mødtes TEKNIQ Arbejdsgiverne med Dansk El-Forbund, og på torsdag er der møde med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal. Igen i weekenden er der planlagt møder med de to forbund om henholdsvis Elektriker-overenskomsten og VVS-overenskomsten, men der er stadig et stykke vej til, at forhandlingerne forventes afsluttet skriver Installationsmedierne onsdag.

17. februar
Efter en nat med forhandlinger er Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening kommet i mål med ny overenskomst før tid. Begge parter er godt tilfredse, selvom arbejdstagere kun får et lille løft i lønstigningen sammenlignet med seneste overenskomst. "Jeg måler ikke så meget på, hvad vi fik sidste gang," siger forbundsformand Kent Petersen. Det skriver Finanswatch mandag.

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en ny treårig overenskomst for 43.000 finansansatte.

Hovedpunkterne i aftalen er:

 • Aftalen er treårig og løber frem til 31. marts 2023.
 • De aftalte lønstigninger er 6 procent i overenskomstperioden.
 • Aftalen indeholder en række konkrete, fælles initiativer til at forbedre trivslen i overenskomstperioden – bl.a. via et fælles trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefalinger for god trivsel.
 • Finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kurser og videreuddannelse.
 • Tandforsikring gøres permanent i overenskomsten på linje med den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

Det skriver Finansforbundet i en pressemeddelelse.

Efter lange forhandlinger i weekenden er det ikke lykkedes HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver at nå frem til et resultat. Det trækker ud med at nå til enighed om løn- og arbejdsvilkår for over 150.000 ansatte, der er omfattet af Landsoverenskomsten for Butik. Overenskomsten omfatter over 150.000 butiksansatte. ”Det er nogle vanskelige forhandlinger, og der er stadig væsentlige elementer, der skal løses,” siger Per Tønnesen, formand for HK Handel. Parterne har derfor afbrudt forhandlingerne søndag aften og vil bruge de næste par dage til at analysere mulighederne for at nå et resultat. ”Vi forventer stadig at nå et godt resultat, men lige nu går det utrolig langsomt. Selv en snegl er et hurtigt dyr på savannen, hvor vi befinder os nu,” siger Per Tønnesen. Det skriver HK.

Ny overenskomst for bankansatte giver lønstigning på 6 pct over tre år - men ikke nødvendigvis til alle. Som en del af den nye overenskomst for 43.000 finansansatte, primært bankansatte, der netop er forhandlet på plads mandag morgen, ligger der ikke overraskende en lønstigning. Det skriver Børsen.

Lønstigninger og fokus på bedre trivsel er nogle af hovedpunkterne i den nye overenskomst, der mandag er faldet på plads for 43.000 finansansatte. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, der repræsenterer de ansatte i finanssektoren. ”Vi er nået frem til en aftale, der giver vores medlemmer noget nu og her, men også peger fremad,” siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet. Den nye overenskomst træder i kraft fra 1. april, hvis et flertal af Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer stemmer ja til aftalen. Det skriver Midtjyllands Avis.

Hundredtusinder af danskere skal til at lære at planlægge, hvordan de vil bruge den fritvalgsordning, de har i forbindelse med deres arbejde: Seniorfridage, omsorgsdage eller mere i løn? Foreløbige tal viser, at de fleste vælger pengene. Vil du på firedages-uge som senior, eller skal du have mulighed for omsorgsdage, hvor børnene kan blive passet? Eller vil du bare have udbetalt mere løn? Nu skal hundredtusindvis af danskere for alvor til at forholde sig til at bruge frit valg. Det indgående forlig om fornyelse af overenskomsten for industrien vil sætte en helt ny dagsorden for arbejdsmarkedet, hvor 230.000 lønmodtagere om tre år vil kunne disponere over et beløb til frit valg, som næsten svarer til en månedsløn. Det skriver Berlingske.

De seneste årtiers gradvise udhuling af velfærden med et stadig større gab mellem ressourcer og behov bør kunne samle hele fagbevægelsen til forsvar for den velfærd, som er med til at sikre den sociale retfærdighed i samfundet og give trygge rammer for den almindelige lønmodtager. Fagbevægelsen bør starte en diskussion om, hvornår kravet om kortere ugentlig arbejdstid skal rejses for at sikre lønmodtagerne en rimelig andel af den stigende produktivitet i samfundet. Det skriver Dennis Kristensen i et debatindlæg i Ræson.

Dennis Kristensen: Partier skal ikke overtage fagbevægelsen. Indblanding eller ej? Enhedsfagbevægelse skal give plads til dialog og modsigelse, men partipolitiske kampagner kan svække forhandlernes stemme. Det skriver Dennis Kristensen i et debatindlæg på Piopio.dk.

14. februar
Tirsdag formiddag indledte DI og 3F Transport forhandlingerne om den kommende overenskomst på transportområdet. Det bliver svære forhandlinger, lød det fra begge organisationer på pressemødet, der markerede starten på forhandlingerne. Forhandlingerne handler konkret om fællesoverenskomsten, der omfatter lagerarbejdere, havnearbejdere og en del chauffører. Når fællesoverenskomsten er forhandlet på plads, begynder forhandlingerne om ATL-overenskomsten og de øvrige overenskomster på normallønsområdet, hvor timelønnen er fastsat centralt. Det skriver DI.

Parterne skal gøre sig færdige i denne måned, hvis de vil undgå forligsmand og konflikt skriver Transportmagasinet. Forhandlingerne er hermetisk tillukkede, men parterne fortæller at løn er på forhandlingsbordet. En anden ny udfordring denne gang nul-timerskontrakter og atypiske ansættelser.

Overenskomst for 230.000 industriansatte er sendt videre til urafstemning. I søndags indgik CO-industri og Dansk Industri forlig om nye overenskomster for ansatte i industrien. Forliget blev mandag godkendt af CO-industris Centralledelse og er nu klar til urafstemning hos medlemmerne i de forbund, der er med i CO-industri. Det skriver jernindustri.dk.

Flere mindre byggeforbund som El-forbundet, Blik & Rør og Malerforbundet ser gode takter i industriens gennembrudsforlig. De helt store slagsmål om social dumping og højere mindstebetaling kommer byggeriets forhandlere dog til at kæmpe på egen hånd, vurderer malerformand Martin B. Hansen. Det skriver A4 Arbejdsliv.

Fronterne mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne i bygge-og anlægsbranchen er trukket skarpt op i synet på social dumping, som er et af de store stridspunkter under OK20. Arbejdsgiverne afviser, at social dumping er et problem i Danmark, mens fagbevægelsen kalder det en af de største udfordringer på det danske arbejdsmarked. Men hvem har ret? Det forsøger Information at finde svar på.

Løn står centralt i OK-forhandlinger skriver Dansk Handelsblad. HK Handel kræver højere løn, mens Dansk Erhverv ønsker mere arbejde for samme løn. Forhandlingerne om en ny butiksoverenskomst kører på højtryk gennem hele februar.

Tid til kaos og konflikt? Der er nogle elementer, som peger i retning af, at det denne gang godt kan blive lidt mere spændende, end det har været i lang tid", siger arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Laust Høgedahl til Magisterbladet.

13. februar
Metal-formand vil hellere tale realløn end topcheflønninger. Topcheflønstigninger i millionklassen er udansk, men for almindelige lønmodtagere er reallønfremgangen vigtigere, fastslår Metal-formand Claus Jensen. Det skriver Finans.

Enhedslistens medlemmer har ret til at blande sig i OK20-forhandlinger. Politikere på Christiansborg skal ikke blande sig i overenskomstforhandlingerne. Men tusindvis af Enhedslistens medlemmer er fagligt aktive, og vi har ret til at kæmpe for et samfund med bedre vilkår for lønmodtagere, skriver elektriker og medlem af Enhedslisten, Jonathan Simmel, i dette debatindlæg i Information.

3F Randers går på gaden for at sikre en høj stemmeprocent ved OK20. For 3F Randers er det meget vigtigt, at alle medlemmer aktivt deltager i de kommende afstemninger om de endelige overenskomstresultater. Og ifølge næstformand i 3F Randers, Jan Guldmann, er dette vigtigt, uanset om man synes, de opnåede resultater er gode eller dårlige. Det skriver Amtsavisen.

Næstformand i 3F Randers, Jan Guldmann giver sit bud på den danske model i en kronik til Randers amtsavis: Kampen om overenskomsten - og retten til at nyde resultatet, skriver Amtsavisen.

Fagforeninger går på gaden for fair overenskomster. Valentinsdag kan bruge til mere en blomster og chokolade, mener fagforeninger. Esbjerg: Nogen giver chokolade og blomster til kæresten på Valentinsdag. En række fagforeningers medlemmer tager hinanden under armen - ikke for at være kærlige, men for at aktionere for fair overenskomster. Lønforskellen mellem direktør og arbejdere er de seneste år blevet alt for stor, siger Jakob Lykke 3F Esbjerg Transport til JydskeVestkysten.

OK20-forliget har ikke givet arbejdsgiverne et nyt værktøj, hvor de kan starte en lønforhandling med et minus. I aftaleteksten fremgår det, at ”Overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger i Fritvalgs Lønkontoen, i forbindelse med den individuelle lønvurdering." Det er der jo ikke noget nyt i”, siger tillidsrepræsentant Tomas Strangholt til Okfakta.dk.

Børsen mener at fritvalgsordningerne reelt øger behovet for politiske reformer. Vælger vi at arbejde mindre frem for at få pengene udbetalt som løn, vil der være færre penge at beskatte. Fritvalgsordningerne synliggør, at fritid stort set er det eneste ubeskattede gode i Danmark.

En storkonflikt kan true forude. I alt skal mere end 600.000 medarbejdere have ny overenskomst på det private arbejdsmarked, men der er lang vej, før overenskomsten er endeligt i hus. Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet: ”Vi er måske tættere på konflikt end i 2017, da vi sidst havde private overenskomstforhandlinger”. Det skriver Dansk Handelsblad.

Overenskomst på industriens område er kommet på plads, mens der er dømt forhandlingspause for parterne i mediebranchen. Konsulent Gorm Wesing Flyvholm tager i dette indlæg et kig på forhandlingerne. Det skriver MediaWatch.

12. februar
OK20-kritikere i netværket “Arbejdere i Bevægelse” afviser, at bevægelsen er tyvstartet på en nej-kampagne sådan skriver Netavisen Pio onsdag. På netværkets Facebook-side kan man ellers onsdag se, at netværket med en knyttet næve hylder 3F Industrigruppen Randers’ nej til industriforliget, der blev indgået mellem CO-Industri og Dansk Industri søndag. Nej'et har så stor prioritet hos Arbejdere i Bevægelse, at nyheden får et tre gange "Breaking" med på vejen. Det skriver Piopio.

Det store dyr i åbenbaringen: Din guide til fritvalgskontoen hos Netavisen Piopio. Det frie valg til at bruge overenskomstens gevinster til det, man selv ønsker, er kommet for at blive. Det mener arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra FAOS.

Arbejdsmarkedsforsker og professor Henning Jørgensen mener, at arbejdsgiverne har fået store fordele med den overenskomstaftale, der er indgået på industriens område. Den overenskomstaftale, der søndag blev indgået på industriens område, er en billig omgang for arbejdsgiverne udtaler han til Arbejderen.

Nu begynder byggeriets forhandlinger. Byggeformand ser gode takter i industriens gennembrudsforlig, men forudser hårde sværdslag om bedre løn til de lavest betalte bygningsarbejdere. Det skriver Fagbladet 3F.

Ny erhvervsgigant kan øge risiko for storkonflikt. Storfusion mellem DI og Dansk Byggeri kan blive gift for forhandlinger om overenskomst. En ny erhvervsgigant med potentiale til at blive Danmarks tungeste lobbyorganisation gungrer ind på scenen, skriver Kristian Madsen i Politiken.

