Bøger og rapporter 2012

Building Social Capital - A joint venture between management and employees in a Danish MNC
Christina Jayne Colclough
Udgivet af Sociologisk Institut og FAOS, Københavns Universitet (ph.d.-afhandling)

Når trepartssamarbejde skaber reformer
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Udgivet af FAOS og PensionDanmark, København