Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked

Antologibidrag af Nana Wesley Hansen & Jens Arnholtz 

Kapitlet handler om de østeuropæiske arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 polske migrantarbejdere i Storkøbenhavn analyseres østeuropæernes status i forhold til den danske model.

Resultaterne viser, at polakkerne kun i meget ringe grad er organiseret i danske fagforeninger, og at der er stor usikkerhed om, hvorvidt de er dækket af en overenskomst. På den måde kan de betegnes som outsidere i forhold til den danske model.

Kapitlet viser også, at polakkerne er udsat for væsentligt ringere løn- og arbejdsvilkår end danskere generelt. Dette skyldes i høj grad de job, polakkerne bestrider, men selv i job med generelt gode vilkår tilbydes polakkerne relativt ringe forhold. De er med andre ord ikke bare outsidere i forhold til den danske model, men oplever også ringere vilkår på det danske arbejdsmarked.

Slutteligt viser analysen, at det i høj grad er institutionelle faktorer, der forklarer polakkernes placering og de vilkår, de oplever, mens deres individuelle egenskaber kun har ringe betydning.

Dette bidrag udgør kapitel 4 i FAOS-antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde af Trine P. Larsen (red.), Djøfs forlag, december 2011.

Gå til forlagets hjemmeside (link)