Kæmpefusion har været på vej siden efteråret. Dansk Byggeri bliver spist af DI, hvis medlemmerne godkender stor fusion mellem de to erhvervsorganisationer. I Dansk Byggeri lægger formand Claus Bering, adm. direktør i CRH Concrete, vægt på, at hans medlemmer kan se frem til et billigere kontingent, samtidig med at de bliver en del af en mere slagkraftig organisation, der er bedre repræsenteret i Bruxelles til at påvirke EU-reguleringen på byggeriområdet. Men også overenskomstforhandlingerne har spillet ind, forklarer Claus Bering: Vi kommer til at påvirke de fremtidige overenskomstforhandlinger, inden de går i gang, og før DI lukker sin overenskomst. Vi får også et større styrkeforhold over for 3F. Det er heller ikke uvæsentligt," siger han. Det skriver Børsen.

11. februar
Dansk Byggeri og Dansk Industri, annoncerede tidligere på dagen planer om en snarlig fusion. Ifølge Nana Wesley Hansen, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudie (FAOS), kan udmeldingen om en mulig fusion mellem de to erhvervsorganisationer, der tilsammen har mere end 16.000 medlemsvirksomheder, få betydning for de både nuværende og fremtidige overenskomstforhandlinger i byggeriet. Det skriver A4arbejdsliv.

Industriens førstemand har sat turbo på - men han risikerer at skræve så bredt, at bukserne sprækker. Den nye DI-topchef, Lars Sandahl Sørensen, har markeret sig fra start. Først med en hurtig overenskomst og nu ved at indgå ægteskab med Dansk Byggeri. Det giver mere pondus, både på Christiansborg og over for modparten på lønmodtagerside, FH. Men Sandahl risikerer også, at DI skal skræve så bredt, at bukserne sprækker. Det skriver Berlingske.

Hold jer fra OK20 Enhedslisten, skriver Peter Bøgh Kjærulff, formand for byggegruppen i 3F i et debatindlæg til Information. Enhedslisten har lavet en kampagne, hvor de blander sig i overenskomstforhandlingerne og kræver, at arbejderne bliver tilgodeset. Men Enhedslisten skal blande sig uden om OK20 og ikke gøre mere skade på den allerede pressede danske arbejdsmarkedsmodel.

Ny industri­overenskomst kan løse problemer med mindsteløn i byggeriet. Byggeriets forhandlere ser mulighed for at bruge forbedret fritvalgskonto til at give lavt betalte udenlandske bygningsarbejdere et lønløft. Helt konkret vil man i BAT-kartellet veksle en del af den værdi, som løftet af fritvalgskontoen repræsenterer i kroner og øre, til et særligt tillæg, der skal målrettes de byggeriarbejdere, hvis løn kun lige akkurat ligger indenfor overenskomstens rammer. Det fortæller sekretariatschef i BAT-kartellet, Gunde Odgaard, til A4 Arbejdsliv.

3F Aalborgs industrigruppe anbefaler medlemmer at stemme nej til overenskomst. ”Habitterne på direktionsgangene har delt voldsomme lønstigninger ud til sig selv, fordi de synes, det går så godt. Vi har også fortjent en del af overskuddet, som vi har været med til at skabe. Det kommer ikke til udtryk i det her forlig,” siger Benny Vinther Jensen, gruppeformand for 3F Aalborgs industrigruppe til DR.

Lokal Metal-formand anbefaler ja til overenskomstudkast. John Rasmussen, formand for Dansk Metal Vejle-Grindsted, afviser kritik af, at industriens udkast giver for lidt til de lavestlønnede, skriver Fredericia Dagblad og Vejle Amts Folkeblad.

Søndag indgik CO-industri og Dansk Industri forlig om nye overenskomster for 230.000 ansatte i industrien. Forliget er i mandag blevet godkendt af CO-industris Centralledelse. Det skriver jernindustri.dk.

3F's daglige ledelse siger ja til industriforliget. Tirsdag blev søndagens aftale om nye overenskomster på industriens område blåstemplet af 3F's daglige ledelse. ”Vi har landet et godt forlig, som de andre grupper kan arbejde videre med,” siger 3F's gruppeformand Mads Andersen. Det skriver Fagbladet 3F.

Journalisten.dk skriver, at industriens overenskomst giver et pejlemærke for medieområdet. DJ og DMA holder i øjeblikket tænkepause i forhandlingerne om næste overenskomst. Men industriens overenskomst for 230.000 privatansatte, som faldt på plads i weekenden, antyder at både genetillæg og praktikantlønningerne kommer til at stige, skriver Journalisten.

Søndag indgik CO-industri og Dansk Industri forlig om nye overenskomster for 230.000 ansatte i industrien. Forliget blev mandag godkendt af CO-industris Centralledelse, skriver OKFakta mandag. 

Med industriens overenskomst bliver fritvalgskontoen forbedret fra fire til syv pct, sådan lyder det fra A4 Arbejdsliv mandag. Byggeriets forhandlere ser mulighed for at bruge nogle af fritvalgs-pengene til at give lavt betalte udenlandske bygningsarbejdere et lønløft.

Aftalen om nye overenskomster på industriens område lægger rammen for hele det private arbejdsmarked. Det lover godt for FOAs kommende forhandlinger, mener forbundets chefforhandler. Dette skriver Fagbladet FOA mandag. 

Markant forøgelse af fritvalgskontoen og et mindre løft på mindstelønnen baner vej for et stabilt overenskomstforløb. Men resultatet kan sætte den lokale løndannelse under pres. Sådan lyder det i en analyse af Søren Elkrog Friis for Altinget mandag.

Den nye overenskomst blev søndag af både fagbevægelsens top, Dansk Industri og flere politikere udlagt som et stort skridt for ligestillingen, fordi den indeholder otte ugers forældreorlov med løn øremærket til mændene. Men de nye regler møder kritik internt i fagbevægelsen for at skabe ny ulighed mellem kønnene. Sådan skriver Jyllands-Posten mandag. 

Industriforliget giver pæne lønstigninger, men risikoen for en storkonflikt på det danske arbejdsmarked er der stadig, lyder advarslen fra Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker hos Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet skriver Børsen tirsdag.

Den overenskomst, som CO-Industri og Dansk Industri (DI) søndag er nået til enighed om på industriens område, er god for lønmodtagere gennem hele livet. Det mener Nana Wesley Hansen, som er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Det skriver Policywatch mandag.

9. februar
Efter et døgns afsluttende forhandlinger er DI og CO-industri søndag den 9. februar blevet enige om en treårig fornyelse af Industriens Overenskomster, som gælder godt 6.000 virksomheder og 230.000 lønmodtagere. Ifølge DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, har parterne indgået en ansvarlig overenskomst med fokus på tryghed, fleksibilitet og konkurrencekraft. Han fremhæver, at forliget er et resultat af benhårde forhandlinger. Lars Sandahl Sørensen nævner også, at de er blevet mødt med høje forventninger fra lønmodtagersiden, men at de omvendt har insisteret på ikke at sætte virksomhedernes konkurrencekraft over styr. Parterne er blevet enige om at sikre en modernisering og større synlighed om Fritvalgs Lønkontoen. Og så skal overenskomstperioden bruges på at gøre Fritvalgs Lønkontoen enkel at håndtere for både medarbejdere og virksomheder. På en række punkter styrker overenskomsten vilkårene for medarbejdere, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Pensionsordningen udvides, så den også dækker de helt unge lærlinge og elever. De medarbejdere, der vælger at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen, kan vælge at få pensionsbidraget udbetalt som løn. Det skriver DI i en pressemeddelelse.

CO-industris formand Claus Jensen og næstformand Mads Andersen går fra forhandlingerne med udsigten til, at lønmodtagere i industrien kan se frem til markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Claus Jensen nævner, at aftalen sikrer mere til alle, uanset hvor man befinder sig i sit arbejdsliv. Endelig fremhæver han, at det har været hårde forhandlinger, men at han er tilfreds med resultatet på medlemmernes vegne. Forliget indeholder blandt andet tre pct. mere på fritvalgskontoen, tre ugers ekstra øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn og ret til 14 ugers løn under sygdom mod de nuværende ni. Derudover sker der et løft af de tillidsvalgtes rettigheder, den midlertidige ordning om aftalt uddannelse bliver en permanent del af overenskomsten og ikke mindst, tager parterne et fælles ansvar for at sikre den grønne omstilling. I afsnittet neden for præsenteres hovedelementerne i den netop indgåede overenskomst. Det skriver CO-Industri i en pressemeddelelse søndag.

Hovedelementer i aftale mellem CO-industri og DI om en ny treårig overenskomst gældende fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023

 • Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov
 • Løn under sygdom forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger
 • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen
 • Enklere lønadministration
 • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år
 • Konkurrencedygtige pensionsordninger
 • Afdækning af andre ansættelsesformer
 • Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere
 • Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder
 • Lettere adgang til den danske model
 • Enklere og mere synlig Fritvalgskonto
 • Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag
 • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærk samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling
 • Mulighed for månedsløn til timelønnede
 • Strømlining af regler for feriefridage mv.
 • Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste
 • Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR

Satser

 • Mindstebetalingssatsen stiger med 2,5 kr. pr. år
 • Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år
 • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år
 • Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Hovedelementer og satser er hentet fra DI og CO-Industris pressemeddelelser.

5. februar
Inden for byggeriet er det næsten kun polakker, rumænere og anden udenlandsk arbejdskraft, som kun får mindstelønnen på 127 kr. i timen. Langt de fleste andre får et personligt tillæg oven i mindstelønnnen. Det er diskrimination. Derfor skal mindstebetalingen hæves inden for bryggeriet. Ellers kommer EU-Kommissionen efter os. Sådan lyder det fra Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT), der er er samarbejdsorgan for syv fagforeninger inden for byggeri- og anlæg med blandt andre 3F og er den ene part i de overenskomstforhandlinger, der i øjeblikket foregår for 80.000 medarbejdere inden for byggeriet. BAT-kartellet vil i forhandlingerne stille krav om, at mindstebetalingen skal hæves med 30 kr. i timen. Det skriver Berlingske tirsdag.

Netværket Arbejdere I Bevægelse, der opstod under OK17 og er uafhængigt af den etablerede fagbevægelse, kan komme til at spille en central rolle under årets overenskomstforhandlinger. De kæmper især mod social dumping og er ikke bange for at skabe storkonflikt, hvis de ikke får deres krav igennem. »Planen er ingen væltede stilladser i dag,« garanterer en midaldrende mand i neongul arbejdsjakke og beskyttelsessko. Der står ' OK20 - Arbejdere I Bevægelse' som et stort rygmærke bag på hans jakke. Det skriver Information tirsdag.

Det kan godt være, at det på overfladen ser ud til, at det er 3F og Dansk Byggeri, der forhandler om byggeriets overenskomster, men i sidste ende er det Dansk Industri, der bestemmer, hvad Dansk Byggeri kan gå med til. Det skriver bygtek.dk tirsdag.

Forbundet Arkitekter og Designere er klar til at forhandle med Dansk Industri om den nye arkitektoverenskomst på tegnestuerne, som skal træde i kraft 1. marts 2020. FAOD har med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen i efteråret, input fra medlemsmøderne i januar 2020 og løbende drøftelser med tillidsrepræsentanterne forberedt sig på krav, ønsker og forhandlingsstrategi. FAOD forhandler sammen med Konstruktørforeningen, JA og Teknisk Landsforbund. Fagforeningerne holder inden for de næste uger møde med Dansk Industri, hvor parterne skal hilse på hinanden og udveksle krav. Det skriver Forbundet Arkitekter og Designere tirsdag.

4. februar
Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, går skridtet videre fra to måneders øremærket fædrebarsel og åbner for mere løn i perioden. HK afviser at tage kravet med til overenskomster. Per Tønnesen, formand for HK Handel, og dermed Dansk Erhvervs modpart i overenskomstforhandlingerne, mener, at en eventuel løn under barsel skal komme fra arbejdsgivernes side, hvis det skal blive til noget. Det skriver Børsen tirsdag.

