7. september 2016

Ny bog giver perspektiver på Den Danske Model

FAOS har netop lanceret bogen: Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering. Anna Ilsøe og Trine P. Larsen har redigeret bogen, der er udformet som en antologi med bidrag fra en række fremtrædende arbejdsmarkedsforskere fra ind- og udland samt indlæg fra arbejdsmarkedets parter. Læseren får her et indblik i Den Danske Models styrker og svagheder, når modellen spejles i andre landes arbejdsmarkedsregulering. 

Bogen er et festskrift til Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, og en hyldest til deres enorme forskningsmæssige indsats i forhold til at analysere den samlede udvikling i dansk arbejdsmarkedsregulering. Begrebet Den Danske Model, som Due og Madsen sammen med Carsten Strøby Jensen lancerede i hovedværket af samme navn i 1993, er omdrejningspunktet for alle bidragene i denne bog. Begrebet har siden været et gennemgående redskab i analyser af og debatter om arbejdsmarkedsreguleringen i Danmark – ikke mindst ved Forskningscenteret for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), som Jesper Due og Jørgen Steen Madsen grundlagde for 25 år siden. 

Begrebet Den Danske Model fremhæver de centrale karakteristika ved den danske arbejdsmarkedsmodel – kernen om man vil – og har på mange måder været med til at sætte fokus på de begivenheder og forandringer, der er afgørende i strømmen af daglige nyhedsopdateringer om dansk arbejdsmarkedsregulering. 

”Jesper Due og Jørgen Steen Madsen har med deres forskning haft stor betydning for udviklingen af aftalesystemet i Danmark fra 80’erne til 00’erne”

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i sit forord til bogen.
Læs hele forordet her

"Der er navnlig et begreb fra deres (Jesper Due og Jørgen Steen Madsen) hånd, som har vundet stor genklang i såvel forskningsverdenen som blandt arbejdsmarkedets parter og i den offentlige debat. Det er begrebet Den Danske Model, som blev lanceret med hovedværket af samme navn i 1993, og som er omdrejningspunktet for alle bidragene i denne bog."

Redaktører Trine P. Larsen og Anna Ilsøe i deres forord til bogen
Læs hele deres forord her

Læs mere om de enkelte kapitler
Flere forskere på FAOS har bidraget til bogen. Herunder kan du læse mere om de kapitler, der er skrevet af FAOS' forskere.


Bogen er udgivet i samarbejde med Djøfs forlag.

Se indholdsfortegnelsen her

Køb bogen her