2005 – Københavns Universitet

Videnskabelige artikler 2005

Den europæiske beskæftigelsesstrategis gennemslagskraft i medlemsstaterne
Mikkel Mailand
Samfundsøkonomen nummer 6, december 2005

Fremtiden for det danske arbejdsmarked i Europa
Søren Kaj Andersen
Ét år efter EU's udvidelse - status og perspektiver i byggebranchen, CLRdenmark (Construction Labour Research, Denmark), december 2005

Kollektive overenskomster og flexicurity
Søren Kaj Andersen
Økonomi & Politik, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nummer 4, december 2005

Den europæiske beskæftigelsesstrategi - hvorfor påvirker den nogle medlemsstater mere end andre?
Mikkel Mailand
Økonomi & Politik, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, nummer 4, december 2005

Psykosocialt arbejdsmiljø - en fælles opgave i det lokale samarbejde
Anna Ilsøe
Tidsskrift for Arbejdsliv nummer 4, december 2005

Towards multi-level regulation - Erosion or renewel of German and Danish industrial relations
Anna Ilsøe, Jørgen Steen Madsen & Jesper Due
Paper til IIRA 14th World Congress, Track 1: Social Dialogue, economic freedom and industrial relations, Lima, Peru, 11.-14. september 2006

The Danish flexicurity model - The role of the collective bargaining system
Søren Kaj Andersen & Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2005

The involvement of social partners in active labour market policy - do the patterns fit expectations from regime theories?
Mikkel Mailand
Bidrag til antologien Employment policy from different angles af T. Bredgaard & F. Larsen (red.), DJØFs Forlag, København, september 2005, ss. 135-155

Mellem medindflydelse og medbestemmelse - nye samarbejdsformer i amter og kommuner
Steen E. Navrbjerg
Tidsskrift for Arbejdsliv nummer 3, september 2005

The sectoral social dialogue - telecommunications
Christina Jayne Colclough
Transfer volume 11, nummer 3, s. 391-396, Bruxelles, efterår 2005

Management Prerogative on the Move - Improvement in Management Decision Making by Employee Co-determination in the Public Sector
Steen E. Navrbjerg
Paper til 8th Conference on International Human Resource Management, Cairns, Australien, 14.-17. juni 2005

Flexicurity og det danske arbejdsmarked - et review med fokus på overenskomstsystemet
Søren Kaj Andersen & Mikkel Mailand
Flexicurity - udfordringer for den danske model, Beskæftigelsesministeriet, juni 2005

Et tilfældigt sammenfald af særlige omstændigheder - Arbejdsmarkedspensionernes indførelse i 1980erne
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Bidrag til antologien 13 reformer af den danske velfærdsstat af Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen (red.), Syddansk Universitetsforlag 2005, ss. 189-201

Danish activation policy - the role of the normative foundation, the institutional set-up and other drives
Flemming Larsen & Mikkel Mailand
Danish contribution to the ETUI activation regime project, Bruxelles, 7. februar 2005

The interplay between collective bargaining and forms of closer working
Berndt Keller & Jesper Due
Bidrag til Restructuring representation. The merger process and trade union structural development in ten countries af Jeremy Waddington (red.), 414 sider, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, januar 2005