Efter et frustrerende overenskomstforløb i 2017 har fagbevægelsens ledere forberedt deres organisationer på at forsvare de resultater, der netop nu forhandles hjem med arbejdsgiverne. De er klar i medierne, på de sociale medier og ude på arbejdspladserne. Det skriver Jakob Sand Kirk i en analyse i A4 Arbejdsliv søndag.

31. januar
Nu går vi hjem og forbereder fælles aktionsdag fredag den 14. februar og en plan for konflikt, hvis det bliver nødvendigt. Det gav 160 tillidsrepræsentanter og fagligt aktive hinanden håndslag på, da de onsdag var samlet til OK20-konference i Odense. Forslaget om en landsdækkende aktionsdag blev rejst af Caja Bruhn fra 3F København. Forslaget faldt i god jord, og da der senere blev spurgt, om man "var med", røg hænderne på konferencedeltagerne i vejret, uanset om de sad på en tømrer, murer, maler, it-ansat, elektriker, VVS'er, smed eller chauffør. Det skriver Arbejderen torsdag.

Når de igangværende overenskomstforhandlinger på det private område analyseres af arbejdsmarkedseksperter og kommentatorer, hører vi typisk vendinger som konkurrencedygtighed, høj- og lavkonjunktur, opsving i industrien, social dumping i byggeriet. Vi hører arbejdsgivere argumentere for løntilbageholdenhed pga. fremtidige udfordringer og overophedning af økonomien, og vi hører lønmodtagere argumentere for lønstigninger, som følger den økonomiske udvikling i samfundet. Der er helt andre dynamikker i spil på FOA's områder, hvor forhandlingerne starter netop nu. Her handler det om pleje og omsorg af ældre og personlig assistance til handicappede. Det skriver Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA i Børsen i dag.

29. januar
Dansk Boligbyg afsløret i ny sag med murere uden overenskomst sådan skriver Arbejderen tirsdag. Fagforeningen 3F BJMF mener, at endnu en sag, hvor Dansk Boligbyg er fanget i at bruge håndværkere uden overenskomst, er argumenter for kædeansvar, som er et krav fra fagforeningen ved de igangværende overenskomstforhandlinger.

FOA træder tirsdag ind i overenskomstforhandlingerne. Løn, pension og arbejdsmiljø er altafgørende. Derfor er de forhandlinger, FOA træder ind i tirsdag, særligt vigtige, mener FOA-næstformand Thomas Enghausen, som er hovedforhandler for FOA ved OK20. Dette skriver FOA på deres hjemmeside tirsdag.

28. januar
Topforhandlere og arbejdsgivere betragter dem som ballademagere, der forbereder en nej-kampagne. Trods det fortsætter faglige aktivister ufortrødent med at mobilisere og involvere de medlemmer, der i sidste ende skal stemme om resultatet af OK20 skriver Arbejderen tirsdag.

En større fritvalgsordning er et hedt ønske for lønmodtagerne ved de aktuelle overenskomstforhandlinger. Behovet for at få seniorerne til at udskyde pensionen kan gøre kravet spiseligt for arbejdsgiverne, vurderer forsker. Dette skriver Altinget mandag.

1.000 buschauffører var samlet til stormøde i Odense. Deres krav og ønsker til busselskaber, kommuner og overenskomstforhandlinger er klare. De vil af med hårde arbejdsvilkår med tidspres og dårlig tid til frokost og toiletbesøg. Sådan lyder det fra Fagbladet 3F søndag.

27. januar
40 kroner i timen. Det var timelønnen til en litauer, som 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) snakkede med, da 20 medlemmer og ansatte fra fagforeningen i lørdags gennemførte en aktion mod social dumping på byggepladser i hele Storkøbenhavn. Det firma, litaueren var ansat i, havde ikke overenskomst, og får derfor nu et brev fra BJMF vedlagt en overenskomst til underskrift. Resultatet af lørdagens aktion var måske ikke overraskende, men det var til gengæld nedslående. 36 pladser blev besøgt, og her var udenlandske kolleger på arbejde. På ni af pladserne manglede der overenskomst, og myndighederne – blandt andet Arbejdstilsynet og Skat – får henvendelse om 18 pladser. 24 af pladserne ryger videre til fagretlig behandling, eller sagerne bliver overdraget til andre fagforeninger, opsummerer fagforeningen. Det skriver Arbejderen mandag.

Er fritvalgskontoen i overenskomsterne kommet for at blive? Hvilken betydning har det haft, at fritvalgskontoen er blevet et markant krav ved de centrale forhandlinger? Er det udtryk for egoisme, at den enkelte lønmodtager selv kan bestemme, om pengene på kontoen skal sættes ind på en pensionsopsparing, benyttes til seniorfridage eller udbetales i forbindelse med ferie? Og går det ud over solidariteten mellem faggrupperne? Det skriver Arbejderen mandag.

Årsskiftet førte til to afgørende politiske opgør med sig i kampen mod vejtransport udført af underbetalte udenlandske chauffører i Danmark: En politisk aftale Danmark og kompromisset om EU-vejpakken. Det skriver Danske Vognmænd mandag.

Den nye politiske aftale om ordentlige vilkår for chauffører, der kører i Danmark, er lavet på baggrund af et fælles forslag fra arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Aftalen viser, at den danske model er i stand til at løse de udfordringer, der kan opstå på arbejdsmarkedet. Det skriver DA torsdag.

Murere, tømrere og stilladsarbejdere rejser skarpe krav til de nye overenskomster, men bliver beskyldt for at have en negativ indstilling til forhandlingerne. I 2017 stemte 77 procent af dine medlemmer nej til den aftale, som I havde forhandlet hjem til dem. Kan du leve med, hvis det sker igen? »Nej, det kan jeg bestemt ikke, og hvis de stemmer så markant nej igen, så er det simpelthen, fordi arbejdsgiverne ikke lytter til de problemer, der er italesat i forhold til vores branche.« Men du har vel også et ansvar for at få den bedst mulige aftale hjem til dine medlemmer? »Ja, og jeg kommer også til at kæmpe for den bedst mulige overenskomst. Jeg kunne sagtens sætte mig ned og skrive en overenskomst, som jeg syntes var fantastisk. Udfordringen er bare, at der sidder en arbejdsgiverpart på den anden side af bordet, som vil noget andet.« 77 procent af dine medlemmer stemte nej i 2017. Det ser lidt sort ud, ikke? »Nej, jeg synes faktisk, at selvom mange stemte imod sidste gang, så var der et godt provenu på den seneste overenskomst. Det skriver Politiken i et interview med formand for 3Fs byggegruppe, Claus Von Elling.

'Stem og bestem'. Sådan lød overskriften på fredagens demonstration på Store Torv i Aarhus. Her havde de østjyske fagforeninger fra Randers, Silkeborg, Favrskov, Aarhus og Djursland arrangeret en demonstration for at gøre medlemmerne opmærksomme på vigtigheden af deres stemme til de kommende overenskomstforhandlinger, OK20, på det private arbejdsmarked. Det skriver TV2 Østjylland lørdag.

Det er taget hul på overenskomstforhandlingerne for 730.000 privatansatte lønmodtagere. Og der er meget på spil i de kommende måneder for HK´s medlemmer, der hver eneste dag giver den en ordentlig skalle rundt om på landets arbejdspladser. For uanset om titlen på CV´et viser kontorassistent, laborant, logistikmedarbejder eller noget helt fjerde, så byder det nye år på vigtige forhandlinger, hvor HK på vegne af de privatansatte medlemmer skal lægge arm med arbejdsgiverne om blandt andet løn, pension og arbejdstid. Overenskomstforhandlingerne – som også går under forkortelsen OK20 - er fløjtet i gang, og det er med HK Privat og HK Handel som helt centrale spillere på hvert sit forhandlingshold. Det skriver hk.dk fredag.

OK-forhandlingerne på industriområdet fylder i medierne, mens der er stille omkring Fødevareforbundet NNF's forhandlinger. Men vi arbejder skam - vi står klar i kulissen og venter på, at det bliver vores tur, fortæller næstformand Jim Jensen. Det skriver NNF fredag.

Der var stor uenighed om, hvilken strategi, der giver de bedste resultater ved OK20-forhandlingerne, da det faglige panel mødtes i Netavisen Pios podcast-studie. Ved at store dele af fagbevægelsen melder klart ud offentligt, viser man arbejdsgiverne, at forhandlerne har bred opbakning til de krav, man stiller, mener Helga Mathiassen, næstformand i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Men den tilgang til overenskomstforhandlinger er “romantik” og direkte skadelig for forhandlernes mulighed for at få et godt forhandlingsresultat, mener Thomas Skriver, formand i Dansk Metal Ungdom. “Det er kæmpeskidt, hvis jeres modpart ved, hvad I konkret vil have i forhandlingerne, inden I går ind til forhandlingerne. Der er noget, man lærer på det første tillidsmandskursus. Der er ingen grund til at give virksomhedsejerne den fordel,” siger han og tilføjer: “Lad vær med at proklamere krav offentligt - det gør det svære at noget med hjem,” siger Thomas Skriver. Det skriver piopio.dk fredag.

Faggrupper som tømrere, slagteriarbejdere og stilladsarbejdere har gjort klar til faglig kamp og strejke, hvis ikke arbejdsgiverne for alvor spytter i lønposen denne gang. Seneste overenskomstaftale i 2017 endte i stor utilfredshed, hvilket betød, at et stort flertal af bygningsarbejderne og slagteriarbejderne stemte nej til aftalen. Derfor er græsrødderne i fagbevægelsen fast besluttet på, at det skal være anderledes denne gang. Og de er klar til en storkonflikt. »Overskuddene hober sig op i virksomhederne, og direktørernes alufælge på bilerne bliver større og større. Vi er klar til en konflikt, hvis ikke mindstebetalingen bliver hævet markant,« siger Thomas Strømsholt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub. En faglig konflikt vil forpurre Mette Frederiksens forkromede plan for foråret. Blandt andet fordi regeringens ambition om at indføre tidlig pension til nedslidte er bundet op på en vellykket overenskomstaftale. Det skriver BT fredag.

24. januar
Trods krav om historiske lønforhøjelser fra dele af fagbevægelsen forventer et stort flertal blandt lokale fagforeningsfolk et ja til forårets overenskomstforhandlinger. Mens dele af fagbevægelsen er klar til at tage en konflikt, hvis ikke der kommer mindst 30 kr. oven i mindstelønnen, forventer et markant flertal, at de kommende overenskomstforhandlinger ender med et fredeligt ja til aftalerne. I en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget blandt ca. 450 lokal-og afdelingsformænd i Fagbevægelsens Hovedorganisations medlemsorganisationer, hvor 212 har svaret, hælder 67 pct. til, at urafstemningen i april ender med et ja. Kun 3 pct. tror, det bliver et nej. Det skriver Jyllands-posten fredag.

3F’s byggegruppe står så alene med et overenskomstkrav om en historisk forhøjelse af mindstelønnen, at en række centrale kilder i både fagbevægelsen og blandt arbejdsgiverne over for Finans afviser, at kravet bliver indfriet. Også arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, der følger forårets overenskomstforhandlinger for godt 600.000 privatansatte tæt, tvivler på, at det kommer til at ske. Det skriver Jyllands-Posten fredag.

Bankernes forretningsmodel er trods rekordregnskaber under pres, men de ansatte vil have mere i løn. I dag mødes Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening for at få denne udfordring til at gå op i den næste overenskomst. Det skriver Finanswatch torsdag.

