Varying perceptions of social dumping in similar countries

I de nordiske lande er begrebet "social dumping" blevet tæt forbundet med spørgsmålet om arbejdskraftindvandring siden 2004 EU-udvidelsen. Men hvad der forstås ved social dumping varierer mellem lande og over tid. Ved at sammenligne politik tiltag og diskurs om social dumping i Norge og Danmark, fokusere artiklen på hvordan social dumping gradvist defineres og omdefineres. Atiklen viser at selv om Norge og Danmark har meget ens arbejdsmarkedssystemer og har stået over for meget lignende udfordringer med hensyn til arbejdsmigration, så udviser de centrale forskelle både hvad angår vedtagne politikker og i selve forståelsen af, hvad der skal opfattes som social dumping. Ved at trække på Foucault argumenterer artiklen derfor for, at studier af social dumping ikke blot skal have fokus på det unormale (forstået som de strategier, der anvendes af virksomheder til at omgå sociale standarder) eller fokus på normalisering (forstået som myndigheder og fagforeninger indsats for til at imødegå denne omgåelse), men også bør fokuserer på normation processer (hvor acceptable og uacceptable sociale standarder løbende defineret).