2011 – Københavns Universitet

Videnskabelige artikler 2011

Den danske model og dens insidere og outsidere
Trine P. Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 15-48

Fra dobbeltmedlemskab til dobbelt fravalg: Den voksende outsidergruppe i den danske model
Christian Lyhne Ibsen, Jørgen Steen Madsen & Jesper Due
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 49-82

De uorganiserede og 'de gule' - outsidere med stadig større betydning for samarbejdet på arbejdspladserne
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 83-108

Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked
Nana Wesley Hansen & Jens Arnholtz
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 109-132

De ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - mod inklusion i modellen eller kun på arbejdsmarkedet?
Mikkel Mailand
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 133-154

Vikarer inden for og uden for den danske model
Søren Kaj Andersen & Rasmus Karkov
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 155-174

Tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte - outsidere med rettigheder
Trine P. Larsen & Steen E. Navrbjerg
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 175-198

At være eller ikke være. Kunstnerens placering på det danske arbejdsmarked
Carsten Jørgensen & Maria Da Paz Campos Lima
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 199-220

Insidere og outsidere - en udfordring for den danske model?
Trine P. Larsen
Bidrag til antologien Insidere og outsidere, Djøfs forlag, december 2011, ss. 221-246

The role of skills from worklessness to sustainable employment with progression
Mikkel Mailand
Bidrag til forskningsrapport, UK Commission for Employment and Skills, september 2011

Arbeidslivsregimer i Danmark og Norge - går de hver sin vei?
Paul Gooderham, Steen E. Navrbjerg, Karen M. Olsen & Christina Roe Steen
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, Nr. 3, 2011, ss. 30-44

European Welfare Modelling and Work-life Balance Policies - Neglecting Working Carers other than Parents
Trine P. Larsen (FAOS) & Serkawt Khola (Salahaddin University, Kurdistan, Irak)
Paper til The International Scientific Conference of Salahaddin University, Erbil, 18.-20. oktober 2011

Strained compromises? Danish flexicurity during crisis
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 1, nr. 1, august 2011

Bargaining in the crisis - a comparison of the 2010 collective bargaining round in the Danish and Swedish manufacturing sectors
Christian Lyhne Ibsen, Jørgen Steen Madsen, Søren Kaj Andersen & Jesper Due
Artikel i Transfer: European Review of Labour and Research 17, 2011, s. 323

Slowing down Social Europe? The role of coalitions in the struggles over work and employment regulation
Mikkel Mailand
Paper til 18th International Conference of Europeanists, Barcelona, Spain, 20.-22. juni 2011

Change and Continuity in Danish and Norwegian Capitalism: Corporatism and Beyond
Mikkel Mailand
Bidrag til antologien The Changing Political Economies of Small West European Countries, Amsterdam University Press, 2011, ss. 73-98

Challenging Scandinavian employment relations: the effects of new public management reforms
Christian Lyhne Ibsen, Trine Pernille Larsen, Jørgen Steen Madsen & Jesper Due
Artikel i The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, issue 11, juni 2011

The Transformation of Employment Relations in Scandinavia and Germany: Flexicurity Rules OK?
Søren Kaj Andersen
Paper til the International and Comparative IR Section Meeting, LERA, Denver, 6. januar 2011

Teacher's pet in trouble - A review of Danish policies during crisis
Christian Lyhne Ibsen
Engelsk version af artiklen Danemark, le chouchou du prof en difficulté? publiceret i Nordiques 2010, nr. 23, ss. 9-26