Dele af byggebranchen kræver lønhop på 50 kroner. Urealistisk, mener topforhandler. Byggeriets hovedforhandler Claus von Elling oplyser til TV 2, at 3F’s krav til arbejdsgiverne er et markant løft i mindstelønnen på 30 kroner i timen. Men 30 kroner er slet ikke nok, hvis man spørger Thomas Strømsholt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub: “Vores forhandlere prøver at være realistiske. Det er fair nok. Jeg synes, at det er realistisk, at vi får mindstesatsen til at stige med 50 kroner. Vi skal godt derop af, før vi er tilfredse,” siger Thomas Strømsholt til TV 2. Det skriver piopio.dk torsdag.

En rigtig god nyhed. Sådan må det karakteriseres, når et meget bredt politisk flertal har indgået en politisk aftale, der sikrer ordentlige forhold for chauffører, der kører i Danmark. Det politiske håndslag er baseret på den aftale, som DA og FH indgik efter alvorlige afsløringer af kummerlige forhold for udenlandske chauffører hos firmaet Kurt Beier i Padborg. Aftalen er seneste eksempel på, at den danske model virker. Arbejdsgiverne og lønmodtagerne løser sammen de udfordringer, der opstår på det danske arbejdsmarked. Det skriver Jacob Holbraad, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening, i et debatindlæg i Jyllands-Posten torsdag.

22. januar
Den såkaldte fritvalgskonto er spået til at få en nøglerolle ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Selvom kontoen giver ansatte mulighed for at vælge mellem bedre pension, fridage eller mere i løn, bruger langt de fleste den til at få ekstra kroner ind på lønkontoen, viser ny undersøgelse blandt HK Privats medlemmer. Det skriver A4arbejdsliv onsdag.

Hvert år bliver ekstra fire procent af HK'ernes løn sat ind på den såkaldte fritvalgskonto, som de kan veksle til fridage, pension eller mere i løn. Nu bliver bidraget måske fordoblet, men ikke alle ønsker mere ind på den konto. Det skriver A4arbejdsliv.

I næsten fire år har der ikke været en overenskomst mellem fiktionsproducenter og filmarbejdere i den danske branche. Men det er nu blevet ændret. 70 procent af medlemmerne i Film- og tv-arbejderforeningen FAF har stemt ja til den såkaldte Fiktionsoverenskomst, hvis ikrafttrædelse nu skal fastsættes med den anden aftalepart, Producentforeningen. Begge parter er glade for afklaringen efter en årrække, hvor individuelle aftaler har gjort markedet til et vildt vesten af lange arbejdsdage og manglende planlægning. Det skriver Ekko.

21. januar
Kampagne mod udhuling af dagpengene er designet til at lægge pres på Christiansborg, men risikerer at give medvind til nej-siden, hvis det trækker op til konflikt ved overenskomstbordet. Man kan undre sig over timingen af den storstilede kampagne, som et power-firkløver bestående af Dansk Metal, HK, 3F og FOA rullede ud over jul og nytår. De fire fagforbund forlanger, at Christianborg sætter en stopper for den udhuling af dagpengesystemet, som ifølge fagbevægelsen og flere eksperter er godt i gang med at underminere flexicurity-systemet – og på sigt kan få den danske model til at knage. Det skriver Altinget i en analyse tirsdag.

Følelser må ikke fordreje fakta, men desværre kommer speditørernes direktør med en lang række fejl og fordrejninger af den lov, der skal sikre fair konkurrence på danske veje, skriver Jan Villadsen. Danske Speditører frygter tab af dansk konkurrenceevne i hjulsporene på den lov, regeringen og et stort flertal i Folketinget er enige om til sikring af fair konkurrence uden makedonske, bulgarske og filippinske løn- og arbejdsvilkår på danske veje. Det er fair nok, at man frygter for evnen til at konkurrere. Men følelser må ikke fordreje fakta, og desværre har speditørernes direktør, Martin Aabak, leveret en lang række fejl og fordrejninger i et debatindlæg på Altinget. Det skriver Jan Villadsen, Formand for 3F Transport, i en replik i Altinget tirsdag.

20. januar
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet tog torsdag hul på forhandlingerne om en ny overenskomst lyder det fra FA torsdag.

Fagforbundet 3F varsler konflikt mod 14 af 17 stadeholdere i Tivoli Food Hall, der ikke har villet tegne overenskomst skriver A4 Nu torsdag. Konflikten træder i kraft 31. januar - med mindre stadeholderne i Tivoli Food Hall forinden vælger at indgå overenskomst med 3F: ”Vi har afsendt konfliktvarsel. I forlængelse af konfliktvarslet følger der en sympatikonflikt, oplyser formanden for 3F København: ”Sympatikonflikten kan ramme levering af øl, brød, slagtervarer og andre varer. Rengøring og transport kan også blive ramt. Det bliver Fagbevægelsens Hovedorganisation, der udtager hvem, der kommer til at indgå i sympatikonflikten” forklarer John Ekebjærg-Jakobsen.

Nye regler, der skal forhindre løndumping på landevejene, får begrænset effekt, så længe man ikke finder en løsning på, hvordan man reelt kan kontrollere chaufførerne, mener bestyrelsesformand hos DKI Logistics. Sådan sammenfatter Preben Borregaard, bestyrelsesformand i den horsensianske logistikvirksomhed DKI Logistics, en ny politisk aftale, der skal forhindre løndumping blandt lastbilchauffører. Det skriver Horsens Folkeblad lørdag.

Børsen skriver mandag, at med en ny politisk lønaftale til chauffører er risikoen for en storkonflikt på arbejdsmarkedet mindsket, vurderer forskere. "Et skridt på vejen," siger 3F. Risikoen for storkonflikt på arbejdsmarkedet har hængt i luften siden december, hvor optakten til overenskomstforhandlingerne fik en voldsom start med vrede stilladsarbejdere, der gik på gaden i København. Men efter en ny politisk aftale, der sikrer en lovbestemt mindsteløn til chaufførerne på de danske landeveje, lader frygten for den første storkonflikt på det private arbejdsmarked siden 1998 til at være mindsket.

Der blev sendt nogle utvetydige signaler, da 3F’s bygningsarbejdere søndag mødtes til stormøde i Odense Congres Center for at diskutere de forestående overenskomstforhandlinger. ”Vi er en kæde, og vi står sammen om vores krav. Hvis arbejdsgiverne ikke tager os seriøst og blankt afviser os, så må vi gå videre og bruge det næste trin i den danske model – så er det konflikt” lød det fra Thomas Strømsholt, der er formand for Stilladsarbejdernes Landsklub. Det er især kravet om en højere mindsteløn, der får en del af 3F’erne til at vifte med konfliktkortet. Dette skriver Fagbladet 3F søndag.

17. januar
Tonen var fra start positiv, da arbejdsgivere og fagforbund torsdag begyndte forhandlingerne om en kommende elektrikeroverenskomst, OK. ”De senere år har vi formået at komme i hus med overenskomster, som begge parter kunne være tilfredse med. Og forventningen er da også, at det samme kan lade sig gøre denne gang,” sagde dirketør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ Arbejdsgiverne, efter det indledende møde. Også hos Dansk El-Forbund ser man frem til de kommende forhandlinger: ”Selv om vi naturligvis ikke altid er enige om alt, så plejer vi at have en fornuftig dialog mellem de to organisationer, og det tror jeg også på bliver tilfældet denne gang. For Dansk El-Forbund handler det om at nå et godt og fornuftigt resultat, som medlemmerne skal tage stilling til,” sagde forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund. Det skriver Automatik.nu torsdag.

Blik-og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne har onsdag indledt forhandlingerne om den kommende vvs-overenskomst. Vvsoverenskomsten omfatter omkring 1.100 virksomheder med tilsammen omkring 11.000 medarbejdere. De seneste tre gange er det ikke lykkedes at nå til enighed, men der er optimisme at spore. Det skriver Licitation torsdag.

Traditionen tro holder parterne kortene ind til kroppen, men HK Handel har dog løftet sløret for de butiksansattes krav til den nye overenskomst. HK Handel prioriterer deres krav på tre områder: løn, arbejdsliv og videreuddannelse. Sådan lyder meldingen fra HK Handels formand, Per Tønnesen, der har offentliggjort kravene på foreningens hjemmeside. ”Det er krav, som baserer sig på de mere end 2.500 ønsker, som HK Handel har fået ind fra medlemmerne og tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne,” siger han. Det skriver Dansk Handelsblad fredag.

16. januar
Social dumping, flere fridage og fleksibel arbejdstid trumfer løn som vigtigste emner ved årets OK-forhandlinger. Samtidig tror langt de fleste danskere, at det lykkedes at nå frem til en aftale. Når årets overenskomstforhandlinger om få måneder forventeligt er overstået, kan det blive til synet af glade topforhandlere med smil på læben, der præsenterer en ny aftale, som sætter rammerne for det danske arbejdsmarked i de næste fire år. Alternativet er sammenbidte miner, hvis forhandlingerne bryder sammen, og Danmark bliver kastet ud i en konflikt, der lægger fabrikker, byggepladser og kontorbygninger øde. I en ny undersøgelse som analyseinstituttet Wilke har lavet for A4 Arbejdsliv, svarer et stort flertal af danskerne dog, at de tror på, at der venter en fornyelse af overenskomsterne og ikke sammenbrud for enden af de langvarige forhandlinger. Således svarer knap 63 pct af ialt 1025 adspurgte danskere, at de tror på en aftale, mens 17 pct – svarende til hver sjette dansker – mener, at OK-forhandlingerne ender med en konflikt. Det skriver A4nu.dk onsdag.

Blik-og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne har onsdag indledt forhandlingerne om den kommende vvs-overenskomst. Vvsoverenskomsten omfatter omkring 1.100 virksomheder med tilsammen omkring 11.000 medarbejdere. De seneste tre gange er det ikke lykkedes at nå til enighed, men der er optimisme at spore. Det skriver Licitation i dag.

Den politiske strid om mindsteløn for udenlandske chauffører er løst. En bred aftale blev indgået onsdag. Ifølge de borgerlige partier har man afværget en eksklusiv-aftale til 3F og sikret plads til andre overenskomster. Men ITDs arbejdsgiverforening kalder aftalen for et angreb mod deres overenskomst med Krifa. Det skriver a4arbejdsliv.dk onsdag.

Det kan ligne, at den nye aftale, der skal sikre et værn mod social dumping i transportbranchen, ophøjer en overenskomstsaftale til lov. Men det er slet ikke tilfældet, lyder det fra ekspert. “Det er rigtigt, at man ikke dikterer en mindsteløn med den her aftale. Men jeg forstår, hvis man synes, at det ligner, at man ophøjer en overenskomst til lov. Men det er ikke det, der sker. Man lægger et overenskomstniveau, men man skal ikke nødvendigvis være overenskomstdækket,” siger Jens Arnholtz og uddyber: “Det betyder, at hvis der er en rumænsk arbejdstager uden overenskomst, og man finder ud af, at han ikke har fået det, han skal have i løn, så får han ikke noget i erstatning med den nye lovgivning. Det er virksomheden, der får en bøde, fordi den ikke har overholdt de nye regler. Det er en meget stor forskel, der betyder, at arbejdstagerne stadig har et incitament til at kæmpe for overenskomstdækningen.” Det skriver Altinget idag.

Afgørende forhandlinger om forsikringsansattes vilkår starter i dag. Medarbejdernes rammevilkår er til forhandling, når Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i dag tager hul på første runde af forhandlinger til den kommende overenskomst. Det skriver Finanswatch i dag.

15. januar
Dansk Journalistforbund og Danske Mediearbejdsgivere forhandler i disse dage om nye overenskomster på mediearbejdspladserne. DJ har flere krav med til bordet, men et af de helt centrale er at sikre en startløn over 26.000, det skriver Journalisten i dag. Forhandlingerne er afgørende for arbejdsforholdene på danske mediearbejdspladser. Der foregår både centrale forhandlinger om flere krav og lokale forhandlinger. Det er ved de lokale forhandlinger, startlønskravet er med. Derudover har DJ taget flere krav med til forhandlingerne med de forskellige mediearbejdspladser. Blandt andet vil DJ gerne have fælles spilleregler for freelancere på alle arbejdspladser under Danske Mediearbejdsgivere. Herunder faste rammer for, hvornår der skal falde betaling, hvordan der kan genforhandles pris, hvis kilder ikke vil stille op alligevel, og hvad der sker, hvis deadline rykker sig.

EU-Kommissionen tager første skridt mod mindsteløn, men lover beskyttelse af den danske model, det skriver Altinget i dag Danmark bliver ikke tvunget til at indføre en lovbestemt mindsteløn, når EU-Kommissionen vil sætte en bund under de europæiske lønninger. Sådan lyder løftet fra Kommissionen tirsdag, hvor den har taget sit allerførste skridt mod en europæisk mindsteløn.

Politisk flertal er tæt på lønaftale til vognmænd, det skriver Børsen tirsdag. Aftalen betyder, at udenlandske chauffører, der kører i Danmark, skal have løn i overensstemmelse med den mest typiske overenskomst på området. I praksis er det 3F Transports overenskomst, der dækker ca. 85 pct. af medarbejderne i transportbranchen og sikrer en løn på 160 kroner i timen. Den politiske aftale er stort set én-til-én identisk med aftalen, som FH og DA fremlagde i april 2019. Det betyder, at det bliver 3Fs overenskomst på transportområdet, der bliver normen for aflønningen af udenlandske chauffører, der kører på de danske landeveje.

Den socialdemokratiske regering har nu sammen med et politisk flertal besluttet, at 3F fremover ved lov skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster på transportområdet i Danmark. Foreningsfriheden og den frie konkurrence er nu reelt væk på transportområdet i Danmark, det skriver International Transport Danmark på deres hjemmeside. Det er resultatet af den aftale, som regeringen nu har indgået med et politisk flertal om ændring af den danske godskørselslov. Der vil stadig kunne eksistere alternative overenskomster til 3F-overenskomsterne, men de bliver uden betydning, når aftalepartnerne bag ingen indflydelse har på udfaldet af omkostningsniveauet i deres egne overenskomstforhandlinger.

Dansk Folkeparti vil ikke stemme for regeringens indgreb mod løndumping på de danske landeveje. Årsagen er modvilje mod chaufførernes fagforening, 3F, men derved risikerer partiet at forringe det lønværn for danske lastbilchauffører, som både arbejdsgivere og fagforeninger ellers anbefaler, det skriver Niels Jespersen i en kommentar i Ræson tirsdag. Chaufførerhvervet er nok den branche, der er blevet ramt hårdest af globaliseringens følger. Her kunne danskere uden særlig lang uddannelse, men med stort kørekort, førhen tjene en hæderlig løn på at fragte varer rundt på de danske landeveje. Med EU-udvidelsen er det imidlertid blevet nemt for både danske og udenlandske arbejdsgivere at benytte sig af udenlandske chauffører til langt under overenskomstlønnen.

Lønforhold i Danmark fastsættes af arbejdsmarkedets parter – ingen andre. Det skriver Per Christensen, formand for 3F i Altinget tirsdag. I 3F er vi varme tilhængere af, at alle europæiske lønmodtagere skal have en ordentlig løn, som de kan leve af. Det kæmper vi for – både i det lokale, det nationale og det internationale arbejde. Ingen skal dog kaste regningen efter andre lønmodtagere for at hjælpe de lavestlønnede i Europa. Det vil være en sikker vej mod øget modstand imod EU-samarbejdet. Derfor har vi i 3F skåret det ud i pap i vores velkomsthilsen til den nyvalgte EU-Kommission: Hold fingrene fra lønforhold i Danmark. De fastsættes af danske arbejdsgivere og lønmodtagere – og ingen andre.

Krav om højere mindsteløn i byggebranchen vil ramme job til flygtninge og ufaglærte. Byggeboss risikerer at måtte vinke farvel til sit firmas integrationsindsats. Hvis lønmodtagerne får held med at få deres hovedkrav til overenskomsterne for byggeriet igennem med en mindstelønsstigning på 20-40 kr., så har det en slagside og skyggeside i forhold til at få flygtninge og andre marginaliserede på arbejdsmarkedet i job. Det vurderer både virksomheder og eksperter i løndannelse, skriver Børsen mandag.

13. januar
Forhandlingerne om en ny lov om løn-og arbejdsvilkår for udenlandske vognmænd og chauffører, der kører i Danmark, er trukket så langt ud, at det kan gøre forårets overenskomstforhandlinger sværere end nødvendigt, lyder advarslen fra en af de store arbejdsgiverorganisationer, Dansk Transport og Logistik. »Jeg er målløs, og jeg forstår ikke en bjælde. Det er helt usædvanligt og bizart, at Venstre og Dansk Folkeparti nu er ved at vende på en tallerken,« siger adm. direktør i DTL, Erik Østergaard. Uenigheden på Christiansborg skyldes især, at det med en formulering om at følge løn-og arbejdsvilkårene i "den mest repræsentative overenskomst" står til at blive 3F's aftale på området, der skal følges. Både V og DF ser hellere, at Folketinget ser på flere overenskomster - også overenskomster, som er indgået mellem arbejdsgivere og fagforeninger uden for DA og FH - og plukker det bedste fra alle. Det skriver Jyllands-Posten lørdag.

Det kan blive vanskeligt at nå til enighed ved de netop påbegyndte overenskomstforhandlinger. Højere krav fra fagbevægelsen kombineret med en mere usikker global økonomi er en svær cocktail, siger arbejdsmarkedsforsker. Erik Søndergaard er tillidsmand for 30 medarbejderne i Danfoss' afdeling i Silkeborg. Han lægger ikke skjul på, at han satser på, at de kommende overenskomstforhandlinger bliver startskuddet til højere lønstigninger end sidste gang. »Vi kunne godt tænke os at få en lidt større del af alle de mange penge, der bliver tjent i virksomhederne. Det er vigtigt, at vi bliver imødekommet med vores krav. Ellers får vi problemer med at tiltrække faglært arbejdskraft. Det skriver Berlingske mandag.

Topforhandler Claus Jensen, der er formand for CO-industri og Dansk Metal, mener, at den danske økonomi står bedre her i 2020, end det var tilfældet, da der sidst var overenskomstforhandlinger i 2017. Han mener derfor, at der er plads til højere lønstigninger. Claus Jensen forhandler på industriens område på vegne af 230.000 medarbejdere. Det er det suverænt største område på det private arbejdsmarked. Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann er enig med Claus Jensen i, at dansk økonomi står bedre end for tre år siden. Men han advarer mod at give los ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det skriver Berlingske mandag.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kæmper for at få politisk flertal til at vedtage et forslag fra FH og DA, der vil sikre mindsteløn til udenlandske lastbilchauffører. Men han møder modstand fra Venstre og DF, der beskylder aftalen for at give 3F monopol på transportområdet. Det skriver A4 Arbejdsliv

10. januar
60.000 privatansatte HK'ere kræver fritvalgskontoen fordoblet fra fire til otte procent af lønnen og ønsker den udvidet med nye muligheder for at kunne bruge pengene på ekstra uddannelsesdage eller fridage. Det krav ligger øverst i Simon Thøgerns mappe, når han som formand for HK Privat går til forhandlingerne om nye overenskomster. ”Vi er forskellige og har forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Derfor er det helt oplagt, at den enkelte HK’er kan vælge mere selv,” udtaler Simon Thøgern i en pressemeddelelse. Det skriver Arbejderen fredag.

Nu bliver der forhandlet nye overenskomster. Ny podcast på Fagbladet3F gør dig klogere på sammenkædning, hvad man kan forvente sig som lønmodtager, hvem der forhandler og hvad der gik galt, da der sidst blev forhandlet overenskomster på det private område i 2017. Centerleder på FAOS Søren Kaj Andersen og journalist Peter Keiding er gæster.

Vi vil have en fair del af opsvinget, lyder det fra CO-industri op til overenskomstforhandlingerne på det største private område, der skal til at gå i luften. Vi skal sikre virksomhedernes konkurrenceevne, lyder det modsat fra Dansk Industri. Det skriver Berlingske.

9. januar
Årtiets første overenskomstforhandlinger blev skudt i gang onsdag. På forhandlingsbordet er løn- og arbejdsvilkårene for over 230.000 medarbejdere inden for Industriens område, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør for Dansk Industri, der sidder på arbejdsgivernes side, er med til overenskomstforhandlingerne for første gang. Dette skriver Børsen onsdag. "Det bliver uden nogen som helst tvivl en temmelig svær opgave, vi kaster os ud i her. Dansk Industris mål for forhandlingerne er ret simpelt. Vi skal sikre virksomhedernes og Danmarks konkurrencekraft og konkurrenceevne," siger Lars Sandahl ved pressemødet i Industriens Hus. DI-direktøren påpeger, at virksomhederne står over for store investeringer i bl.a. grøn omstilling, og at Danmark befinder sig i en økonomisk brydningstid og er på vej ind i mere usikre tider. En udlægning, som arbejdstagernes side i form af formand for CO-industri og Dansk Metal Claus Jensen ikke giver meget for.

På den anden side er CO-industri, der repræsenterer ni fagforbund, hvor 3F, Dansk Metal og HK Privat organiserer langt de fleste. Her er formand Claus Jensen fra Dansk Metal topforhandler. Han deler ikke Dansk Industris skeptiske syn på fremtiden. ”Man kan altid være bekymret om fremtiden, men indtil videre ved vi ikke engang, hvordan væksten endte i 2018. Vi ser ikke med skræmte øjne på fremtiden,” siger Claus Jensen. ”Virksomhederne har tjent rigtig mange penge, og det skal afspejle sig i de aftaler, vi laver. De ansatte skal have andel i den merværdi, der er blevet skabt ude på virksomhederne,” siger han. Industrien regner med at afslutte forhandlingerne inden 7. februar, så det ikke bliver nødvendigt at opsige overenskomsterne. Dette skriver Berlingske onsdag.

8. januar
Det er ikke kun de to klassiske modparter, der sidder over for hinanden, når OK20-forhandlingerne på industriens område officielt går i gang i dag. Der er en tredje front til stede, nemlig de mange utilfredse medlemmer, der ved OK17 orkestrerede en massiv nej-kampagne. Forhandlingerne inden for industrien har en særlig status. Her forhandles om en aftale for minimallønsområdet, hvor man blandt andet enes om en aftalebestemt mindstesats for en arbejdstime. Den samlede løn for en arbejdstager forhandles lokalt på arbejdspladsen. Den må ikke være under mindstebetalingssatsen - ideen er, at parterne lokalt forhandler det endeligt på plads, det skriver A4arbejdsliv i dag. Det er resultatet på industriens område, som forhandlerne på de andre områder skeler til, før de afslutter deres forhandlinger for byggeri, transport, handel mv. Forhandlerne på industriområdet har på den vis ansvaret for en ramme, man altid lader sig inspirere af på normallønsområdet.

Mads Skovlund, chef i Nordea, skal snart forhandle en ny overenskomst. Men selvom der er to parter, spiller de på samme hold, mener han, det skriver Børsen i dag. I snart 13 måneder har Mads Skovlund stået i spidsen for Nordeas privatkunder i Danmark. Nu skal han som formand for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) stå i spidsen for arbejdsgiverne i forhandlingerne om en ny overenskomst for bankansatte.

Forsker: » Industrisektor skal igen bane vejen for overenskomst«. Der er tradition for, at industriens parter går forrest med overenskomsterne på det private marked. De kommende uger skal arbejdsgivere og fagbevægelsen forhandle om overenskomster på det private arbejdsmarked for de næste år - og onsdag åbnes ballet på den vigtigste slagmark: Industriens område. Historisk set har området stået for den første aftale, og den tradition er der god grund til, at man holder fast i, siger arbejdsmarkedsforsker på FAOS ved Københavns Universitet Nana Wesley Hansen. I alt skal der forhandles arbejdsvilkår og løn for omkring 600.000 lønmodtagere i private virksomheder i Danmark. Af dem hører 230.000 hjemme på industriens område, det skriver Information i dag.

OK20: »Nu skal industrien bevise, at den også kan knække nødder for andre end sig selv«. Efter måneders optakt og rituelle udmeldinger om henholdsvis mørke skyer i horisonten for dansk økonomi fra arbejdsgiverne og omvendt optimistiske varsler fra fagbevægelsen om fortjent lønfest på toppen af højkonjunkturen lukker de fire topforhandlere på industriens område døren bag sig til forhandlingslokalet onsdag ved middagstid, det skriver Altinget i dag. "Det er os, der knækker de første og største nødder," som mantraet plejer at lyde fra Metal-formand Claus Jensen, som sammen med formand for 3F's industrigruppe Mads Andersen udgør det efterhånden rutinerede forhandlingsteam for de 230.000 industriarbejdere under forhandlingskartellet CO-Industri.

HK Privats medlemmer ønsker, at deres overenskomst indeholder flere muligheder for bestemme at selv, fx ret til at købe fridage. Det viser en ny undersøgelse, som er gennemført af Epinion for HK Privat, det skriver HK Privat på deres hjemmeside mandag. HK Privat står ikke alene med kravet om forbedringer af fritvalgskontoen. Det mærker Simon Tøgern på diverse møder med folk fra de andre fagforeninger, som HK Privat forhandler sammen med. Og det bekræfter arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, der er lektor og ph.d. ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. Hun har forud for forhandlingerne besøgt og interviewet et bredt udsnit af fagforeningstoppen til en analyse af optakten til OK20. ”Det er et bredt funderet krav i store dele af fagbevægelsen, og det vil meget sandsynligt blive en af de centrale diskussioner ved forhandlingerne”: siger Nana Wesley Hansen.

6. januar
Lad OK20 være startskuddet på en ny lighedsdoktrin. Alt for længe har arbejdsgiverne profiteret af en kynisk klassekamp fra oven. Nu er det lønmodtagernes tur til at kæmpe for sig selv. I disse dage begynder overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked for alvor. Det er nu løn og arbejdsvilkår for smede, chauffører, sekretærer og tømrere aftales. Når topforhandlerne sætter sig til forhandlingsbordet, er der rigtig meget på spil for lønmodtagerne, virksomhedsejerne og samfundet. Det skriver Jakob Nerup, fagligt aktiv i HK og arbejdsmarkedspolitisk rådgiver hos Enhedslisten, i en kronik i Information den 3. januar.

3F ventes at ville spille med musklerne ved overenskomstforhandlinger. Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er så småt ved at gå i gang. Noget tyder på, at det kan blive en hård omgang. Analyse af arbejdsmarkedsforsker fra FAOS ved Københavns Universitet Nana Wesley Hansen og seniorrådgiver Jens Klarskov i DR2 Deadline søndag (15:40 inde i programmet).

En litauisk håndværker fortæller til A4 Arbejdsliv, at de ansatte i DS Byggeri ApS bliver snydt i løn og presset til at arbejde under farlige forhold. Han bekræfter hermed de københavnske bygningsarbejderes mistanke om social dumping og sort arbejde på den omstridte byggeplads i Tikøbgade. Kan du ikke lide lugten i bageriet, så kan du bare forsvinde. Det fortæller en tidligere ansat til A4 Arbejdsliv. Det skriver Arbejderen den 3. januar.

Ønsket om en mindsteløn for EU truer Danmarks frie aftaleret, samtidig med at der forhandles nye overenskomster. Flere strejker, dårligere arbejdsklima og uforudsigelig politisk indblanding i løn, pension og arbejdsforhold. Det er perspektivet, hvis den internationalt beundrede danske model på arbejdsmarkedet bryder sammen eller får livstruende funktionsfejl. Der vil være rigtig mange tabere og meget få vindere blandt lønmodtagerne og arbejdsgiverne, hvis det sker. Det skriver Leif Beck Fallesen i en kommentar i Politiken søndag.

Brexit, Trump og tysk stilstand vil sætte sit præg på overenskomsterne, mener arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen. Det store stridspunkt bliver, om fokus skal rettes på de gode tider, vi har haft, eller de vanskeligere tider, der venter forude. Skal der være fokus på fortiden eller fremtiden? Det bliver et af de helt store spørgsmål til overenskomstforhandlinger, forudser centerleder ved forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet Søren Kaj Andersen, det skriver DI Business på deres hjemmeside i dag.

2. januar
Fagbevægelsen udfordres før det store slag: »Alle bør have frihed til selv at forhandle deres løn«. I næste uge skydes forhandlinger om overenskomster for 600.000 privatansatte i gang. Men hele systemet står på et fundament, som er ved at erodere, mener direktør i Ase, Karsten Mølgaard. Arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler sig kollektivt til rette om løn og arbejdsforhold for store grupper på arbejdsmarkedet: ferie, barsel, overarbejde, arbejdstid, opsigelsesvarsler og meget andet. Modellen bakkes op hele vejen rundt ikke bare af stærke interesseorganisationer for både lønmodtagere og arbejdsgivere, men også af stort set alle partier i Folketinget og skiftende regeringer uanset farve. Men nu, få dage før de afgørende forhandlinger om nye overenskomster for omkring 600.000 ansatte på det private arbejdsmarkedet skydes i gang, retter direktør i fagforeningen Ase, Karsten Mølgaard et skarpt angreb mod systemet. »Man står på et fundament, som er ved at blive eroderet,« siger han og tilføjer: »Fagbevægelsen bør se på, om man overhovedet har mandat til at forhandle, som man gør.« Ase, som både er en uafhængig fagforening og a-kasse, tilhører gruppen af såkaldt gule fagforeninger, der står uden for det etablerede system. Det skriver Berlingske i dag. 

Virksomheder gør DI klar til OK2020. Ønsker om fleksibilitet, forenkling og ansvarlig lønudvikling er tre temaer, der går igen blandt DI’s medlemsvirksomheder ved informationsmøder om overenskomstforhandlinger i 2020. Onsdag den 8. januar går det løs, når Dansk Industris to chefforhandlere, adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadm. direktør Kim Graugaard, i Industriens Hus sætter sig ved forhandlingsbordet over for CO-industris formand Claus Jensen og næstformand Mads Andersen for at forhandle de næste års grundvilkår for medarbejdere på danske industrivirksomheder. Forhandlingerne bliver afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne i en fremtid, der – trods en fortsat optimisme – er kendetegnet af usikkerhed på nogle af de vigtigste eksportmarkeder: Tyskland og Storbritannien. Det skriver DI på sin hjemmeside 2. Januar. 

Store forventninger til nye private overenskomster. Højere løn og værn mod social dumping er blot nogle af kravene på de privat ansattes liste til OK20. Arbejdsgiverne dæmper forventningerne og peger på mere fleksibilitet på arbejdstid og på tværs af faggrænser og øget produktivitet. Efter flere år, hvor lønmodtagerne har vist tilbageholdenhed, er forventningerne ikke til at tage fejl af. Denne gang skal der hentes pæne lønstigninger hjem over hele linjen, lyder det fra blandt andre murere og tømrere, kontor- og butiksansatte, slagteriarbejdere og industriarbejdere, chauffører og handicaphjælpere. ”De seneste overenskomstfornyelser på det private område har båret præg af forsigtighed i kølvandet på finanskrisen. Den er overstået – den danske økonomi er kernesund, og det skal lønstigningerne reflektere,” siger FOA's næstformand Thomas Enghausen til forbundets fagblad. Det skriver Arbejderen i dag.

Det danske arbejdsmarked skal bygge på tillid frem for slyngelstien med skumle bagmænd. I et samfund med de såkaldte nultimekontrakter og falske selvstændige er tilliden væk. Her er det grådigheden, der råder.​ Derfor er det positivt, at Folketinget nu har bevilget ekstra midler til kampen mod social dumping, og at Arbejdstilsynet får tilført ressourcer. Nu mangler vi bare, at politi og skattemyndigheder får mulighed for effektiv kontrol med fusk med illegal arbejdskraft.​​​​ I 3F har vi det seneste års tid knoklet med at afsløre løndumping på helt ned til 20 kr. i timen på danske landeveje. Vi har set grelle eksempler på filippinske chauffører, der boede i skure og barakker. Det seneste eksempel er fra restaurationsbranchen, hvor kinesiske kokke har arbejdet 12 timer om dagen for 15.000 kr. om måneden – hvis de vel at mærke får lov til at beholde pengene. Det skriver forbundsformand for 3F Per Christensen i et debatindlæg i Jyllandsposten 30. December.

27. december
Efter et kort forhandlingsforløb kunne Lærernes Centralorganisation og Behandlingsskolerne klokken 1:40 i nat sætte underskrifter på en overenskomst, der kommer til at dække de 86 lærere, som er ansat hos en af Danmarks største private udbydere af specialtilbud til børn og unge. Det skriver Folkeskolen 20. December. 

Efter de væltede stilladser lurer en storkonflikt i 2020. Forhandlingerne om overenskomst for 600.000 privatansatte arbejdere kan meget vel ende i storstrejke efter uroligheder især i byggebranchen. Sandsynligheden for, at OK20 ender i konflikt, en storstrejke som den i 1998, er nemlig markant nok til at tage alvorlig. OK17 kom tættere på sammenbrud, end de fleste havde troet. Dengang var stemmedeltagelsen den højeste siden 1973, og kun 56,5 pct. af fagforeningsmedlemmerne stemte ja til overenskomsten. I 3F var modstanden massiv, og kun sammenkædningsreglerne med ja-stemmer fra de andre forbund afværgede en storkonflikt. Det er altså ikke mange stemmer, der skal flyttes for at sikre et nej næste år. Det er især modstanden mod social dumping, altså udenlandske arbejdere og virksomheder, der underbyder danske overenskomster, som fylder. Det vil afspejle sig i kravene til næste års overenskomstforhandlinger (OK20), hvilket meget vel kan udløse en storkonflikt, der sætter Danmark i stå i flere uger. Det skriver Niels Jespersen i en kommentar i Berlingske 24. December.

Nordjyderne bakker op om de fagforeninger, som forhandler overenskomster. Det konstaterer fagforbundet 3F på baggrund af en undersøgelser blandt godt 1000 danskere. Undersøgelsen viser, at 75 procent af danskerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt, at lønmodtagere organiserer sig i de fagforbund, som forhandler overenskomst. Opbakning er endnu større blandt nordjyder, hvor 82 procent finder det vigtigt eller meget vigtigt, at man er med i en af de pågældende fagforeninger. Det skriver Nordjyske 24. December.

20. december
Høj beskæftigelse og lav inflation ligger til grund for solid reallønsfremgang i byggeriet siden 2017. 3F vil have markant stigning af mindstelønnen på bordet ved de OK20-forhandlingerne. 3F Byggegruppen har konkrete krav med til OK20 forhandlingerne. Blandt andet en solid stigning af mindstelønnen mellem 20 og 40 kroner i timen. Det skriver Dagensbyggeri.dk.

Med mødet mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen forleden er forhandlingerne om de nye overenskomster på det private område indledt, og der er grund til bekymring. Set i lyset af at vi står på toppen af en højkonjunktur med næsten fuld beskæftigelse, kan det lyde mærkeligt. Forløbet for tre år siden viser imidlertid, at den danske model er blevet sårbar overfor en målrettet nej-kampagne. Dengang blev en fornuftig mæglingsskitse sat til afstemning, men kun 57 pct. stemte ja. Tre år tidligere, i 2014, stemte 77 pct. ja. Det store antal nejstemmer skyldtes en kompromisløs nej-kampagne som især kom fra 3F's bagland og særligt fra 3F Byggegruppen. Dette var en alvorlig lære for de ansvarlige forhandlere i fagbevægelsen. Disse havde traditionen tro brugt deres kræfter på at forhandle med arbejdsgiverne og på at holde møder med tillidsrepræsentanter og havde ikke brugt tiden på at forklare forhandlingsresultatet i offentligheden. Det skriver Niels Lunde i en kommentar i Børsen.

18. december
Højeste lønstigninger i byggeriet siden 1998: 3F ser plads til yderligere lønhop. Reallønnen i byggeriet er siden 2017 steget 2,1 pct. årligt. Det er den højeste reallønstigning siden 1998, hvor der sidst var konflikt på det private arbejdsmarked. Niels Hansen, direktør og medejer af entreprenørvirksomheden Klingenberg Anlæg & Kloak A/S i Greve, har de seneste år været nødt til at grave dybere i lønposen for at fastholde dygtige medarbejdere. "Vi oplever, at vores dygtige medarbejdere ude i marken hele tiden bliver tilbudt en højere løn, og vi er jo nødt til at følge med og hæve lønnen. Det er noget, der virkelig har taget fart de seneste to år, hvor vi i stigende grad oplever, at vores gode folk har taget et job et andet sted, fordi de er blevet tilbudt 30 kr. mere i timen," siger Niels Hansen. Det skriver Børsen onsdag.

I teorien burde det være lettere end nogensinde at få lønforhøjelser i danske virksomheder. Ledigheden er i bund, og mange virksomheder søger stadig forgæves efter arbejdskraft. Det må være det bedst tænkelige grundlag for lønkrav i virksomhederne, når forhandlingerne om de nye overenskomster er afsluttet i foråret. Men alt tyder på, at vi har vænnet os til små stigninger i lønnen, når der forhandles nye overenskomster. Det bliver meget svært at finde en dansk virksomhed, som budgetterer med store lønstigninger i 2020. Der vil formentlig være enkelte frontløbere i it-branchen, som gør det. Flere virksomheder vil gøre det for enkelte medarbejdergrupper som forskere og specialister med lønninger, der skal kunne konkurrere med arbejdsgivere uden for Danmark. Men det samlede billede er, at der bestemt ikke kommer nogen lønfest. Det skriver Leif Beck Fallesen i Politiken onsdag.

17. december
Virksomhederne skruer ned for optimismen i DI’s rundspørge. Højkonjunkturen ligger efter alt at dømme bag os. Overenskomstparterne og politikere skal tage ansvaret for at sikre intakt konkurrencekraft, skriver Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen i lederen i DI Business, der har tema om OK20. Fleksibilitet, forenkling og ansvarlig lønudvikling er tre temaer, der går igen blandt DI's medlemsvirksomheder ved informationsmøder om næste års overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne bliver afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne i en fremtid, der - trods en fortsat optimisme - er kendetegnet af usikkerhed på nogle af de vigtigste eksportmarkeder: Tyskland og Storbritannien.

På trods af, at det går godt med økonomien i Danmark, og beskæftigelsen er høj, har lønstigningerne blandt arbejderne på gulvet været moderate de seneste år. Lønningerne holder slet ikke trit med den udvikling, der er sket i produktiviteten. Til gengæld vokser topchefernes lønninger hurtigere end nogensinde før. Det er bagtæppet for de overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, som netop nu er ved at starte op. Kravene fra fagforeningernes medlemmer er klare. Mere i lønningsposen, højere mindsteløn og værn mod social dumping. Og vurderer man alene ud fra samfundsøkonomien og virksomhedernes økonomi, så har fagbevægelsens forhandlere rigtig gode kort på hånden. Dette skriver Arbejderen tirsdag.

DJ udpeger hovedfokus forud for overenskomstforhandlinger. Mediearbejdspladserne skal tage et større ansvar for freelancere, lyder ønsket fra Dansk Journalistforbund, inden forhandlinger om overenskomst går i gang. Startløn er et andet emne, som forbundet vil bringe til bordet. Dette skriver Mediawatch mandag.

16. december
Fagbevægelsens venstrefløj har brugt de seneste tre år på at koordinere en ny kampagne. Dens krav synes imidlertid så umulige at indfri, at aktørerne let kan blive skuffede. Den etablerede fagbevægelse frygter, hvad det ender med. Det skriver PolicyWatch.dk mandag.

At indgå overenskomster er det bedste redskab til at bekæmpe social dumping og sikre ordentlige vilkår. Som fagbevægelse skal vi blive endnu bedre til at organisere udenlandske arbejdstagere, og til at få indgået aftaler om overenskomst. Lad mig starte med at slå fast, at jeg er en varm tilhænger af dansk EU-medlemskab. Jeg er også tilhænger af EU’s indre marked, som Danmark på mange måder nyder godt af. Den frie bevægelighed for arbejdskraft og tjenesteydelser er grundlæggende principper i det indre marked. Det er fine, vigtige og gode principper, at arbejdskraften kan søge hen, hvor arbejdet er. Men – for der er et ”men” – så medfører den frie bevægelighed også udfordringer. Et mindsteløns-direktiv vil være undergravende for den forhandlingsmodel, der er med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår på danske arbejdspladser. Men vi er meget åbne overfor at udvikle tiltag, der kan hjælpe arbejdstagerne i især Østeuropa, der oplever meget lave lønninger og et stadigt voksende løngab. Det skriver Bente Sorgenfrey i en kommentar på FH.dk fredag.

Finanslovsaftalen lægger op til, at der udarbejdes en ny positivliste for stillinger på minimum faglært niveau, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten angiver, hvilke stillinger, der kan besættes med medarbejdere fra lande uden for EU. Dette kan give landbruget nye muligheder, som kan bidrage til at løse manglen på arbejdskraft. Det skriver Landbrugsavisen fredag.

13. december
Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Medier Arbejdsgiver (DMA) og Dansk Journalistforbund går snart i gang. DJ har et overordnet krav; DMA skal tage et større ansvar for freelancere. Formand i DJ, Tine Johansen, er ikke i tvivl: ”Vi har et fælles ansvar for at mindske de voksende forskelle i løn og vilkår, vi ser på det journalistiske arbejdsmarked.” Det skriver Journalistforbundet.

Beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit var torsdag i København for lægge en dæmper på dansk bekymring over en fælles europæisk mindsteløn. Missionen lykkedes kun delvist. "Jeg er her, fordi jeg kan lide Danmark, og fordi jeg har stor beundring for jeres velfærdssystem og jeres dynamiske økonomi. Og måske har jeg også valgt at starte min besøgsrække i Danmark, fordi jeg har hørt, at der er en del bekymring over forslaget om minimumsløn, så jeg er her også for at udstede en garanti om, at ingen - og i særdeleshed ikke mig selv - er ude på at underminere eller svække jeres meget succesfulde og stærke kollektive forhandlingssystem," siger han. Det skriver Altinget fredag.

Forhandlingerne om butiksoverenskomsten går for alvor i gang i januar, men allerede nu gør HK Handel og Dansk Erhverv klar til at udveksle krav til den kommende overenskomst. Parterne mødes og udveksler krav torsdag den 19. december, og de egentlige forhandlinger vil foregå fra januar og strække sig ind i februar. Formanden for HK Handel, Per Tønnesen, siger: ”Når vi beskæftiger os med et lavtlønsområde, vil man altid diskutere løn og ansættelse. Det er også klart, at skæve arbejdstider om aftenen er noget, der optager medlemmerne.” Det skriver Dansk Handelsblad fredag.

CO-Industrioverenskomsten med Dansk Industri, som papirarbejderne er omfattet af, er den af de tre overenskomster der forventes at være færdigforhandlet først, dels fordi Dansk Industri også fører Emballage-Industriens forhandlinger, og de vil næppe være interesseret i at slutte på et forholdsvis lille område, før den store overenskomst er færdigforhandlet og dels fordi industriforliget traditionelt udstikker linjerne for det øvrige arbejdsmarked. Og det får naturligvis indflydelse på vores forhandlinger på Den Grafiske Overenskomst med Grakom og Emballageoverenskomsten med Emballage-Industrien i Dansk Industri. Begge disse overenskomster forhandles sammen med HK Privat. Forhandlingerne med Grakom starter op med et møde den 24. januar 2020. Det skriver Pak & Papir.

12. december
I foråret 2020 skal overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked fornys, og kravene fra HK Privat er klare: Flere penge på fritvalgskontoen og mere indflydelse på arbejdstiden. Det skriver Inger Stranddorf, Formand , HK Privat MidtVest på HK’s hjemmeside.

Byggearbejderne har fået ny chefforhandler i Claus von Elling ved overenskomstforhandlingerne. Pisseirriterende. Det er formentlig sådan, de tænker om ham i Dansk Byggeri, gætter Claus von Elling. Interview i Licitation torsdag.

I de kommende måneder skal slaget om overenskomsterne på det private område stå. Det er vigtigt for FOAs privatansatte medlemmer, men også for de offentligt ansatte, hvor OK21 venter i horisonten. Lønstigninger, bedre balance mellem arbejds- og privatliv og flere tillidsvalgte. Det er de vigtigste af de krav, som FOA vil stille til private arbejdsgivere, hvor FOAs faggrupper har arbejde. Det har FOAs hovedbestyrelse vedtaget onsdag, og dermed er OK20 for FOAs vedkommende skudt i gang. ”Vi er lillebror på det private arbejdsmarked og afhængige af andre forlig, der bliver indgået. Men at man er lillebror, skal man ikke lade sig gå på af. Vores medlemmer på området har krav på en stærk indsats. Og lillebror kan godt råbe højt, når han sidder over for mor og far,” siger Thomas Enghausen. Det skriver Fagbladet FOA.

Der var store forventninger til regeringen. Efter næsten to årtier med Fogh, Løkke, Thorning/Corydon og så igen Løkke er vi rigtig mange, der har fået rigtig meget for meget af den samme nyliberale politik. Og der er lyspunkter i finansloven for 2020. Farvel til opholdskrav for dagpenge. Millioner til kamp mod social dumping. Positivliste for virksomheder, der tager lærlinge. Mere menneskelig flygtningeholdning. En ambitiøs klimaplan. Opnormering i daginstitutioner og på skoler. Penge til psykiatrien. Stop for effektiviseringsbidrag. Afskaffelse af uddannelsesloft. Fint nok, men det er altså alt for små skridt. Det skriver Hans A. Sørensen, fagforeningsformand for 3F Horsens og omegn i Horsens Folkeblad.

Arbejdsmarkedets parter har lavet et forslag, der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for udenlandske chauffører, der kører godstransport i Danmark. Diskussionen om forslaget må dog ikke komme til at basere sig på myter. I efteråret 2018 var forargelsen stor, da det blev afsløret, at filippinske chauffører levede under kummerlige forhold i Padborg og kørte til en løn, der lå meget langt fra, hvad der er sædvanligt i Danmark. Parternes forslag har været omdiskuteret i medierne. Det er naturligvis i orden at være kritisk over for det, som arbejdsmarkedets parter i fællesskab anbefaler. Men der er grund til at få fakta på plads, så diskussionen ikke kommer til at basere sig på myter. Det skriver Jacob Holbraad på DA’s hjemmeside.

Fronterne er så småt ved at blive trukket op til de private overenskomstforhandlinger i 2020. De private arbejdsgivere mener ikke, at økonomien er klar til bedre forhold, mens lønmodtagerne mener det modsatte. Lønmodtagerne har oveni ikke glemt, hvordan det gik ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2017. Der var en stor del af 3F’s medlemmer utilfredse med den aftale, som deres egne forhandlere var nået frem til med arbejdsgiverne, og mange af medlemmerne stemte derfor nej. Det skriver Altinget.

Det lugter af en ny gærkonflikt til foråret. Årtiers mest arbejdervenlige regering, et fagforbund der råber »social dumping« efter alt, hvad der bevæger sig, store forventninger til højere løn, og toplønninger der er stukket helt af. Er det opskriften på et sammenbrud? Det skriver Bent Winther i en analyse i Berlingske onsdag.

11. december
Det første forhandlingsmøde var startsignalet til vinterens og forårets forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår for mindst 600.000 privatansatte medarbejdere, heraf 95.000, som Dansk Byggeri forhandler overenskomst for. Ved det efterfølgende pressemøde introducerede adm. direktør Lars Storr-Hansen og direktør Peter Stenholm fra Dansk Byggeri sammen med formand Claus von Elling og næstformand Palle Bisgaard fra 3F Byggegruppen kort de to parters input til OK20-forhandlingerne. 3F's byggegruppe ønsker bl.a. højere minimalløn og en øget indsats mod social dumping. Dansk Byggeri vil have en ansvarlig overenskomst med mere fleksibilitet for den enkelte virksomhed. Det skriver DanskByggeri.dk tirsdag.

Højere mindsteløn i byggeriet kan betyde knald eller fald ved OK20, det skriver Altinget tirsdag. Dansk Byggeri går efter blød landing i overenskomstforhandlingerne, men baglandet i 3F er klar til hård konfrontation. Nyvalgt 3F-formand afviser kategorisk at havne i en situation, hvor han er i opposition til sine medlemmer. Forhandlingerne på byggeriets område omfatter omkring 100.000 lønmodtagere, men kan få afgørende betydning for overenskomstforhandlingerne for 600.000 privatansatte.

10. december
Bedre værn mod social dumping er et af de krav, som 3F Byggegruppen tager med sig ind til de kommende overenskomstforhandlinger med Dansk Byggeri. Det fortæller Claus von Elling, der er formand for 3F Byggegruppen, mandag på et pressemøde, som indleder overenskomstforhandlingerne mellem parterne. Hos Dansk Byggeri er man ligesom 3F Byggegruppen imod social dumping. Men modsat fagforeningen mener Dansk Byggeri ikke umiddelbart, at der er behov for at gøre meget mere for at værne sig mod social dumping, i forhold til hvad de gældende overenskomster gør på området. Det skriver Berlingske tirsdag.

I begyndelsen af 2020 skal nye overenskomster forhandles på plads for 52.800 af de ansatte i finanssektoren. I forhandlingerne repræsenterer Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) 164 virksomheder fra et bredt udsnit af finanssektoren. Overenskomsten mellem Finansforbundet og FA omfatter ca. 43.400 medarbejdere, mens forsikringsoverenskomsten omfatter ca. 9.400 medarbejdere. FA har oprettet en hjemmeside, hvor interesserede kan følge overenskomstforhandlingerne. Det skriver Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Nu begynder kampen om 600.000 danskeres arbejdsvilkår: ’Vi finder os ikke i at blive trådt på en gang til’. Budskabet er ikke til at tage fejl af. Selvom forhandlingerne om overenskomsten for 2020 endnu ikke er skudt i gang, er forventningerne allerede høje. ”Vi skal over at vise, at vi er parate til at slås for det,” siger Martin Vanding. Han er en af de 60 håndværkere, som klokken halv seks i morges hoppede i en bus fra Aarhus mod København. Det skriver DR.dk mandag.

Danske håndværkere er så bekymrede over social dumping, at det bliver meget svært at nå et forlig i de overenskomstforhandlinger, som begynder inden for byggeriet nu. Der bliver demonstrationer, og forhandlingerne kan meget nemt køre af sporet. Ifølge velinformerede kilder bliver det meget svært især inden for byggeriet at lande aftaler om nye overenskomster. Og det vil ikke overraske, hvis det kommer til demonstrationer, hvor bølgerne kan komme til at gå højt. Det skriver Iver Houmark Andersen i en kronik i Børsen.

Skjult netværk kræver resultater ved OK20. 'Arbejdere i Bevægelse' er ikke en del af det etablerede fagforeningssystem, men opererer på egen hånd uden om de traditionelle kanaler, når de sætter gang i faglige aktioner og kampagner. Det er et netværk af folk med forbindelse til en lang række brancher i hele landet – murere, tømrere, stilladsarbejdere, industriarbejder, lokoførere, skraldemænd, chauffører. Siden overenskomstforhandlingerne i 2017, hvor netværket stod bag en effektiv protestkampagne, har de været med til at organisere de offentligt ansatte under de dramatiske overenskomstforhandlinger i 2018 og været aktive i en række aktioner fra blokader mod virksomheder, DSB-strejkerne og støttemanifestationer for bagagearbejderne i lufthavnen. Nu har 'Arbejdere i Bevægelse' rettet blikket mod OK20. Det skriver Casper Schrøder i en analyse på DR.dk.

3F rasler med sablen: Hæv lønnen i bunden med op til 40 kr. i timen. De kommende overenskomstforhandlinger skal bruges til at bekæmpe social dumping med udenlandsk arbejdskraft, mener 3F. Dansk Byggeri bryder sig ikke om en kraftig stigning i mindstelønnen. Fagforeningen 3F vil nu for alvor gå på jagt efter udenlandsk arbejdskraft, der giver problemer med social dumping. 3F mener, at de kommende overenskomstforhandlinger skal give en gevaldig stigning i lønnen i bunden. Mindstelønnen i byggeriet er i dag 125 kr. i timen, og den vil 3F gerne have hævet med 20 kr. til 40 kr. Tonerne blev slået an, da Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen havde indkaldt til fælles pressemøde som startskuddet til overenskomstforhandlingerne for cirka 80.000 medarbejdere inden for bygge- og anlægsbranchen. Det skriver Berlingske mandag.

Landets største virksomheder vil have øremærket barselsorlov til mænd. Lars Sandahl Sørensen, der er ny adm. direktør for Dansk Industri, vil have øremærket barsel til mænd, og han mener, at Danmark på sigt skal gå længere end de otte ugers orlov, som Danmark ifølge EU skal øremærke til mænd. Det skriver Berlingske mandag.

9. december
Nye væksttal snyder: Vi er slet ikke så dygtige, som vi går og tror – det koster på lønnen. Groft sagt kan man sige, at vi ikke er helt så dygtige, som vi går og tror. Nøglen til at få mere økonomisk vækst på den lange bane er, at vi arbejder mere effektivt – at vi får mere ud af de timer, som vi arbejder. Det handler om at få hævet væksten i vores produktivitet, men nye tal viser, at selv om det nuværende opsving har været flot, så har væksten i vores produktivitet kun været på 0,4 pct. om året i gennemsnit inden for industrien. Det skriver Berlingske i dag.

Social dumping presser 3F i spillet om nye overenskomster for håndværkere, det skriver Børsen. Danske håndværkere er så bekymrede over social dumping, at det bliver meget svært at nå et forlig i de overenskomstforhandlinger, som begynder inden for byggeriet nu. Der bliver demonstrationer, og forhandlingerne kan meget nemt køre af sporet. Mandag d. 9 december begynder arbejdsgivere og fagforbund at lægge arm om nye overenskomster for tømrere, murere, elektrikere og andre håndværkere. Dermed er startskuddet gået for overenskomstforhandlingerne, som i løbet af foråret – branche for branche – skal føre nye aftaler om løn- og arbejdsvilkår for i alt 600.000 mennesker ansat i det private erhvervsliv.

Modstand mod mindstelønsaftale. Regeringen vil indføre mindsteløn til chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark, men et forslag fra arbejdsmarkedets parter om mindsteløn møder stærk modstand fra DF, mens Venstre er gået i flyverskjul, Arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen undrer sig, det skriver DTL Magasinet. ”Der lægges op til, at fagforeningsfriheden fjernes, og det kan vi ikke støtte”. Så klar er udmeldingen fra DF’s transport-ordfører Hans Kristian Skibby, der siger, at hans parti ikke kan støtte det DA/FH-forslag om mindsteløn på transportområdet, som regeringen vil gøre til lov.

Arbejdsmarkeds parter må ikke blive en brik i politisk drilleri. Hvad er den danske model værd, hvis politikerne ikke lytter til arbejdsmarkedets parter? FH og DA-forslag til bekæmpelse af social dumping må ikke blive et offer i et politisk magtspil over for regeringen, skriver Erik Østergaard, direktør i DTL - Danske Vognmænd på Altinget.dk.

6. december
3F BJMF er klar til fra start at lægge pres på arbejdsgiverne for et godt overenskomstresultat. Mandag rulles den røde løber ud for forhandlerne, når 3F og Dansk Byggeri holder pressemøde som opstart på OK20-forhandlingerne. ”Vi så, hvor godt det virkede, da de offentligt ansatte stod sammen og bakkede op om deres forhandler. Vi har planer om mange initiativer, som skal mobilisere vores kollegaer til aktivt at deltage i kampen og gøre vores krav synlige,” siger talsperson Carsten Bansholm til Arbejderen torsdag.

På mandag tager byggeriets parter hul på de private overenskomstforhandlinger. Som i 2017 er det også her, man forventer de største udfordringer. Altinget har talt med arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen om de vigtigste temaer. Ifølge Søren Kaj Andersen er det på mange måder de samme udfordringer, men også nye dynamikker, som forventes at komme til at præge OK20. Selv om det er byggeriet, som åbner ballet på mandag, er det på industriens område, man laver det såkaldte spydspidsforlig, som lægger linjen for løndannelsen og hovedtemaer på de øvrige områder. "På lønmodtagernes side af bordet vil man nok regne baglæns og insistere på, at der vitterligt er kommet flere penge i kassen, som de ansatte skal have større del i, mens der på den anden side vil sidde arbejdsgivere, som kigger ind i en usikker fremtid, og som derfor nok vil mene, at man skal holde lidt igen på lønnen," siger Søren Kaj Andersen.

4. december
Beskeden er klar fra lønmodtagernes to topforhandlere, det skriver A4arbejdsliv. Det går godt for Produktionsdanmark. Det forventer man, at næste års overenskomstaftaler for industrien kommer til at afspejle. Det gælder både i forhold til lønstigninger og andre goder, der kan skabe bedre balance mellem arbejde og fritid for lønmodtagerne, forklarer Claus Jensen og Mads Andersen fra CO-industri i dette interview forud for OK20.

Belært af forløbet fra OK17, hvor en stor del af medlemmerne truede med at sende landet ud i en storkonflikt, opruster CO-industri sin kommunikationsindsats forud for overenskomstforhandlingerne for de privatansatte, det skriver A4arbejdsliv. ’Vi havde svært ved at komme ud med fakta til det enkelte medlem’, lyder det fra de to topforhandlere Claus Jensen og Mads Andersen.

Dansk Metals formand taler for en pragmatisk tilgang, men han tager fejl af, hvad arbejderbevægelsens store sejre er kommet af. Arbejderne har aldrig fået noget foræret. Vi har kæmpet hårdt gennem omfattende mobiliseringer og storstrejker, skriver fem fagligt aktive i et debatindlæg i Information.

Det er direkte respektløst og arrogant, når formanden for Danske Malermestre kalder deres egne ansattes krav om lønstigninger for overdrevne! Medlemmernes krav til OK2020 er hverken overdrevne eller ’eksorbitante’. Deres krav er fair. Vi forlanger retfærdig løn til malerne. At påstå, at malerne ikke fortjener en lønstigning, er direkte arrogant, skriver forbundsformand Martin B. Hansen i et svar til formand for Danske Malermestre, Per Vangekjær i en kommentar på malerforbundets hjemmeside.

Der gemmer sig måske en lovfastsat mindsteløn i finansloven, der kan være et forsøg på at sikre fred ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det var ikke ventet, at der i årets aftaletekst til finansloven blev skrevet en mulig lovfastsat mindsteløn på transportområdet ind, ligesom det var overraskende, at arbejdsgiverne fik så lille en lussing, som det trods alt blev til. Tiltaget om den mulige mindsteløn skal ses som et led i de initativer, der skal styrke kampen imod social dumping - men også som et tiltag, der potentielt set kan få stor betydning, når OK20 skal forhandles til næste år. Lyt til Altingets podcast med arbejdsmarkedsredaktør, Søren Elkrog Friis.